Akustická deska

Modrá akustická deska Rigips výrazně snižuje hladinu hluku. Používá se pro montáž příček, vnitřních i mezi byty, podhledů a předstěn v interiérech.

Efektivní ochrana proti hluku ve stavbě je stále důležitějším tématem pro architekty a projektanty. Pro lidi je totiž klid mimořádně důležitým kritériem pohody bydlení. Trvalý hluk může dokonce způsobit závažné zdravotní problémy. V nejlepším případě se hluk považuje pouze za rušivý element.

Akustické konstrukce s modrou deskou umožňují zlepšit protihlukový efekt všech místností, ať už se jedná o nový nebo rekonstruovaný objekt. Výhodou konstrukcí suché stavby (konstrukce z desek sádrokartonových či sádrovláknitých) je využití principu kmitajících membrán s pohltivou vrstvou vloženou do mezery mezi nimi. Takové konstrukce splní stejnou neprůzvučnost jako konstrukce masivní, avšak při několikanásobně menší hmotnosti. Modrá akustická deska je na našem trhu zatím jedinou jednovrstvě opláštěnou sádrokartonovou příčkou, která splňuje přísné normové požadavky na zvukovou izolaci uvnitř bytu.

Tyto desky mají kromě vyšší vzduchové neprůzvučnosti ještě řadu dalších výhod. Například hladký, zdravotně nezávadný povrch, malou hmotnost, která znamená menší nároky na nosné konstrukce a díky jejich malé tloušťce zůstává i větší užitná plocha místností. Také realizace vedení instalací v dutině konstrukce je velmi snadná a rychlá.

Akustická sádrokartonová deska je vyrobena podle speciální receptury. Má vhodně zvolenou hustotu jádra, kterou tvoří upravená sádrová krystalická struktura se specifickými tlumicími vlastnostmi. Již v základní verzi je dodávána v protipožární úpravě, a je proto vhodná i pro konstrukce s požadavkem na požární odolnost.

Montáž akustických konstrukcí se neliší od klasické montáže sádrokartonových konstrukcí. Není nutné měnit nářadí, příslušenství ani způsob provádění. Důležité je dbát na výběr vhodných komponentů, správnou montáž konstrukce a skutečné provedení na stavbě podle technologických zásad Rigips. Například návaznosti jednotlivých dílů dělicích konstrukcí (rohy a odbočení příček) nesmějí obsahovat akustické mosty. Jde zejména o chybné umístění minerální izolace, provedení průběžného opláštění či absence pružného napojení podkonstrukce.

Pracovní postupy je možné nalézt v knize Montážní příručka sádrokartonáře nebo v knize Sádrokarton zvládneme sami. Další informace a vysvětlení k modré akustické desce najdete na www.modreticho.cz nebo na www.rigips.cz.

TEXT: PETR PETŘÍČEK
FOTO: RIGIPS

Akustická deska