Přírodní tepelné izolace – Konopí, len, dřevo i vlna

Rubrika: EKOstavba, Stavba
přírodní izolace

Zateplení přírodními materiály je plnohodnotnou alternativou běžně používaných izolací

Používání co nejvíce přírodních materiálů z lokálních a recyklovatelných zdrojů je jedním z pilířů ekologického stavění. Naštěstí lze tyto principy dodržet i při výběru tepelných izolací.

Osvědčenou volbou mezi přírodními materiály jsou izolace, tvořené doslova tím, co nám vyrostlo za humny, tedy lněné a konopné izolační produkty.

Lněná izolace

Len je surovinou pěstovanou v našich zeměpisných šířkách a je odolnou plodinou, kterou lze pěstovat bez použití hnojiv. To je důležitý argument pro stavebníky, kteří zohledňují ekologické parametry zvolených materiálů. Len neobsahuje žádnou živočišnou bílkovinu a díky tomu je odolný proti škůdcům, například molům.

Lněná izolace tvoří plnohodnotnou, ale cenově příznivější alternativu ke konopným izolacím. Používá se pro zateplení střech, stěn, stropů i podlah a parametrově je srovnatelná například s minerální vlnou.

______________________________________________________________________

Další články Speciálu EKOstavba:

K čemu jsou geotextilie

Omítání hlínou

Výhody trávy nad hlavou

Vápenné omítky  – pro zdravý dům

Ideál ekologického stavění

________________________________________________________________________

Len se dá recyklovat a znovu použít. Je snadno kompostovatelný a lze ho v případě potřeby spálit bez vedlejších škodlivých produktů. Je odolný proti napadení plísněmi a odolává i hmyzu. Předpokládaná trvanlivost lněných izolací je 50 let.

Konopné izolační panely

Konopné izolační panely představují jednu z cenově příznivých variant přírodních izolací

Konopná izolace

Konopí je plodina odolná proti škůdcům, zlepšuje kvalitu půdy a lze ji pěstovat bez použití hnojiv. Můžeme ji považovat za tuzemskou plodinu. Konopné vlákno má dobré izolační vlastnosti a chrání také před hlukem a vibracemi. Konopí se pro tepelnou izolaci používá ve formě desek či rouna, ale také v sypké struktuře pro izolaci foukáním. Konopné materiály mohou díky srovnatelným vlastnostem nahradit například minerální vlnu.

Konopím můžeme izolovat novostavby i starou zástavbu, je vhodná jako izolace vnitřních i vnějších stěn, stropů, podlah a jako mezikrokevní či nadkrokevní izolace.

Konopí se vyznačuje výbornými akumulačními schopnostmi a nevyvolává alergické reakce. Nízký faktor difúzního odporu předurčuje tento typ izolace pro difúzně otevřené dřevostavby. Další výhodou konopné izolace je její rozměrová stabilita a nesléhavost. Konopí je snadno recyklovatelné a obnovitelné, za výhodu lze považovat i jeho schopnost distribuce vlhkosti ve větší ploše, takže se případná pronikající vlhkost nekoncentruje v jednom místě.

izolace ovčí vlnou

Ovčí vlnu nakupujte vždy u prověřených dodavatelů, máte pak záruku jejího ošetření před škůdci

Izolace z ovčí vlny

Ovčí vlna se pro výrobu izolačních materiálů pere a míchá s pojivovými vlákny. Výsledkem je ekologicky nezávadný produkt, dodávaný ve formě měkké desky (v rolích např. 10 m) a ošetřený přísadami, které zajišťují odolnost proti hmyzu, molům či plísním. Ovčí vlna je vhodná pro izolace podkroví, používá se i v roubených stavbách, a kromě jiného se vyznačuje schopností stabilizace vlhkostního režimu v interiéru.

Izolace z ovčí vlny má schopnost čistit vzduch, protože z něho pohlcuje škodlivé látky. Má dobré hygroskopické parametry, takže se i přes opakovaný tlak vždy po odlehčení vrátí do původního stavu. Vydrží až několik set let a má rovněž samozhášivé schopnosti.

Firma Naturwool například u svých izolací z ovčí vlny uvádí, že se výkupem vlny z lokálních chovů snaží podpořit chov ovcí ve valašské krajině. „Surová střižní vlna je před samotným zpracováním důkladně vyprána. Při praní je očištěna od přebytečného potu a všech nečistot. Po vyprání a vysušení se ošetřuje proti napadení škůdci. Pro ochranu vlny je používán certifikovaný prostředek určený přímo k ochraně ovčí vlny a jeho působení je samozřejmě trvalé. Z každé várky izolace je odebrán kontrolní vzorek, který je na škůdce testován,“ uvádí výrobce.

izolace dřevovláknitými deskami

Dřevité desky Steico se vyrábějí bez použití jakýchkoli škodlivých přísad

Dřevité izolace

Také dřevité izolace patří mezi výrobky z obnovitelných zdrojů a při výrobě se nepoužívají žádné škodlivé chemické přísady. Vyznačují se schopností vysoké akumulace tepla při současném zachování nízkého součinitele prostupu tepla. To z nich činí vhodné izolanty zejména pro konstrukce střech a podkroví nebo lehkých dřevostaveb. Využití najdou ve sloupkových konstrukcích i jako fasádní izolace, tužší varianty desek jsou výborné rovněž jako izolace podlah. Lze je použít i pro akustickou izolaci.

Měkké dřevovláknité desky se vyrábějí ze smrkového nebo borového dřeva. Základ desek tvoří zejména zbytky dřeva vzniklé při zpracovávání v dřevařském průmyslu a také odpadní dřevo. Pevnost desek je utvářena propojením a slepením vláken při lisování.

Přírodní pryskyřice vyskytující se v dřevité hmotě se navázáním na přidávaný kamenec uvolní a propůjčují deskám po vysušení požadovanou pevnost bez přidání pojiv. Odolnost vůči vodě a vlhku se podporuje přidáním hydrofobizačních látek, jako je například bitumen, vosk nebo náhražky bitumenu na bázi přírodních pryskyřic. Vícevrstevné desky jsou slepovány klihem na dřevo.

Nízká tepelná vodivost těchto produktů spolu s vysokou schopností tepelné akumulace je prospěšnou kombinací rovněž v případech, kdy je nutné chránit interiéry proti přehřívání v teplých obdobích roku. Právě proto se dřevovláknité desky doporučují pro lehké konstrukce dřevostaveb či izolování podkroví.

V novostavbě si vystačíte díky nízké tepelné vodivosti izolace se štíhlejšími střešními i stěnovými konstrukcemi. Montáž dřevovláknitých desek pro dodatečné zateplení naopak umožní efektivnější využití stávajících izolačních parametrů zateplované stavby.


Součinitel tepelné vodivosti

Jednou ze základních vlastností tepelně-izolačních materiálů je součinitel tepelné vodivosti, který se označuje písmenem λ (lambda). Vyjadřuje se ve wattech na metr krát kelvin [W/mK]. Udává, jak materiál vede teplo. Čím je hodnota λ nižší, tím je kvalita tepelné izolace vyšší a teplo uniká přes takový materiál pomaleji.

 • Ovčí vlna: λ = zhruba 0,04 W / (m. K)
 • Konopí: λ = 0,035 – 0,050 W / (m. K)
 • Len: λ = 0,04 W / (m. K)
 • Dřevovláknitá izolace: λ = 0,038-0,05 W / (m. K)
 • Pěnový polystyren – EPS: λ = 0,035–0,040 W / (m. K)
 • Skelná vlna: λ = 0,032–0,05 W / (m. K)
 • Minerální vlna: λ = zhruba 0,035–0,042 W / (m. K)

 


Orientační ceny

 • Lněná izolace: cca 300 Kč / m2 / tl.100 mm
 • Konopná izolace: cca 410 Kč / m2 / tl.100 mm
 • Ovčí vlna: cca 510 Kč / m2 / tl.100 mm
 • Dřevitá izolace: cca 530 Kč / m2 / tl.100 mm

 

 

Přírodní tepelné izolace – Konopí, len, dřevo i vlna