Fasádní barvy

Příznivé jarní a letní počasí vytváří dobré podmínky pro nový nátěr fasády na chalupě. Tradiční materiály, z nichž jsou chalupy obvykle postaveny, však vyžadují správný výběr fasádní barvy.

Výběr fasádní barvy ovlivní vzhled domu

Staré domy často vykazují určitá specifika, která je třeba respektovat i při výběru vhodné fasádní barvy. Vlhkost je u kamenných i cihlových chalup někdy řešena například pomocí sanační omítky. A na takovou omítku je třeba vybrat i odpovídající barvu.
Ať už vybíráte z kterékoli řady barev vaší oblíbené značky, vždy se raději poraďte s prodejcem, protože nátěr fasády je poměrně nákladnou záležitostí a jakékoli případné nefAsáDNÍ dostatky jsou pak bohužel viditelné na první pohled.

______________________________________________________________________

Další články Speciálu Barvy na chalupu:

Barvy mají svou logiku

Omítky a barvy na fasádu

Barevné roubenky

Fasádní barvy pro starý dům

Dekor na fasádě

________________________________________________________________________

Na různý podklad jiná barva

Pokud je dům dostatečně izolovaný proti vzlínající vlhkosti, výrobci doporučují použití akrylátových fasádních barev. Jestliže bude kvalitu fasády ovlivňovat působení vlhkosti, použijte raději silikonovou fasádní barvu. Ta je rovněž odolnější vůči dešti. Určitou nevýhodou silikonových barev je menší výběr barevných odstínů oproti barvám akrylátovým, přesto však i v případě silikonových barev nabízejí výrobci výběr ze zhruba tří stovek nejrůznějších odstínů.

Fasádní barvy se prodávají připravené k okamžitému použití

Existují rovněž silikátové fasádní nátěry, které mimo jiné sjednocují struktury staré a nové omítky včetně omítky sanační. Umožňují také překrytí mikrotrhlin v podkladních omítkách a dokážou vytvořit přechodový most mezi starým disperzním a novým silikátovým nátěrem. Důležitým faktorem je i paropropustnost fasádní barvy. Na tu je třeba brát ohled zvláště tehdy, pokud tvoří podklad nové hladké omítky z moderních materiálů, ale i v případě tradičních omítek.

Na trhu existují rovněž vápenné fasádní barvy, speciálně vyvinuté pro obnovu historických objektů, tedy i chalup. Jsou založeny na unikátních, stovkami let prověřených vlastnostech vápna. Pojivem v těchto barvách je suspenze krystalů hydroxidu vápenatého v jeho vodném roztoku. Vápenné nátěry se vytvrzují reakcí hydroxidu se vzdušným oxidem uhličitým za vzniku nerozpustného uhličitanu vápenatého. Tónují se vysoce odolnými anorganickými pigmenty.

 

TEXT: RICHARD GURYČA
FOTO: MARTINA LŽIČAŘOVÁ, SHUTTERSTOCK A ARCHIV FIREM

Uložit

Fasádní barvy