Postup omítání

Následující postup předpokládá aplikaci tenkovrstvé omítky na zateplovací systém. V případě použití v jiných situacích konzultujte s prodejcem vhodný typ základního penetračního nátěru.

 1. Základní nátěr pro tenkovrstvé omítky
  Základní nátěr nanášejte až po úplném vyschnutí vrstvy vyztužené síťovinou (obvykle po 3 dnech) štětcem rovnoměrně v jedné vrstvě. Schnutí nátěru trvá asi 3 hodiny.
  Aplikace základního nátěru usnadňuje nanášení omítek a zvyšuje jejich přilnavost.
 2. Příprava omítky
  Minerální omítky nasypte do vody dle návodu a vymíchejte míchadlem homogenní hmotu bez hrudek. Minerální omítky se po vyschnutí a vytvrzení natírají fasádními barvami.
  Akrylátové, silikátové, silikonové a silikon-silikátové omítky se dodávají probarvené a připravené k použití, ale před nanášením je důkladně promíchejte.
 3. Nanášení tenkovrstvé omítky
  Tenkovrstvou omítku naneste rovnoměrně na podklad v tloušťce zrna pomocí nerezového hladítka. Povrch omítky zarovnejte hladítkem a stáhněte přebytečný materiál. Některé (např. hlazené) omítky lze nanášet nástřikem.
 4. Strukturované tenkovrstvé omítky
  Když se omítka nanesená na podklad nelepí na nářadí, lze pomocí umělohmotného hladítka vytvořit požadovanou strukturu. Například u rýhované omítky získáte tahy hladítkem svislé, vodorovné nebo kruhové rýhy tvořené zrnem materiálu. Postupujte podle návodu.
 5. Kombinace různých barevných odstínů omítek
  Podél označené čáry nalepte malířskou pásku, naneste omítku, vytvořte strukturu a poté pásku odstraňte spolu se zbytky materiálu. Po vytvrzení omítky takto získanou hranu zajistěte páskou a stejně naneste omítku jiného barevného odstínu.
 6. Přerušení práce
  Přestávky představují riziko viditelného rozdílu vzhledu omítek, který je způsoben změnami tuhnutí a schnutí. Proto je dělejte při práci na méně viditelných místech a navazujte podobně, jako v případě různých odstínů.

Postup omítání

Postup omítání