Stavební překlady

Stavební překlady slouží k vytvoření pevné opory pro zdivo nad stavebními otvory. Na trhu stavebnin si lze vybrat mezi překlady nosnými a lehčími překlady nenosnými, které se dozdí nebo vylejí betonem.

překlady Ytong

Některé typy překladů je nutné při usazování podepřít a vyplnit betonem, který jejich nosnost zvýší (Foto: Ytong)

Smysl překladu nad otvorem pro okno či dveře je zřejmý: tíha zdiva nad těmito otvory potřebuje pevnou oporu. V minulosti překlady sloužily k vytvoření opory; používaly se kamenné bloky i dřevěné trámy. Obojí lze za určitých okolností využít i dnes, ale dostatečně velký a opracovaný kamenný blok je drahý a u dřeva může být problém s trvanlivostí a nosností. Máte-li však při rekonstrukci staré chalupy možnost kamenné překlady znovu upotřebit, není důvod to neudělat.

Dokonalá rovina

Překlady přenášejí zatížení zdiva a stropů do stěn stavby. Z toho vyplývají nároky na jejich nosnost a odolnost. Z hlediska montáže nejde o nijak náročnou zedničinu. Překlad je potřeba osadit s dostatečným přesahem na obou stranách tak, aby měl dostatečnou oporu a mohl plnit zmíněnou funkci přenosu zatížení do zdiva, o nějž se opírá. A také je ho nutné dokonale vodorovně vyrovnat podle vodováhy. Pro manipulaci s rozměrnějšími kusy musíte počítat s nutností práce minimálně ve dvou, pomoci může i stavební vrátek.

izolace v překladu

Izolace vložená do překladů zamezí vzniku tepelných mostů (Foto: Porfix)

Výhody prefabrikátů

V současnosti se pro přeložení stavebních otvorů nejčastěji používají k tomu určené prefabrikované výrobky z různých materiálů, například z železobetonu, vyztužených pórobetonových tvárnic nebo keramických cihelných tvarovek. Doporučuje se vybrat překlady z materiálu, jehož vlastnosti se shodují s materiálem samotné zdi. Tím docílíte minimalizování tepelných ztrát kvůli tepelným mostům, které často vznikají při použití dřeva nebo ocelové traverzy.

Ideální je zvolit překlad ze stejného materiálu, jaký tvoří zdivo

Na trhu existují výrobky pro zdi a příčky z cihel či pálených cihelných bloků, ale i překlady vhodné pro pórobeton či betonové tvárnice pro ztracené bednění. Koupit lze překlad samonosný či pouze nosný, který vyžaduje při nadezdívání či dobetonování užití dočasných podpěr. Nanášení omítky může usnadnit i povrchová úprava zvoleného překladu.

  • Keramické překlady jsou lehké, dobře tepelně izolují a snadno se s nimi pracuje. Jsou vhodné pro kombinaci s cihlovým zdivem.
  • Pórobetonové překlady jsou rovněž lehké, jsou vhodné pro kombinaci s vloženou tepelnou izolací.
  • Železobetonové překlady mají vysokou nosnost. Jsou těžké, náročné na manipulaci a mají rozdílné tepelněizolační vlastnosti oproti zdivu.

Text: Richard Guryča
Foto: se svolením firem Ytong a Porfix

Stavební překlady