Kdy se nechat zastupovat právníkem?

Rubrika: Hospodaření

Nehrajte si na právníky, raději si najměte profesionála. Zvláště v případě složitějšího sporu. Ušetříte čas i peníze!

Vyznat se v zákonech, vyhláškách a právních kličkách bývá pro obyčejného smrtelníka většinou nadlidský výkon. Zvláště to platí v případech, kdy se dostaneme do sporu či složitějšího konfliktu s druhou osobou, zaměstnavatelem, manželkou či manželem… Ve všech těchto případech je dobré najít si na zastupování svého právního zástupce. Právo na profesionální obhajobu a zastupování má každý občan České republiky dáno zákonem.

Kdy se nechat zastupovat

Kdy je tedy dobré se nechat zastupovat právníkem? Zjednodušeně by se dalo říci, že raději vždycky. Ušetříte si tím řadu starostí a komplikací souvisejících s neznalostí právního prostředí. Najmout si právníka či obhájce má několik nesporných předností a výhod.

Právník má patřičné vzdělání, profesionální přístup a měl by mít zájem případ zdárně vyřešit. U advokáta by měly zůstat všechny informace, které mu sdělíme, jako v trezoru. Zaviní-li právník kvůli neodborné právní službě klientovi škodu, nese za ni finanční zodpovědnost. A ač se to nezdá, s právníkem můžete výrazně ušetřit.

Vzdělání a profesionalita

Advokát či právník je odborníkem na oblast práva, takže podobně jako se zdravotními potížemi nechodíme ke kadeřníkovi, ale k lékaři, pro právní pomoc bychom měli vyhledat osobu, která je znalá práva a má zkušenosti s touto problematikou, nikoliv kamaráda, který „všude byl a všechno zná“. Při dnešním formalizovaném pojetí soudního procesu se stává pomoc advokáta téměř nezbytností.

Pomoc advokáta je vhodné vyhledat již v samém počátku, kolikrát tisíc korun investovaných do advokáta, který zkontroluje smlouvu před jejím podpisem, zachrání mnohamilionové částky. V nejideálnějším případě by měl advokát dohlížet na všechny vaše právní záležitosti, stejně jako lékař dohlíží na vaše zdraví.

Advokát musí umět mlčet

Advokát (právník) je osobou, která má zákonem garantovánu téměř neomezenou mlčenlivost o všech skutečnostech, které se v souvislosti s poskytnutím právní služby dozvěděl. Tato výsada se promítá nejen do vlastní povinnosti advokáta nesdělovat nikomu informace o službách poskytnutých klientovi. Platí to i v případě, kdy ostatní osoby mají povinnost oznámit trestný čin, advokát je naopak povinen zachovávat mlčenlivost, a proto nemusí pospíchat na policii oznámit, co se právě dozvěděl.

Zákon také zakazuje kontrolu korespondence mezi klientem a advokátem, jakož i odposlechy jejich hovorů. S ohledem na mlčenlivost advokáta tak máte jistotu, že vámi poskytnuté informace zůstanou za všech okolností důvěrné. Tedy pokud právník zůstane profesionálem a nestane se „drbnou z pavlače“. Vzhledem k tomu, že by jej takovéto chování mohlo stát dobré jméno, a tím i ztrátu důvěry a dalších klientů, je takovéto selhání advokáta opravdu málo pravděpodobné.

Další nespornou výhodou je, že advokát je ze zákona pojištěn, tudíž případná škoda, kterou by způsobil svému klientovi v souvislosti s poskytnutím neodborné či špatné právní služby, bude uhrazena z jeho pojistky.

S advokátem či právníkem ušetříte

Náklady právního zastoupení jsou jedním z nejpodstatnějších důvodů, proč se nechat zastoupit advokátem. Platí to zejména ve složitých a dlouho se vlekoucích konfliktech a soudních řízeních. Ale vyplatí se i u sousedských sporů, tahanic se zaměstnavatelem nebo i při rozvodu.

Pouze v případě, kdy jste zastoupeni advokátem, vám totiž vzniká nárok na náklady právního zastoupení a jejich náhradu dle vyhlášky 484/2000 Sb., na základě které je vám protistrana v případě úspěšného sporu povinna zaplatit k rukám advokáta finanční částku, kterou můžete použít na úhradu advokátních služeb, právní pomoc advokáta vás pak nemusí stát vůbec nic!

V případě, že se zastupujete sami či prostřednictvím obecného zmocněnce, vám nárok požadovat po protistraně náklady právního zastoupení nevzniká a náhrada za váš čas či odměna obecného zmocněnce jde i v případě vyhraného sporu pouze a jen z vašich peněz.

Advokáta můžete mít i zadarmo

Člověk, který je v majetkové a finanční tísni, má právo požádat patřičný soud o přidělení bezplatného obhájce, který bude při soudním jednání hájit jeho zájmy. V takovém případě je ale potřeba soudu podat vysvětlení, proč na zaplacení advokáta nemáte, případně doložit svoji finanční a materiální tíseň. Využít bezplatného (ex offo) advokáta mohou i lidé v důchodovém věku s nízkou penzí.

Ale pozor. Advokát ex offo je bezplatný pouze v případě, že svůj spor u soudu vyhrajete. Pokud se ukáže, že jste viníkem sporu nebo pachatelem trestného činu, bude na vás stát peníze za právní zastupování ex offo vymáhat.

text: RENÉ FLÁŠAR
foto: SHUTTERSTOCK

Kdy se nechat zastupovat právníkem?

Kdy se nechat zastupovat právníkem?