Fasádní barvy a stěrky

Čas od času dojde na to, že naše chalupa nebo chata potřebují nový kabát. Tyto stavby jsou postaveny z rozmanitých materiálů a každý z nich vyžaduje jiný nátěr.

Na fasády starých budov se hodí vápenné barvy

U starých staveb musíme brát ohled na jejich stáří a na vlhkost, která se může objevit hlavně u kamenných a cihlových objektů. Cihlová a kamenná fasáda se skládá nejen z cihel a kamenů, ale také ze spár mezi nimi. A ty jsou méně trvanlivé než stavební materiály. Na ně je potřeba použít některý z ochranných systémů proti pronikající vlhkosti. Také staré zdivo z pískovce nebo vápence vyžaduje zvláštní péči. Přírodní kámen má rozličné barvy i vlastnosti povrchu, ale rovněž různé fyzikální a chemické vlastnosti. Proto je třeba kameny podle typu čistit od soli, ošetřit je proti nasákavosti vodou a bobtnavosti a zpevnit jejich profil. K tomu slouží různá pojiva a vodoodpudivé prostředky a lazury. U dřevěných fasád se řídíme pokyny pro nátěry určené pro exteriéry.

Hrázděné zdivo a klasické omítky

Fugenmörtel je spárovací malta pro cihlové a kamenné zdivo (Remmers)

Samostatnou kapitolou je hrázděné zdivo. Péče o uchování hrázděných staveb byla dříve pro jejich vlastníky i pro řemeslníky samozřejmostí. Všichni zúčastnění znali vlastnosti používaných materiálů. Dnes ale vzrostly požadavky na komfort bydlení a znalosti o tomto typu staveb mají noví majitelé téměř nulové. Je proto zapotřebí spolupracovat s odborníky. Na trhu ale najdeme komplexní sanační systémy (například Remmers) pro hrázděné zdivo, které zahrnují jak prostředky na ochranu dřeva a nátěrové hmoty na dřevo, tak maltu a nátěry pro hrázdění. Ty pomohou stavební údržbě i trvalé ochraně chalup.

Jde-li o omítky, jejich lokální úpravy a následné nátěry starých omítek, musíme novou fasádní barvu vybírat s ohledem na jejich typ. Protože v případě fasády jde vždy o finančně nákladnou záležitost, než se vydáme na nákup barev, poradíme se s odborníkem, který nám doporučí barvu vhodnou na zdivo či omítku, které na chalupě máme.

Nová fasáda nebude za týden

Fasádní barva Weber.ton silikon je určená i k rekonstrukcím tradičních omítek tzv. břízolitového typu (Weber terranova)

Nákupem vhodného nátěru celá práce na fasádě teprve začíná. Nemůžeme se jen tak jednoho krásného rána probudit, vyhrnout si rukávy a vzít do ruky váleček s tím, že večer budeme mít novou chalupu. Abychom investice nevyhodili jen tak do vzduchu, je zapotřebí dodržet několik dalších podmínek. Prvním krokem je proto vždy důkladná příprava podkladu.

Nejprve zbavíme omítky pavučin a usazených nečistot. Na to se obvykle používá voda s přídavkem saponátu a ideálně tlaková myčka, která pomůže odhalit, zda jsou omítky pevné v celé ploše, nedrolí se nebo dokonce neopadávají. Pokud ano, je zapotřebí tato místa opravit. Vysprávky musí věrně napodobit strukturu povrchu původní omítky a následně vyschnout a vyzrát, což může trvat až osmadvacet dní. Pak můžeme natírat, ale i v tomto případě je nutné zvolit vhodné období. Teplota podkladu a vzduchu by neměla klesnout pod 5–8 stupňů Celsia ani být vyšší než 25 stupňů. (Řiďte se doporučením uvedeným na obalu používané barvy.) Jinak hrozí, že všechny procesy neproběhnou správně a kvalita a trvanlivost nátěru se sníží. Rovněž nenatírejte na přímém slunci nebo za deště.

Jaký nátěr zvolit a jak postupovat

Rozeznáváme čtyři typy vodou ředitelných fasádních barev. Jde o nátěry vápenné, akrylátové, silikonové a silikátové. Obvykle jsou vyráběny v široké škále základních odstínů a spolu s řadou doplňujících speciálních výrobků představují kompletní systém pro nátěry nových i pro renovaci starých fasád včetně těch na historických objektech. Vlhkost můžeme řešit sanační omítkou, vyskytujeli se na fasádě plíseň, pomůže některý z jejích odstraňovačů či protiplísňové barvy.

Na dřevo volte barvy určené pro exteriér (Remmers)

Fasádní barvy obecně mají vysokou odolnost proti povětrnostním vlivům i UV záření, dále jsou světlostálé a umožňují dýchání zdiva (jsou paropropustné). Jednotlivé typy se liší použitým pojivem, z čehož plyne přilnutí k podkladu, propustnost pro vodní páry, nasákavost pro vodu třeba při dešti a dále se odlišují také životností.

Například akrylátové barvy jsou oblíbené proto, že se snadno nanášejí, mají dobrou odolnost vůči povětrnostním vlivům a jsou cenově příznivé. Hodí se především na nové stavby. K nejmladším typům fasádních nátěrů patří barvy silikonové, které jsou ve skupině fasádních barev nejperspektivnější, i když jsou dražší než disperzní barvy. Tento fakt ale kompenzují dosažené výsledky: silikonové nátěry mají extrémní odolnost vůči všem vlivům prostředí. Jsou vodoodpudivé, výrobci deklarují, že nátěr má samočisticí schopnost (dopadající voda stéká po fasádě v podobě malých kuliček, které na na sebe nabalují částečky usazeného prachu). A nátěr je paropropustný.

Omítka nové generace Ceresit CT 79 Impactum (Henkel ČR)

Co se silikátových barev týká, ty jsou vyráběné na bázi draselného vodního skla, což znamená, že se k podkladu vážou chemicky a tvoří na něm odolnou nerozpustnou vrstvu křemičitanu. Omítka pod nimi velmi dobře dýchá, mají dlouhou životnost a na podkladu dobře drží. Ve srovnání s akryláty a silikonovými nátěry mají ale vyšší nasákavost a kladou vyšší nároky na aplikaci a také na kvalitu podkladu. Nemohou se použít na omítku, na kterou byla dříve nanesena akrylátová nebo silikonová barva. Pro své vlastnosti jsou vhodné především na fasády historických objektů.

Nezatracujme starobylé zvyky

Penetrační nátěr na savé podklady pro snížení savosti (BAL)

A nakonec tu jsou barvy vápenné. Patří k nejstarším fasádním nátěrům, vždyť jsou používané již stovky let. Samozřejmě nemohou výše zmíněným typům barev konkurovat v otěruvzdornosti, nasákavosti nebo v životnosti. Nedostižné jsou ale v paropropustnosti, proto jsou ideální na objekty, které mají zamokřené zdivo, vyžadující dobré odvětrávání.

Při natírání u všech typů fasádních barev určitě nevynecháme penetraci. Tento první nátěr vyřeší savost omítky a rovněž ji zpevní. Penetrační prostředky se dodávají k jednotlivým typům barev, doporučí nám je v prodejně. Protože mají konzistenci podobnou vodě, natírají se na omítku štětkou. Tou nanášíme i první nátěr zvolenou barvou. Štětka ji nejlépe vetře do podkladu. Druhý nátěr barvou pak již můžeme udělat válečkem, štětkou nebo stříkací pistolí.

www.barvyteluria.cz, www.bauhaus.cz, www.bal.cz, www.remmers.cz, www.ceresit-impactum.cz, www.saint-gobain.cz, www.odstraneniplisne.cz, www.thermoindustry.com, www.nejlevnejsi-barvy-laky.cz

text: Helena Štětinová
foto: ing. arch. Jan Pešta, Zdeněk Roller a archiv firem

Fasádní barvy a stěrky

Uložit

Fasádní barvy a stěrky