Pevné základy malé stavby

stavba malé dřevostavby

Základová deska představuje nejjednodušší cestu ke vztyčení nosné konstrukce malé dřevostavby z trámků a latí. Foto: Shutterstock

Zejména na pozemku u domu s číslem popisným lze v souladu se stavebním zákonem snadno zbudovat malou stavbu. I dřevník, zahradní altán či chatka pro hosty však musí mít pevný základ.

Zvláště ve svažitém terénu, ale i tam, kde je hodně spodní vody či jakkoli méně stabilní podloží, vyžaduje kvalitní založení i drobná stavba. Pokud to podceníte, může se stát, že se nakloní nebo „rozjede“. To může být nebezpečné a projeví se to i na vzhledu.

Do země

Založení lze pojmout několika způsoby. Kromě jiného záleží i na tom, zda se do stavby pouštíte svépomocí, nebo si ji objednáte u dodavatelské firmy. Ta obvykle nabídne standardní řešení v podobě betonové základové desky nebo zemních (půdních) vrutů. V každém případě je dobré předem ověřit na obecním či stavebním úřadu, zda je stavba s pevným základem na vašem pozemku přípustná, a podle toho se rozhodnout třeba právě mezi zmíněným betonem a vruty, které mohou vyhovět požadavku na dočasný charakter stavby.

Možnost postavení malé stavby na pozemku na jakékoli základy předem ověřte na obecním či stavebním úřadu

Základová deska z betonu je řešení spolehlivé, ale patří k nejnákladnějším. Zahrnuje zemní práce (v případě malé plochy ji lze zvládnout i bez těžké techniky), úpravu podkladu včetně navážky kameniva či recyklátu, udusání podkladové vrstvy a poté položení vrstvy armovaného betonu. Tloušťka základové desky se řídí zejména plánovaným zatížením, u malé stavby může postačit i 100 mm za předpokladu, že je zakládána na bezproblémovém rovném terénu. V ideálním případě by měl parametry spočítat projektant, u montovaných chatek a přístřešků se lze řídit doporučením výrobce.

betoová základová deska

Betonová základová deska připravená pro malou zahradní stavbu je úhledným bezpečným a stabilním základem. Foto: Shutterstock

Pozor na kameny

Výhody zemních či půdních vrutů jsou zřejmé a několikrát jsme o nich v našem časopise psali v článcích, které najdete i na našem webu. Zdánlivě snadná práce s vruty, které se doslova zašroubují do půdy a slouží jako pevné patky k upevnění konstrukčních trámků či kulatiny, má však několik úskalí. Je třeba počítat s tím, že při doporučeném počtu vrutů nejde o řešení nijak levné. Jejich ceny začínají zhruba na 300 korunách, největší mohou stát i přes 1 000 korun. A vzhledem k problematickému kotvení vrutů do kamenité půdy je dobré možnost jejich použití vyzkoušet předem, než jich za drahé peníze nakoupíte větší množství. To lze buď pomocí pořízení „zkušebního“ vrutu, nebo je možné zkusit na plánovém místě vyhloubit několik děr ručním půdním vrtákem, který si s kamenitou půdou rovněž moc „nerozumí“.

betonové patky

Jednou z dobrých možností je i přivrtání kotevních ocelových prvků na nízké betonové patky. Foto: Shutterstock

Osvědčené piloty

Zakládání staveb na vertikální podpěry, tzv. piloty, je tradiční metoda, kterou lze vylepšit použitím kombinace dřeva, betonu a ocelových kotevních patek nebo vystavěním opěrných sloupů z cihel, kamene, ale především z běžně dostupných a levných tvárnic pro ztracené bednění. Piloty samozřejmě rovněž vyžadují základ pod úroveň povrchu, což obnáší vyhloubení děr, a dobře se to dělá právě se zmíněnými tvárnicemi.

Piloty například v podobě nízkých betonových bloků jsou vhodné i na rovinu a lze na ně bezpečně uložit základový rošt z trámků, který často tvoří konstrukci podlahy malých dřevostaveb. Do betonu, který se s pomocí jednoduchého bednění nebo betonové tvárnice snadno zvedne asi 100 mm nad terén, lze rovněž zapustit, případně lze dodatečně zašroubovat betonové patky.

piloty

Piloty mohou nést i poměrně vysoké zatížení, jejich pevnost je nutné posílit roxorovými armovacími tyčemi. Foto: Shutterstock

K vytvoření bednění pro vyšší opory tohoto typu z betonu se někdy používají kanalizační plastové trubky širšího průměru, které se částečně zapustí do terénu a poté vyplní betonem. Vhodné je zvýšit pevnost takových sloupků vložením ocelových roxorových tyčí. Jinou variantou je betonový základ pilotu a na patku ukotvený dřevěný sloupek nebo i jen samotné dřevěné sloupky zapuštěné do země v dostatečné hloubce. U nich je výhodou snadné finální srovnání do potřebné roviny, po jejímž zaměření postačí kulatinu či trámy seříznout motorovou pilou. Pokud se dřevěné sloupky ukládají do děr v zemi, je nutné ochránit je nějakým způsobem proti vlhkosti.

Piloty jsou dobrým řešením především v případech, kdy se malá stavba zakládá ve svažitém terénu. S pomocí předem vybudovaných opor různé výšky docílíte vytvoření roviny, na niž lze uložit nosnou konstrukci různého typu.

Základy lehkých staveb

  • Kotevní patky do betonu
  • Zemní vruty
  • Základová deska
  • Zděné piloty
  • Dřevěné piloty

Nezapomeňte…

… že taková stavba (např. pergola, garáž) má mít odstup od hranice pozemku nejméně 2 metry. Se souhlasem souseda se dá vyřídit výjimka, ale už to vyjde dráž.

Text: Richard Guryča
Foto: Shutterstock

Pevné základy malé stavby