K čemu jsou geotextilie

Rubrika: Stavba

Geotextilie by neměly uniknout pozornosti stavebníků, protože představují univerzální produkt, používaný jako separační, ochranná či filtrační vrstva v konstrukcích či při úpravách pozemků a zemních pracích. Vyrábí se z přírodních i syntetických materiálů.

Geotextilie najdou využití například při separaci vrstev sypkých materiálů od zeminy, při ochraně drenáží před zanášením zeminou nebo pro ochranu a zajištění stability svahů.
Pokud je geotextilie položena pod chodníky nebo příjezdové cesty k domu, zajišťuje rovinatost povrchu. Může rovněž tvořit podklad pod folii zahradních jezírek, kde slouží jako dokonalá ochrana proti ostrým kamenům. Pod mulčovací kůrou brání prorůstání plevelů.

______________________________________________________________________

Další články Speciálu EKOstavba:

Přírodní tepelné izolace –  Konopí, len, dřevo i vlna

Omítání hlínou

Výhody trávy nad hlavou

Vápenné omítky  – pro zdravý dům

Ideál ekologického stavění

________________________________________________________________________

Dalších z možných funkcí tohoto materiálu je užití k ochraně a zpevnění břehů proti erozi vlivem dešťových srážek. V zemních konstrukcích mohou geotextilní plachty oddělovat zeminy rozdílných vlastností. V těchto případech použití je však nutné posoudit zejména maximální velikost a ostrost zrn zásypu, způsob navážení zásypu a tuhost podloží. S větší zrnitostí nasypávaného materiálu se doporučuje volit geotextilie s vyšší odolností proti protržení. Je to jeden z údajů, uváděných u každého výrobku tohoto typu (stanovuje se tzv. CBR testem).

Černé tkané geotextilie mají velmi univerzální použití při úpravě terénu, v zahradní architektuře či jako podklad pro štěrk, kamenivo nebo dlažbu

Separační funkce

Separační geotextilie slouží k oddělení jednotlivých vrstev stavebních materiálů, které nesmí přijít do vzájemného kontaktu, nebo by se mohla vzájemným kontaktem porušit jejich celistvost a funkčnost, a tím pomáhá zajistit plnou funkčnost vrstev mezi které je vkládána. V konstrukcích se tímto způsobem odděluje (separuje) například pěnový polystyren od hydroizolačních fólií z měkčeného PVC, případně fóliové hydroizolační vrstvy od betonového nebo dřevěného podkladu. Při rekonstrukcích se můžeme často setkat s požadavkem na separaci starého asfaltového pásu od fólie z měkčeného PVC, jelikož je nutné zamezit styku těchto materiálových vrstev.

Materiály tohoto typu se prodávají zpravidla v rolích o různých šířkách, na potřebný rozměr je lze snadno stříhat či řezat zalamovacím řemeslnickým nožem

Pro zelené střechy

Vzhledem k tematickému zaměření tohoto vydání Abecedy je třeba připomenout důležitou funkci, kterou mají geotextilie v konstrukcích zatravněných střech. Zelené střechy, ať už s intenzivní nebo extenzivní zelení, je nutné udržovat podle typu zeleně více či méně zavlaženou. Slouží k tomu akumulační a drenážní vrstva. Filtrační geotextilie zabraňuje splavování materiálu do drenážního systému. Hydroizolace musí být odolná proti prorůstání kořenů a jako podpůrná vrstva zde slouží právě geotextilie s ochrannou funkcí. Optimální skladbou pro zelené střechy tedy může být – v pořadí shora dolů – zeleň, vrstva zeminy, filtrační geotextilie, drenážní vrstva a ochranná geotextilie.

Druh filtrační geotextilie je třeba volit v závislosti na druhu zeminy. Web geotextilie.cz doporučuje volit pro zelené střechy jako filtrační vrstvu netkanou geotextilii s odolností proti protržení (CBR) min. 1,5 kN a hodnotou propustnosti vody kolmo k rovině výrobku min. 10 l/m2.s. U ochranné geotextilní vrstvy pro zelené střechy je třeba zvolit netkanou geotextilii se separační funkcí, odolnost proti protržení (CBR) min. 3,9 kN a s minimální plošnou hmotností 300g/m2.

 

Přírodní i syntetické

Přírodní geotextilie se vyrábějí z kokosových a jutových vláken. Jsou vhodné pouze k dočasnému použití například pro ochranu stavby před mrazem. Syntetické, vyráběné z polypropylenu či polyesteru, slouží k trvalé ochraně a instalaci do stavebních konstrukcí všeho druhu. Díky materiálům, z kterých se vyrábí je geotextílie odolná vůči plísním, bakteriím, rozpouštědlům a dobře snáší kyselé prostředí.

Geotextilie se vyrábí v gramážích 100 – 600 g/m2. V oblasti střech se nejčastěji používají v gramáži 120 g/m2 jako vlies, který nachází využití ve skladbách plochých střech v požárně nebezpečném prostoru, geotextilie o gramáži 300 g/m2 se používají jako separace materiálů, které spolu nesmí přijít do kontaktu, materiály o gramáži 500g/m2 najdou využití jako filtrační vrstva a k ochraně hydroizolace od přitěžující vrstvy (kačírek, podložky od dlažba).

 


Netkané
Jsou vyráběny vpichováním náhodně rozptýlených vláken soustavami speciálně orientovaných jehel.

Tkané
Jsou zhotovovány na tkalcovském stavu za pomocí dvou kolmých soustav nití, které se vzájemně provazují a vzniká tím velmi pevný materiál.

Pletené
Jsou vyráběny na pletacích strojích proplétáním oček z jedné, nebo více přízí s případným použitím dalších vazebných prvků.

 

 

K čemu jsou geotextilie