Speciál Ochrana dřeva: jak bojovat s dřevomorkou

Dřevomorka domácí patří mezi dřevokazné houby, které rozkládají dřevní hmotu. Což je prospěšná součást přírodního koloběhu, ale zároveň smrtelné nebezpečí pro dřevěné konstrukce staveb.

Dřevomorka může poškodit krovy či podlahy a další dřevěné součásti domů do té míry, že naruší statiku stavby. Rozsáhlá a nevratná poškození mohou v některých případech znamenat i nutnost výměny krovů, podlah či celých stěn roubených domů nebo jiných typů dřevostaveb.

______________________________________________________________________

Další články Speciálu Ochrana dřeva:

Ochrana dřeva před škůdci a vlhkem

Ošetření dřeva v exteriéru

Ochranné nátěry dřeva

Opravy krovů

Ochrana dřeva

________________________________________________________________________

Takové nebezpečí hrozí především v případech, kdy se dřevokazná houba dlouhodobě a skrytě rozrůstá a důsledky jejího působení mohou způsobit velké starosti třeba novým majitelům chalup, kteří nepodrobili nemovitost před koupí dostatečně důkladné kontrole. Hrozbě rozsáhlého poškození dřevokaznou houbou však lze účinně předcházet a je rovněž možné odstranit následky působení dřevomorky ve stadiu, kdy se ještě příliš nerozšířila. Ale pozor, šíří se rychle a při rozsáhlém napadení dřevěných konstrukcí raději povolejte při její likvidaci na pomoc odborníky.

Dřevomorka domácí způsobuje hnilobu dřeva včetně praskání, lámání a destrukce celulózy. Její podhoubí prorůstá dřevěnými podlahami a konstrukcemi a dokáže proniknout i do omítek. Přítomnost odborníka je při rozsáhlejším napadení konstrukcí nutná především proto, aby kvalifi kovaně posoudil, které části napadených konstrukcí jsou nenávratně ztraceny a které bude možné zachovat.

Pozor na zateplování

Živnou půdou pro dřevomorku je především vlhko, takže nebezpečí jejího rozšíření hrozí především v místech zatékání a v dlouhodobě nevětraných a vlhkých prostorách chat a chalup, které zůstávají delší dobu neobývané. Její šíření však může hrozit i v rekonstruovaných domech či novostavbách hlavně v souvislosti s nedostatečným režimem větrání po zateplení a výměně oken nebo při nesprávně zvolené kombinaci izolačních materiálů a nedostatečně “dýchající” stavbě.

Na prevenci je tedy důležité myslet především při zateplování fasád i podkrovních prostor starých staveb, při němž se dosud dobře provětrávané konstrukce mohou uzavřít. Účinnou prevencí je zejména dodržení správných technologií zateplování včetně instalace parozábran a maximálního omezení vzniku tepelných mostů. Tím předejdete možné kondenzaci vlhkosti v konstrukcích, která by mohla způsobit skryté rozšíření dřevomorky. Určitě se vyplatí i ošetření dřevěných konstrukcí chemickými přípravky proti výskytu houby ještě před montáží tepelné izolace. V souvislosti se zateplením je pak obvykle nutné změnit režim větrání domu a pravidelně kontrolovat případná vlhká či vlhkostí jakkoli ohrožená místa.

Řezat, bourat, pálit

V případě, že dřevomorku v chalupě objevíte, je nejspolehlivější cestou už zmíněná pomoc některé z odborných firem. Dřevomorka odumírá při teplotách nad 40 °C. Jednou z účinných metod, které specialisté používají k její likvidaci, je proto mikrovlnný ohřev zasažených konstrukcí.

Pokud se s houbou rozhodnete bojovat na vlastní pěst, je důležité především co nejrychleji odstranit a zlikvidovat plodnice a také odstranit napadené části dřeva. Odřezání zasažených částí trámů nepodceňujte, protože houba prorůstá do hloubky.

U dřevěných zárubní či dřevěných rámů oken odstraňte také napadenou omítku až na zdivo. Je-li napadena zeď a spáry mezi cihlami či kameny, je nutné zeď vybourat a po chemickém ošetření postavit nebo dozdít novou. Všechna napadená místa ošetřete některým z chemických prostředků (tzv. fungicidů) a v případě potřeby opakujte nátěr i několikrát. Plodnice i odstraněné napadené kusy dřeva důkladně spalte nebo zakopejte v dostatečné vzdálenosti od domu.

Dalšímu šíření houby je však nutné předejít hlavně odstraněním příčin jejího rozrůstání v domě. Což může být zatékání, prostupující vlhkost, nedostatečně izolované podlahy či chybějící drenáž u základů domu. A nadále nepodceňujte důležitost pravidelného vytápění a zejména větrání i za cenu, že o to u sporadicky využívané chalupy například požádáte sousedy.

text: Richard Guryča

foto: archiv firem

Jak bojovat s dřevomorkou

Speciál Ochrana dřeva: jak bojovat s dřevomorkou