Montáž okapů svépomocí

K výhodám okapového systému Lindab Rainline patří i velmi snadná montáž. Tu ocení majitelé rodinných domů, chat a chalup, kteří se na zvelebování svých nemovitostí rádi sami podílejí. Jednoduchost a rychlost montáže okapů Lindab Rainline tkví v tom, že jde o stavebnicový systém, na který nepotřebujete žádné speciální nářadí.

 

 

 

Jako základní nástroje pro montáž vám postačí nůžky na plech, pilka na železo a gumová palička. Nepotřebujete nic letovat ani lepit. Do montáže se můžete pustit v kterémkoli ročním období. Dokonce i tehdy, když mrzne. Žlaby se spojují pomocí patentované žlabové spojky s tzv. bajonetovým uzávěrem a těsněním z odolného materiálu, díky němuž je spoj trvale těsný. Přitom můžete okapový systém kdykoli rozebrat a znovu složit. Snadná montáž a demontáž se hodí například pro horské chalupy, kde jsou okapy namáhány velkým množstvím sněhu, a tak je mnoho majitelů raději na zimu sundá a na jaře opět namontuje zpět.

 

 

 

DESATERO RAD PRO MONTÁŽ OKAPŮ

-Podokapní žlaby se montují ve spádu minimálně 5 mm/m. Na každých 10-12 m délky podokapního žlabu by měla být jedna svodová roura.

 

-Samotnou montáž začněte upevněním žlabových háků. Pro zjednodušení a správné vyspádování žlabu si na hácích označte tužkou místo ohybu. Nezapomeňte si háky očíslovat. Nejmenší doporučený spád podle ČSN je 5 mm/m. Namontujte první a poslední hák a natáhněte mezi nimi provázek. Poté namontujte další háky v linii vytyčené provázkem. Háky se montují na latě nebo na bednění nad krokvemi, s rozestupy cca 90 cm.

 

-Háky přišroubujte nebo přibijte hřebíky. Pokud je délka podokapního žlabu větší než 12 m, montují se žlaby se spádem od středu ke krajům (ke svodům). K ohýbání dlouhých háků můžete použít originální ohýbačku Lindab, případně lze hák ohnout ve svěráku přes trubku o průměru min. 20 mm tak, aby ohyb byl plynulý. Při ohýbání háků vezměte v potaz, že přední hrana okapního žlabu by měla být níže zadní hraně.

 

-Na žlabu si označte místo, kde umístíte žlabový kotlík. Vyřízněte otvor pilkou na železo nebo jej vystřihněte nůžkami na plech. Okraj střižné hrany ohněte dolů kleštěmi.

 

-Zasuňte přední část kotlíku pod návalku žlabu a pomocí upínacího systému v zadní častí kotlík připevněte. Žlabový kotlík OMV se liší od běžných kotlíků upínacím click systémem v zadní části. Tento systém umožňuje osadit kotlík během několika vteřin. Upínací systém sám zafixuje kotlík do správné polohy a zároveň zajistí potřebnou pevnost spoje. Kotlík OVM okapového systému Lindab Rainline prošel nyní na jaře inovací: jazýček žlabového kotlíku, zasunutý do návalky žlabu, je nyní delší a spoj kotlíku a žlabu je tak pevnější. Díky tomu se zvyšuje odolnost okapového systému například při působení tlaku sněhu na žlab.

 

-Osaďte žlabové čelo RG, jehož snadnou a rychlou montáž umožňuje jeho tvar a čtyřnásobná lamela z EPDM materiálu. Čelo se aplikuje pouhým naražením na konec žlabu pomocí gumové paličky, bez nutnosti tmelení a používání nýtů. Čelo je univerzální, tzn. je použitelné pro levou i pravou stranu; nepotřebné ouško čela snadno odlomíte díky částečné perforaci. Čelo Lindab RG lze opakovaně demontovat a opět osadit bez ztráty pevnosti spoje. Díky celkové koncepci zabere osazení tohoto čela pouze několik vteřin.

 

-Nyní usaďte podokapní žlab. Pokud používáte háky se samozaklapovacím upnutím, položte žlab návalkou do přední části háku a pak jej zaklapněte v zadní části dolů do háku. Jestliže jste zvolili háky s ohebnými příchytnými jazýčky, ohněte je přes okraj položeného žlabu.

 

-Žlaby spojte pomocí důmyslných spojek RSK. Osaďte spojku tak, aby v místě spojení žlabu byla mezera 2-3 mm. Poté zacvakněte bajonetový uzávěr a zabezpečte proti vycvaknutí pojistným jazýčkem. Spoje není třeba tmelit ani nýtovat. Spojku lze osadit bez nářadí. Osazení zabere jen pár vteřin.

 

-V případě většího přesahu střechy je nutné mezi kolena svodové roury osadit mezikus potřebné délky – tak, abyste se dostali k napojení na svodovou rouru, která bude umístěna na fasádě. Délku mezikusu si snadno stanovíte podle tabulky na webu. Dále namontujte objímky svodových rour – nejméně dvě na každý samostatný díl roury. Maximální vzdálenost mezi objímkami je 2 m. Máte-li upravenu délku mezikusu svodové roury podle tabulky, připojte k němu dvě kolena a napojte na žlabový kotlík. Dále napojte svodovou rouru, jejíž délku si předem upravte. Osaďte výtokové koleno a upevněte je nýty nebo šrouby. Usaďte svodovou rouru do svislé polohy a uzamkněte zámky objímek. Pokud zaústíte odpadovou rouru do kanalizace, je možné použít filtr a spodní díl odpadové roury s označením BUTK.

 

-Na závěr odstraňte všechny drobné odřezky, špony a piliny z povrchu žlabů a rour. Všechny montované prvky systému Lindab Rainline do sebe perfektně zapadají, takže osazení okapů u rodinného domu se střechou o ploše 200 m2 lze provést během jediného dne. Můžete tak ušetřit spoustu hodin práce.

 

 

TEXT: REDAKCE
FOTO: LINDAB

Montáž okapů svépomocí