Přes internet do aukční síně

Rubrika: Hospodaření

Přes internet do aukční síně

Internetové aukce jsou jednou z mnoha vymožeností, které internet nabízí. Můžete se jejich prostřednictvím zbavit nepotřebných věcí nebo naopak koupit předměty, které marně sháníte a v běžných obchodech je nenaleznete.

Plná půda harampádí po prarodičích, staré „embéčko“ v garáži a skříň narvaná oblečením, které již dávno vyšlo z módy. Vyhodit vám je to líto, postavit vše před dům, aby si to zájemci rozebrali, nemůžete, do sběru se to nevyplatí a prodat přes bazar asi ani nelze. Řešením pro vás je internetová aukce. Nejen, že tam můžete veškeré předměty nabídnout k odkupu, ale možná za ně získáte i zajímavou sumu. Divili byste se, kdo všechno může mít o vaše poklady zájem a kolik je za to ochoten nabídnout. Není divu, že internetové aukce mají ve svém hledáčku i mnozí sběratelé.

Aukce nebo dražba?

Oba pojmy jsou velice často zaměňovány a mylně chápány jako synonyma. Spojuje je sice zdánlivě podobný proces licitace o ceně, ale ve skutečnosti je mezi nimi docela podstatný rozdíl. Zásadní odlišnosti jsou v jejich procesních a právních účincích.

Veřejné dražby, tak jak by se jim dle zákona mělo správně říkat, se konají na základě zákona (zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách), který jasně vymezuje celý proces. Zákon rozlišuje dva typy dražeb – dobrovolné a nedobrovolné. Rozdíl je nasnadě. V případě dobrovolné dražby je navrhovatelem sám vlastník nebo osoba, která má právo s předmětem dražby nakládat (např. správce konkurzní podstaty, likvidátor) a navrhuje dražbu předmětu na základě svého vlastního rozhodnutí. Naopak nedobrovolné dražby slouží jako nástroj pro řešení pohledávek za dlužníky. Typickým příkladem nedobrovolné dražby jsou dražby pořádané soudními exekutory.

Oproti dražbám aukce nejsou žádným zvláštním zákonem upraveny a jedná se vlastně o volný prodej, přičemž aukce má zde funkci cenotvorby. To znamená, že na konci aukce známe konečnou cenu předmětu, ale nedošlo ještě ke změně vlastnického práva. K tomu dochází umovitých věcí teprve při předání věci, u nemovitých pak po sepsání kupní smlouvy a zápisu do katastru nemovitostí.

Naopak u dražeb již po klepnutí kladívka dochází k okamžitému přechodu vlastnických práv. Tento akt není vázán například ani na zápis do katastru nemovitostí. Při dražbě nemovitosti, pokud vydražitel uhradí cenu dosaženou vydražením ihned po ukončení dražby, stane se okamžitě vlastníkem nemovitosti a nemusí čekat na zápis do katastru nemovitostí.

Důležitým požadavkem u dražeb je také fyzická přítomnost účastníků dražby, což samo o sobě jasně říká, že dražbu nelze uskutečnit přes internet ani telefonicky. Na druhou stranu je ale možné na internetu získat informace o různých veřejných dražbách, např. na www.drazebnikalendar.cz, www.portaldrazeb.cz a dalších.

Matka všech aukcí

Myšlenku provozovat aukci na internetu realizoval v roce 1995 programátor Pierre Omidyar, který zakládá aukční server Auctionweb. com. Ono vlastně původně ani nemělo jít o aukční server, autor se chtěl pouze prostřednictvím internetu zbavit několika nepotřebných věcí. Prvním prodaným předmětem bylo nefunkční laserové ukazovátko, které za 13,85 dolarů koupil soukromý sběratel. Když Omidyar zjistil, že projekt funguje a dá se pomocí něj zcela jednoduchým způsobem prodávat všechno možné, přejmenoval Auctionweb již rok po jeho založení na eBay.com a začal se věnovat vývoji projektu na plno. eBay je tak dnes největší a nejznámější aukční server na světě.

Přes internet do aukční síně

Aukce je dostupná v několika národních jazykových mutacích, čeština mezi nimi samozřejmě nechybí. Na adrese www.ebay.cz můžete vyhledávat zboží a nakupovat zboží ze všech zemí, uvedené nabídky jsou ale v mateřské řeči prodávajícího nebo v angličtině. Prodávat zboží na české mutaci aukce nelze, k tomu již musíte použít některý ze zahraničních serverů eBay. Pro úspěšné nakupování na eBay tedy musíte rozumět některé z cizích řečí. Základem je angličtina používaná na americké eBay (www.ebay.com), kde také naleznete největší nabídku zboží. Obrovskou nevýhodou aukce je geografická vzdálenost, která výslednou cenu výrazně zvyšuje. Při nákupech v zámoří tedy musíte počítat s navýšením ceny o několik desítek dolarů za dopravu.

Z pohledu přepravních podmínek je nejvýhodnější nakupovat v těsném sousedství, na německé eBay (www.ebay.de), která zahrnuje také mnoho nabídek z Rakouska.

Bez registrace to nepůjde

Než vůbec začnete nakupovat nebo nabízet zboží, čeká vás nejdříve registrace. Ta je zdarma. Musíte do systému vložit své osobní údaje, ale pokud chcete, mohou pro ostatní uživatele zůstat skryty. Jakmile vám systém registraci potvrdí, můžete začít směle obchodovat. Bez řádného zaregistrování můžete zboží pouze prohlížet.

Ovšem již složitostí registračního procesu můžete odlišit kvalitní aukční servery od těch horších. Ti lepší provozovatelé totiž před tím, než vám umožní prodávat vlastní zboží, provedou ověření, zda jste skutečně tím, za koho se vydáváte. To vše se nejčastěji řeší prostřednictvím klasické papírové pošty. Po své registraci obdržíte na poštovní adresu použitou při registraci dopis s vygenerovaným číselným kódem a teprve po jeho zadání dokončíte prodejní registraci. Výhoda je jasná: jako nakupující si můžete být jisti, že prodejce je tím, za koho se vydává a že skutečně přebývá (nebo alespoň přebírá poštu) na adrese, kterou uvádí.

Druhou možností, jak si ověřit prodávajícího, je možnost vyhledat si jeho hodnocení ostatními uživateli, kteří již s daným člověkem obchodovali. Vždy ale používejte zdravý rozum. Když se vám něco nebude zdát, neriskujte.

Jak to funguje

Prodávající vloží svoji nabídku odesláním formuláře, kde vyplní minimálně název výrobku a vyvolávací cenu. Lepší je ale předmět podrobně popsat a připojit jeho fotografii. Nejnižší vyvolávací cena je stanovena na jednu korunu. Dále si může vybrat, jak dlouho bude aukce zboží trvat. Čas serveru je řízen speciálním programem, který ukončuje aukce s přesností na milisekundy. Prodávající může svoji nabídku zrušit pouze do okamžiku, dokud na ni nějaký uživatel nepřihodí. Poté už aukci nelze ukončit a prodávající je povinen nabízenou věc prodat kupujícímu, který nabídl nejvyšší částku.

Prodejní cena je po celou dobu trvání aukce navyšována příhozy zájemců o dané zboží. Aby nemusel kupující průběh aukce neustále sledovat, může použít funkci automatického přihazování. Systém bude automaticky přihazovat za něj, až do maximální ceny, kterou si sám nastaví a kterou je ochoten za nabízený výrobek zaplatit. Minimální přihození je dáno pravidly aukce. Kupující, který v čase skončení aukce nabídl nejvyšší částku, je povinen si za tuto cenu výrobek od prodávajícího odkoupit. Prodávající a kupující se musí vzájemně kontaktovat jakýmkoliv způsobem do 7 dnů. Musí si mezi sebou domluvit zaslání nebo předání zboží a způsob platby.

Prodávat můžete pouze takové předměty, které jsou ve vašem osobním vlastnictví a máte právo s nimi volně nakládat (nejsou například zastaveny). V obchodních podmínkách provozovatele internetové aukce najdete seznam zboží, které nelze nabízet k prodeji. Jde o zbraně, alkohol, tabákové výrobky, omamné a návykové látky, materiály s erotickou tématikou, padělky zboží, nelegální rozmnoženiny filmu, hudby a softwaru, lidské orgány a další. Zjistí-li provozovatel aukce, že je v nabídce některé ze zakázaného zboží, vyřadí jej s okamžitou platností z aukce.

TEXT: JAROSLAV BARTOŠ
FOTO: MARIE VOTAVOVÁ A SHUTTERSTOCK

Přes internet do aukční síně