Co dát pod podlahu

Při rekonstrukci podlah můžeme nahradit pracné tradiční postupy moderními materiály pro suchou stavbu. Vhodné je lehké keramické kamenivo v kombinaci s dřevocementovými deskami.

Pro pokládku podlahy v obytných interiérech se tradičně používá podklad z betonové mazaniny s případnou hydroizolací a tepelnou izolací. Povrch se pak může vyrovnat cementovou stěrkou nebo se na něj lepí dlažba, PVC krytiny, linolea, koberce či parkety nebo na podklad instalujeme plovoucí podlahu z lamel či palubkovou podlahu na nosný rošt. Dřevěné podlahy v patrech nebo podkroví se často izolovaly pěchovaným podsypem ze škváry nebo hrubozrnného písku. Podlahová prkna se pak přibíjela na tzv. polštáře fixované v podsypu dřevěnými klínky. Nebo se přibíjela přímo na horní část stropnic, mezi které se vkládala zvuková izolace.

Při opravách podlah můžete tradiční postup samozřejmě zopakovat, ale lze ho kompletně či zčásti nahradit a zrychlit použitím materiálů, které stavebníci před několika desítkami let k dispozici neměli.

Rychlá a suchá stavba

V úvahu připadá třeba využití podsypu z lehkého keramického kameniva Liapor (keramzitu). Výrobce slibuje ihned pochozí a velmi dobře tepelně i zvukově izolovanou podlahu suchou cestou, bez pracného vylévání betonem. Kamenivo Liapor je navíc přírodní keramický materiál. Stavba či rekonstrukce podlahy pomocí Liaporu jsou možné na jakémkoliv podkladu, ať už se jedná o betonový, či dřevěný strop.

Mezi výhody vyrovnávacího podsypu z Liaporu patří malé zatížení podkladní konstrukce, dokonalé vyplnění nerovností a vyrovnání podkladu, suchý a rychlý proces stavby a výborné tepelné i zvukové parametry izolace. Nízká plošná hmotnost suché podlahy je dobrým argumentem pro použití zmíněného postupu například při budování obytného podkroví, do něhož se řada chatařů a chalupářů pouští.

Použít ho lze i při rekonstrukcích podlah v přízemí, které mají základ z betonové mazaniny. Pokud máte původní podlahu přímo „na hlíně“, poraďte se s dodavatelem podsypu o složení podkladové vrstvy, protože ani v takovém případě není za všech okolností nutné betonovat.

Jak se pracuje s Liaporem

V případě rekonstrukce nejprve odstraňte původní podlahu včetně starého násypu a podklad důkladně očistěte. Při rekonstrukci dřevěných stropů následuje položení separační vrstvy (např. netkané geotextilie).

Dalším krokem je položení vyrovnávacího podsypu z kameniva Liapor. Výrobce doporučuje frakci 1–4 mm. Liapor se při ukládání hutní pouze ručně, obvykle pomocí dřevěných latí a hladítka. Na připravené vrstvě suchého podsypu z Liaporu nelze přímo chodit, pohyb je možný po provizorním zakrytí dřevěnými nebo polystyrenovými deskami. Na vyrovnanou a zhutněnou vrstvu Liaporu pak můžeme pokládat podlahové desky.

Chcete-li plovoucí podlahu, je nutné oddělit podlahové desky od stěn a ostatních stavebních konstrukcí pomocí dilatačních obvodových pásků. Podlahové desky klademe na vrstvu vyrovnaného a připraveného podsypu a spojujeme je na pero a drážku. Pokud zvolíme systém z více vrstev podlahových desek, musíme dbát na dodržení překrytí spár jednotlivých vrstev.

Při větší ploše podlahy výrobce doporučuje pokládat podsyp a podlahové desky postupně. Připravíme si plochu podsypu větší zhruba o třicet procent, než bude plocha kladených desek. S pokládkou se obvykle začíná v rohu protilehlé stěny dveří.

Pro dokonalé spojení desek a optimálně rovnou a tuhou podlahu naneseme do spár desek lepidlo, případně je prošroubujeme. Jednoduše se řiďte doporučeným postupem pokládky pro jednotlivé značky podlahových desek (Cetris, Knauf, Rigips, případně lze použít i OSB desky).

Nakonec spáry desek zatmelíme a na hotovou podlahu položíme zvolenou povrchovou nášlapnou vrstvu (dlažbu, PVC, lamely, koberce, desky).

Vyrovnávací podsyp Fermacell

Alternativou ke kamenivu Liapor je například vyrovnávací podsyp Fermacell. Je to sušený minerální pórobetonový granulát s mnohostranným použitím a dobrými akustickými, tepelně izolačními a protipožárními parametry. Podle výrobce můžeme s granulátem dosáhnout vysoké soudržnosti a pevnosti povrchu. Podsyp je na minerální bázi bez dalších pojiv, proto je zde nutné počítat s pětiprocentním zhutněním při pokládce.

Podsyp Fermacell se používá pro vyrovnání nerovnosti podlah ve starých budovách i v novostavbách. Díky nízké hmotnosti je i tento materiál výhodný ve spojení s lehkými dřevěnými stropy. Použít ho můžeme také jako zvukovou izolaci ve stropech z dřevěných trámů. U dřevěných trámových stropů nezapomeneme zamezit propadání podsypu dírami, trhlinami nebo štěrbinami vložením podkladové tkaniny.

Postup je poměrně jednoduchý. Nejprve zjistíme hotovou výšku suché podlahy a pomocí nivelačního přístroje nebo vodováhy si ji označíme na obvodové stěny. Dobrou pomůckou je průběžná výška na okolních stěnách umístěná přesně jeden metr nad konečnou výškou podlahy. Pak upevníme okrajové izolační pásky.

U jedné stěny vysypeme přibližně 200 mm široký násyp z vyrovnávacího podsypu Fermacell. K práci můžeme použít sadu stahovacích latí Fermacell, případně vodítka z rovných dřevěných hranolů nebo čtyřhranných profilů. Podkladová lišta ze sady stahovacích latí se vyrovná pomocí integrované libely. Na druhém násypu se vyrovná paralelně druhá podkladová lišta ve vzdálenosti délky stahovací latě.

Vyrovnávací podsyp se nasype mezi násypy a pomocí latí stáhne na přesnou výšku. Pak můžeme začít s pokládkou podlahových prvků nebo dalších vrstev.

text: Richard Guryča
foto: Archiv firem

Co dát pod podlahu

Co dát pod podlahu