Bezpečné komínové prostupy

Prochází-li komín v konstrukci stavby jakýmkoli hořlavým materiálem, je třeba tento stavební detail důsledně vyřešit zejména s ohledem na bezpečnost.

Komínový prostup stěnou, stropem či střechou je citlivé místo zejména v případě, že jsou v těsném kontaktu s kouřovodem či v jeho blízkém dosahu jakékoli hořlavé materiály. Nepodceňujte možné nebezpečí požáru, zvláště když existují poměrně jednoduchá řešení v podobě komínových prostupů (průchodek) s deklarovanou odolností proti vysokým teplotám.
Zabudování komína do stavby s hořlavou konstrukcí musí v současné době často zohledňovat také požadavek na parotěsnost. Upevnit parozábrany na těleso komína je přitom poměrně komplikované především kvůli přenosu tepla z komínového pláště na hořlavou parozábranu. I pro tyto případy existují řešení, ale žádná improvizace zde z bezpečnostních důvodů není na místě.

Bezpečný odstup

Připomeňme si, jaká bezpečnostní kritéria by měly moderní komíny splňovat při průchodu hořlavým materiálem. Firma Schiedel například uvádí, že při průchodu komínu konstrukcemi (např. stropy či střechami) by odstup od hořlavých částí měl být v případě provětrávaného prostupu minimálně 50 mm. V případě, že prostup není provětráván, ale je izolován izolačním materiálem, musí být odstup od hořlavých částí dodržen minimálně 200 mm.
Nejjednodušším způsobem, jak dodržení bezpečnostních kritérií v případně prostupů konstrukcemi zajistit, je využít některý z výrobků či ze systémů, které jsou pro tyto účely dostupné na trhu.
Prodávají se například prostupy kouřovodu stěnou nebo příčkou, ale i parotěsné prostupy pro všechny typy střešních i stropních konstrukcí či napojení parozábrany na komín u cihlových i nerezových komínových systémů. Toto napojení přímo nesouvisí s bezpečnými prostupy, ale výrobci ho zařazují do systémů jako součást řešení, přecházejících nebezpečí vzniku požáru. Všechny prefabrikované prostupy se vyrábějí pro příčky, stropy i střešní pláště. Použitím takto připravených přechodů vyhovíte příslušným normám a požárním předpisům.

Co je na trhu

Příkladem systémového řešení bezpečných prostupů pro různé typy stavebních konstrukcí je produktová řada CIKO STOPER pro zabudování komínu do stavby. Tvoří ji sortiment prostupů, parotěsných prostupů, dílů pro napojení parozábrany na komín a také komponentů pro přerušení tepelných mostů v rámci komínového tělesa. Všechny tyto prvky je možné dodávat i v atypických rozměrech.
Prostup kouřovodu hořlavou konstrukcí využijete nejčastěji pro vybudování průchodu kouřovodu stěnou nebo příčkou. Konstrukce prostupu je natolik univerzální, že ve dvou rozměrových řadách nabízí řešení pro tloušťku stěny do 250 mm. Hloubku prostupu je možné přizpůsobit tloušťce stěny díky teleskopické konstrukci a seříznutím jeho vnitřní části přesně na potřebný rozměr. Prostup je použitelný pro všechny běžné druhy a průměry kouřovodů a lze jej povrchově upravit omítnutím nebo nátěrem.

Parotěsný prostup

Parotěsný prostup je pak určen pro všechny typy stropních i střešních konstrukcí a umožňuje kromě bezpečného oddělení komínu od hořlavých materiálů také bezpečné napojení parozábrany. Díky parotěsnosti vlastního prostupu je tak možné dosáhnout parotěsnosti celého stavebního detailu. Parotěsné prostupy hořlavou konstrukcí jsou dodávány v provedení pro cihelné komínové systémy a v provedení pro třívrstvé nerezové systémy ve třech variantách.
K odizolování kouřovodů od přiléhajících hořlavých stavebních materiálů je určen i prefabrikovaný potrubní dílec pro prostupy kouřovodů Promatube. Podle výrobce patří mezi jeho přednosti to, že je vyroben jako jeden kompaktní celek, přesné rozměry či rychlá a bezproblémová montáž pomocí vrutů nebo sponek. Dílec umožňuje napojení kouřovodu do komínu pod úhlem 45° a 90° a vytvoří bezpečný prostup do komínu s vnějším průměrem kouřovodu do 200 mm a tloušťky stěny do 300 mm. Lze ho použít v dřevěných stěnách (vnitřní a vnější stěny), dřevěných trámových stropech, ve střechách i v masivních stavebních dílech.

Přerušení tepelných mostů

Systémy komínových prostupů a napojení často zahrnují i prvky, které primárně nesouvisí s bezpečím a protipožární odolností, ale mohou ovlivnit kvalitu stavby komína. Při plánování stavby či rekonstrukce kouřovodů jim proto věnujte pozornost rovněž. Komínové těleso je totiž při použití běžných stavebních postupů ochlazováno shora působením venkovních podmínek na komínovou hlavu a zdola vlivem neizolovaného nosného základu. V obou případech dochází k nežádoucímu ochlazování interiérové části komínového tělesa. Použitím speciálních prvků je možné tyto nepříznivé vlivy eliminovat a zajistit tepelné oddělení ochlazované části komínového tělesa od ohřívané interiérové části.

Text: Richard Guryča
Foto: Archiv firem

Bezpečné komínové prostupy