K reklamaci špatně zabudovaných oken

Rubrika: Právo

Stavební firma nám špatně zabudovala okna, což jsme reklamovali. Firma s námi však o našich výlohách spojených s jejich nekvalitní prací odmítá jednat. Rádi bychom věděli, na co máme v souvislosti s reklamací nárok. Myslíme například slevu z původní ceny za nekvalitní práci, tapetování, úklid, poštovné, telefon, kompenzaci času, tedy moji dovolenou.
(A. T., Přerov)

Předpokládám, že jde o oprávněnou reklamaci vad dodávky. Práva spotřebitele se liší podle charakteru těchto vad.

Vady odstranitelné a neodstranitelné

Zhotovitel odpovídá za vady, které má věc na zakázku zhotovená při převzetí objednatelem, jakož i za vady, které se vyskytnou po převzetí věci v záruční době. Jestliže jde o odstranitelnou vadu, máte právo na její řádné, bezplatné odstranění.

V případě že jde o neodstranitelnou vadu, která brání řádnému užívání, máte právo na výměnu za bezvadnou věc, nebo máte právo od smlouvy odstoupit. Spíše se ale můžete domáhat přiměřené slevy z ceny. Podle § 509 občanského zákoníku máte právo na náhradu nutných nákladů, které vám vznikly v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady. Toto právo je však třeba uplatnit u povinného nejpozději do jednoho měsíce po uplynutí doby, ve které je třeba vytknout vady; jinak právo zanikne.

Náklady je nutné prokázat

Zákon tedy přesně nespecifikuje, o jaké nutné náklady se jedná, ale lze do nich zahrnout jak poštovné, telefonní poplatky, případně jízdné nebo ušlý zisk. Tyto náklady je nutné prokázat.

Nejvhodnější je s dodavatelem prací se dohodnout, jinak by bylo nutné podat žalobu k soudu. To trvá vždy dlouho a rozhodnutí soudu nelze předjímat. Uveďte seznam vašich nutných nákladů v doporučeném dopise dodavateli s požadavkem na jejich úhradu společně s vaším návrhem na výši slevy s tím, aby se k vašemu požadavku do určité lhůty – například do 14 dnů od převzetí dopisu – vyjádřil.

Pokud nebudete s jeho vyjádřením srozuměni, zašlete dodavateli další dopis jako pokus o smír před podáním žaloby k soudu. Tuto žalobu ovšem nezbytně podávat nemusíte, hrozba možná postačí.

www.epravo.cz

TEXT: TOMÁŠ SUM

K reklamaci špatně zabudovaných oken