Rekonstruovat, nebo stavět?

Otázka, která napadne nejednoho majitele pozemku se starší stavbou. Odpověď nebývá vždy jednoznačná, rekonstrukce i nová výstavba má svá pro a proti zejména z hlediska finanční a časové náročnosti. Promítnout se do ní může i citový vztah k nemovitosti.

Při rozhodování, zda zrekonstruovat stávající objekt, nebo volit novostavbu obecně platí uvažovat hlavně o reálných nákladech obou postupů, ideálně si je do detailů promyslet. Střízlivý pohled na fakta včetně stavu budovy, ale i na skutečné potřeby rodiny, je tu na místě.

Zásadní faktory

Na samém počátku budeme vycházet z toho, jakou má stavba architektonickou nebo historickou hodnotu a v jakém je technickém stavu. Dále je dobré se zamyslet nad tím, co od úprav původního domu očekáváme. Důležité také je, zjistit si kolik peněz by stála případná demolice domu, likvidace odpadu a jeho uložení. Všechno toto zaplatíme, jen abychom měli kde stavět.
V úvahu také přichází subjektivní posouzení vztahu ke starému domu. Citová vazba k němu může být důležitá, jeho význam pro rodinu, jedinečný pocit domova, který jednoznačně dává. Nezastírejme, že pokud převáží pocity nad realitou, je jasné, že přijde v úvahu rekonstrukce, byť by byla daleko nákladnější než úplně nová stavba.
Výpočty renomovaných firem odhadují náklady na rekonstrukci zhruba na třicet až osmdesát procent z ceny realizace nové stavby. Krom toho jsou při rekonstrukci nemalé časové úspory v podobě technologických přestávek, které jsou u nosných konstrukcí při klasické výstavbě nevyhnutelné.

Rekonstrukce starého domu

Jednou z priorit by v tomto případě měla být snaha jít cestou maximálních úspor energií a využití moderních technologií, což je výhodné z ekonomického hlediska, a to jak ceny rekonstrukce, tak budoucího užívání domu.
Výhodou je, že většinou je možné všechny práce provádět postupně a za provozu domu. Musíme je jen dobře naplánovat a koordinovat. Dalším důležitým faktorem je, že rekonstrukce daleko méně zatíží životní prostředí a okolí domu než nová výstavba.
Prvotním základem, který během rekonstrukce tisíckrát oceníme, je jasná představa o tom, jak bude vypadat která místnost, komu nebo čemu bude sloužit a jak se úpravy provedou. Důležitý je také harmonogram prací, který bude mít ovšem i náhradní varianty pro případ, že se vyskytne problém. V tom případě je dobré mít řešení připravené dopředu, ušetříme si tak nejen spoustu peněz, ale také vyhovíme svému psychickému zdraví.

Dům jako dědictví

Rekonstrukce je výhodné řešení, když dostaneme dům v dědickém řízení nebo tehdy, když v domě žijeme delší dobu a chceme investovat do modernějšího bydlení. Jednoznačně je důležité, aby rekonstrukci prováděla renomovaná stavební firma, která má dobré reference, dlouholeté zkušenosti a sleduje současné trendy bydlení.
Ideálně, pokud si to přejeme, takovému zkušenému týmu nevadí, když dům rekonstruujeme třeba i postupně, podle svým finančních možností včetně atypických rekonstrukcí, případně stavby terasy, bazénu nebo přestavby či přístavby přístřešku.

Když materiál promluví

Zajímejme se o stavební materiály, z nichž je dům postaven. Může se stát, že mladší stavba je v horším stavu než ta staršího data. Například domy z poválečného období, z padesátých let, jsou dodnes skoro nezničitelné, ale pro rekonstrukci také nevyzpytatelné. V té době byl totiž například cement jako stavební materiál k dispozici na každém kroku, a tak se s ním nešetřilo.
V minulosti byly stavěny i domy svépomocí a z čehokoliv, dokonce nemají skoro žádné základy. Jedno patro tvoří škvárobetonové tvárnice a cihly z tehdejší sousední bouračky, v dalším patře může být popílkový plynosilikát nebo děrované cihly. U takových staveb je rozhodování o zbourání na místě i ze zdravotního hlediska. Starší domy postavené z tradičních přírodních materiálů, jako je pálená cihla, kámen nebo vepřovice, mohou být k rekonstrukci daleko vhodnější. Navíc může k rozhodnutí, zda stavět, nebo rekonstruovat přispět i fakt, že starší, zachovaný dům získá rekonstrukcí ztracenou atmosféru a harmonicky zapadne do krajiny.

Důležité informace

Pokud chceme stavět a pozemek teprve kupujeme, nejdříve se informujeme o stavu inženýrských sítí, má-li přípojku elektrické energie a plynu. Rozhodně bychom se neměli spokojit s vágním příslibem, že bude přípojka dokončena v nejbližší době.
Nutně potřebujeme vědět, je-li na pozemku k dispozici pitná voda, v jakém stavu je studna, jak je to s kanalizací. Studnu a kanalizaci si pro jistotu vyzkoušejme.
Ověřme si také, jak je to s obecní přístupovou cestou nebo pozemkem, který s naším sousedí, nebo zda je možné přes něj jezdit a chodit.
Na stavebním úřadu se zase informujme, co se plánuje do budoucnosti v naší lokalitě, nahlédněme do územního plánu města nebo obce. Zjistěme si možnosti dopravy do zaměstnání, dětí do školy, za kulturou do města, na nejbližší nádraží, k lékaři apod.

Prověřený dodavatel

Solidnost stavební firmy, které poté stavbu nového domu nebo rekonstrukci zadáme, bychom si měli rovněž prověřit. Je nanejvýš vhodné si od ní vyžádat přehled realizovaných staveb, zajímat se o reference dřívějších klientů.
Před podpisem dodavatelské smlouvy bychom se měli rovněž seznámit s obchodními a záručními podmínkami firmy, stejně tak s reklamačním řádem. Celou smlouvu je nutné důkladně pročíst a případné nejasnosti konzultovat s právníkem. Hned na začátku jednání bychom měli znát konečnou pevnou cenu díla.

Nechte si poradit

Obě možnosti řešení je důležité probrat s odborníky, především se statikem a architektem nebo projektantem, případně s památkáři.

Text: Táňa Pikartová
Foto: Shutterstock a archiv firem


Ať už rekonstruujete starší dům nebo stavíte kompletně nový, jeho zabezpečení by vždy mělo být naprostou prioritou. Pocit bezpečí vám zajistí jak vhodné vchodové dveře do domu, tak kvalitní okna nebo například instalace kamerových systémů.

Rekonstruovat, nebo stavět?