Izolace podlahy

Správná izolace podlahy chrání interiér domu před vlhkostí, zabraňuje zbytečným tepelným ztrátám a zajišťuje vítaný pocit „nohou v teple.“ Je důležité ji při rekonstrukci nepodcenit.

Svařování asfaltových pásů je důležité pro zvýšení jejich hydroizolačního účinku

Výměna podlahy v obytných místnostech nebo budování nové podlahy tam, kde se dosud chodilo po hlíně nebo neizolované cihelné dlažbě, je poměrně rozšířeným typem stavební práce na chalupě. I když se osvědčené postupy izolací léta nemění, mohou je usnadnit některé nové materiály na trhu se stavebninami.

Budujete-li novou podlahu od základů, je obvykle na počátku výkop na hlínu, pečlivě zbavenou od všech zbytků původních podlah či zásypů, které by mohly držet vlhkost. Prvním krokem je podkladová vrstva betonu. Někteří řemeslníci doporučují zpevnit beton kari sítí, nebo využít k armování betonu staré trubky či jiný železný odpad. Mnoha chalupářům se osvědčilo zalít do podkladové betonové vrstvy drenážní hadice, které vyvedou ven připravenými otvory u základů. Podlaha tak bude lépe dýchat a odvětrávat vlhkost.

Izolační desky se kladou na beton s hydroizolací, kterou může tvořit například polyetylenová fólie

Máte-li v chalupě problém se zvýšenou vlhkostí, zvolte více vrstev drenáže pod podkladový beton. Výkop je nutné udělat do větší hloubky a zasypat hrubou kamennou drtí. Na tu se kladou drenážní hadice s odvětráním do komína nebo ven, mimo dům. Poté následuje štěrkový zásyp a až na něj armovaná podkladová vrstva betonu.

Chystáte-li se izolovat a zateplit starou betonovou podlahu, může se to podařit, pokud máte k dispozici dostatečnou rezervu z hlediska její výšky. Ale i snížená vrstva izolace je samozřejmě lepší než žádná. Poškození a nerovnosti starého betonu nejsnáze vyrovnáte samonivelační betonovou stěrkou.

Nejdříve proti vlhku

Na betonovou vrstvu se kladou bitumenové pásy, které je třeba spojit svařením. Chcete-li účinek hydroizolace ještě znásobit, použijte na beton speciální izolační nátěr.

Tloušťku izolačních desek volte s ohledem na to, zda je podlaha na terénu nebo nad sklepními či venkovními prostory

Variantou k pásům z bitumenové lepenky je použití polyetylenové hydroizolační fólie, která po svaření s vodorovnou izolací zdiva vytvoří takzvanou izolační vanu.
Pak přichází na řadu pokládka tepelně izolačních desek. Tloušťku izolace volíme podle toho, zda zateplujeme podlahu v podsklepeném nebo nepodsklepeném domě.

Nad terénem by měla být izolační vrstva silná minimálně pět centimetrů. Nad nevytápěnými prostory je třeba tloušťku izolační vrstvy zvýšit ještě alespoň o jeden až tři centimetry. V případě, že je rozdíl teploty mezi vytápěnými a nevytápěnými prostory vyšší než dvacet stupňů Celsia, vyplatí se použít deset centimetrů a nad venkovním prostorem až čtrnáct centimetrů silnou izolaci.

Správná tloušťka desek

Výrobce tepelně izolačních materiálů Rockwool doporučuje volit jednotlivé typy výrobků podle toho, zda je izolace zároveň nosným prvkem podlahy, nebo ne. Izolace může tvořit pouze výplňovou a izolační funkci (například mezi nosnými trámy, na kterých je roznášecí vrstva). V případě, že izolace tvoří nosnou zátěžovou vrstvu, jsou na ni pochopitelně kladeny podstatně vyšší požadavky. Zde je třeba zvážit únosnost, tepelné i akustické vlastnosti.

Desky Knauf Insulation z kamenné vlny jsou vhodné především jako izolace plovoucích podlah

Výběr izolačních desek s parametry, odpovídajícími typu podlahy je vhodné nechat na odborném prodejci, jejich tloušťku pak zvolte s ohledem na umístění podlahy a zmíněné teplotní rozdíly mezi vytápěnými a nevytápěnými prostory, pokud není podlaha přímo na terénu.

Izolační desky položte na podkladový beton s hydroizolací. Na ně se pak klade další hydroizolační vrstva, která zabraňuje pronikání vlhkosti. Nejčastěji se používá polyetylenová fólie nebo lepenka.
Pak následuje pět centimerů silná vrstva betonu s armovací sítí. Po vyzrání betonu se položí nášlapná vrstva (palubky, podlahové lamely, parkety, linoleum).

V případě, že se chystáte položit podlahu z palubek nebo prken, je možné pokládat izolační pásy mezi nosné podlahové trámky. Zajímavou variantou je například systém sádrovláknitých desek Ridigur od Rigipsu. Na betonový potěr se v tomto případě položí hydroizolace, na ni vrstva podlahového polystyrenu a na něj pak desky Ridigur. Na ty je pak možné pokládat palubky, dlažbu, plovoucí podlahu nebo linoleum, ale i parkety, korky či rovnou koberce.
Krytiny z PVC vyžadují tmelení a broušení spár mezi podlahovými deskami.

TEXT: RICHARD GURYČA

FOTO: SHUTTERSTOCK, WIKIPEDIA

Izolace podlahy