Tenkovrstvé zdicí malty

Tenkovrstvé malty označované jako stavební lepidla používáme pro spojování lehkých betonových či vápenopískových tvárnic. Představují pevnou a úspornou alternativu ke klasickým maltám.

V nabídce výrobců stavební chemie zpravidla bez problémů najdete malty vhodné pro tenkovrstvé zdění různých typů zdiva. Výhody práce s tenkovrstvými maltami či lepidly jsou zřejmé. Stavět lze s nimi přesněji, rychleji a s maximálním zachováním tepelně izolačních i akustických vlastností zdicích materiálů.

Při použití lepidla rovněž ušetříte. Při zdění na klasickou maltu (tloušťka spáry 12 mm) je při tloušťce zdiva 440 mm spotřeba malty zhruba 42 litrů/m2. Použijete-li stavební lepidlo (tloušťka spáry obvykle 1–2 mm), spotřebujete pouhých 3,7 litru/m2. Při větším rozsahu stavby logicky ušetříte i na dopravě materiálu. Rychlost stavění lze zvýšit především díky rychlejšímu zpracování stavebních lepidel, která se dodávají jako suché směsi ke zředění vodou.

Díky tenké vrstvě spojovacího materiálu lze stavební bloky mnohem přesněji umístit a vyrovnat, takže předejdete vzniku bodového napětí ve stěně, trhlinám a dalším možným nepříjemným průvodním jevům zdění na klasickou cementovou maltu. Celoplošné tenkovrstvé zdění také odstraňuje vertikální tepelné proudění ve stěně. Za výhodu lze považovat i to, že tenké spáry ve zdivu umožňují snížení výskytu tepelných mostů, díky výrazně nižšímu množství pojiva oproti klasické maltě se také sníží přidaná vlhkost ve zdivu.

Jak vybrat správné lepidlo

Pro ideální využití všech výhod tenkovrstvého zdění je dobré pracovat s ucelenými systémy. To znamená s kompletními řadami zdicích prvků od jednoho výrobce, který k nim obvykle dodává či doporučuje i konkrétní typy výrobků stavební chemie.

Pro tenkovrstvé zdění se používají broušené pálené tvárnice nebo vápenopískové zdivo určené pro zdění na lepidlo nebo pórobeton. KM Beta ze své produkce dopomlčkou ručuje například některé prvky cihelného systému Profiblok, z vápenopískového zdiva jsou pro zdění na lepidlo určeny prvky (např. Sendwix), které mají v názvu za pomlčkou písmeno L.

Různým typům zdicích materiálů se rovněž přizpůsobuje typ malty. Jiná je malta pro zakládání zdiva z pálených broušených tvárnic nebo pórobetonu (např. zakládací malta Profimix ZM 910), jiná je zase vhodnější na vápenopískové či pórobetonové bloky. Malta pro zakládání zdiva se klade ve vyšší vrstvě (zhruba 10 až 30 mm), další vrstvy zdiva už se kladou do tenkovrstvé malty (např. Profimix ZM 911, 912 nebo 921) na celoplošnou vrstvu o tloušťce 1 až 2 mm.

U pálených broušených cihelných prvků se zdicí malta volí podle způsobu nanášení. Buď překrývá celoplošně dutiny v cihlách, což umožňuje lepší usazení cihelného bloku do zdiva a následně i vyšší pevnost, nebo pokrývá pouze žebra cihel.

Z produkce Ytongu si můžete pro tenkovrstvé zdění vybrat maltu Silka určenou ke zdění vápenopískových tvárnic v exteriéru i interiéru. Cemix nabízí zdicí maltu na pórobeton a lepicí maltu pro tenkovrstvé zdění vápenopískových a betonových bloků a jiných tvarově přesných materiálů. Je vhodná na vnitřní i obvodové zdivo

text: Richard Guryča
foto: Archiv firem

Tenkovrstvé zdicí malty

Tenkovrstvé zdicí malty