Jak si poradit s tesaříkem

napadené dřevo tesaříkem

Působí-li larvy tesaříka ve dřevě dlouho, mohou ho zcela zničit. Foto: Shutterstock

Jestliže se do dřeva ve vaší chatě či chalupě pustil tesařík, pusťte se s ním do boje bez zbytečných odkladů. Brouk totiž dokáže dřevo poškodit tak, že se rozpadne doslova na prach.

Tesařík krovový patří k nejnebezpečnějším škůdcům opracovaného dřeva. Dosahuje délky 10 až 20 mm, vyznačuje se smolně hnědým zbarvením se dvěma nezřetelnými příčnými pruhy ve středu krovek. Jeho tykadla dosahují maximálně do poloviny krovek. Rozpoznáte-li podle popisu přítomnost brouka v dřevěné konstrukci domu, je nutné přijmout veškerá opatření k jeho likvidaci.

Tesařík napadá především dřevo jehličnatých stromů. Škody způsobují vylíhlé larvy, které nejdříve vyhlodávají chodby pod povrchem dřeva a postupně se zavrtávají hlouběji. Po čase naruší strukturu dřeva natolik, že se rozpadá.

Tesařík je vidět i slyšet

tesařík

Zahlédnete-li v domě tohoto škůdce, je to vždy důvod věnovat pozornost stavu dřevěných konstrukcí. Foto: Shutterstock

Tesařík napadá zejména starší dřevo s kůrou. Pokud se dostane do dřevěných konstrukcí v domě, přestěhuje se tam někdy právě z neodzrněného dřeva skladovaného například pro topení v krbu. Jeho přítomnost poznáte především podle drobných pilin a drti, která začne vypadávat z napadených trámů. V takovém případě se pozorně zaposlouchejte, protože larvy chroustající dřevo nad vaší hlavou či ve stěnách bývají dokonce slyšet!

larva tesaříka

Nebezpečné jsou zejména larvy, které mohou ve dřevě škodit i více než deset let. Foto: Shutterstock

Pátrání po místech, odkud se zvuk ozývá, je ostatně nejspolehlivější cestou k lokalizaci škůdce. Na dřevě totiž nemusí být vidět žádné poškozené místo. Vypadávající piliny se zpravidla objevují na zemi a nemusí padat ze žádného viditelného otvoru. Slyšíte-li však zevnitř dřeva charakteristický zvuk, začněte prověřovat možné poškození nejlépe pomocí dloubání a píchání šroubovákem nebo jiným ostrým nástrojem. Pokud odhalíte tesaříka včas, nemusejí být škody velké. Larvy však mohou ve dřevě přebývat i celá léta a v takovém případě může být trám doslova vydlabaný a dutý.

Sluchem lze podle odborníků odhalit larvy starší dvou let a nejvhodnější je na to tichá noc nad ránem. Je třeba nedělat hluk, jinak larvy utichnou. K odhalení zvuku larev se používá i elektronická detekce. S pomocí mikrofonů lze odhalit i larvy mladší a přijmout tak opatření už ve chvíli, kdy ještě nejsou škody tak velké.

Devastace dřeva tesaříkem je obrovská, někdy nezbude než části konstrukce vyměnit. Foto: Shutterstock

Čím tesaříka zlikvidovat?

Na likvidaci tesaříka a odstranění jím napáchaných škod existuje celá řada postupů. Lze je rozdělit na svépomocné a na opatření, které vyžadují zásah profesionálů.

Prvním možným krokem je mechanická likvidace, tedy opatření kombinující odstranění napadených částí, jejich případné nahrazení a poté ošetření dřeva pomocí vhodných impregnačních a insekticidních nátěrů. Takový zákrok však při napadení dřeva ve větším rozsahu zpravidla není příliš účinný.

Všechny další metody už vyžadují specialisty. Ti mohou navrhnout například tlakové chemické ošetření či nejčastěji doporučovanou metodu mikrovlnné sanace, případně kombinaci metod mikrovlnné sanace, tlakové chemické injektáže a povrchového postřiku dřeva. Mikrovlnná metoda však nemusí být účinná u trámů velkých průměrů.

Kromě tlakové injektáže pak zbývá ještě nákladná a náročná metoda termosanace teplým vzduchem nebo levnější metoda plynování, která však na dřevo účinkuje pouze z interiéru. Hodí se tedy zejména pro dřevo napadené na vnitřní straně domu.

Text: Richard Guryča
Foto: Shutterstock

Jak si poradit s tesaříkem