Speciál Teplo od podlahy: podlahové topení

Pro pořízení podlahového topení existuje několik dobrých důvodů. Má až o dvacet procent nižší spotřebu energie než běžné radiátory. Podlahové topení také dokáže vytápět interiér rovnoměrně a nevíří prach.

Tepelné rohože elektrického topení se snadno pokládají v málo členitých prostorech

Výhodu rovnoměrného vytápění místností zdůrazňují zastánci podlahového topení na jednom z prvních míst. Systematické šíření tepla po celé místnosti je dáno tím, že teplo sálá přímo z podlahy. Teplý vzduch nestoupá prudce vzhůru jako v případě jiných topidel. Odpadá tak nepříjemný efekt nerovnoměrného vytápění, při němž můžeme cítit chlad od nohou i při poměrně vysoké teplotě v místnosti, a také se tolik nevíří prach. Tím přispívá podlahové vytápění k celkově zdravějšímu a příznivějšímu prostředí v místnosdobré tech.

I přes složitější instalaci má teplovodní topení řadu výhod

Z principu podlahového vytápění vyplývá i jeho úspornost, protože k dosažení pocitu tepla v místnosti je třeba méně energie než při nerovnoměrném vyhřívání interiérů standardními topidly. U podlahového topení se totiž teplota povrchu podlahy pohybuje kolem pětadvaceti stupňů, rozdíl mezi teplotou u podlahy a stropu pak nepředstavuje víc než tři stupně Celsia.

Teplovodní nebo elektrické

Můžete si vybrat z teplovodního a elektrického systému vytápění. (Teplovzdušné u nás zatím nemá takovou tradici, je ale zajímavé do domů s rekuperační jednotkou.) Teplovodní vytápění představuje vyšší pořizovací náklady, protože jeho instalace je oproti elektrickému náročnější. Pak ale dokáže snížit náklady na provoz více než elektrické topení, protože vytápí místnosti efektivněji, pomaleji se ochlazuje a tím pádem nespíná termostat tak často jako elektrické topení.

_____________________________________________________________________

Další články speciálu Teplo od podlahy:

Sálavé podlahové vytápění

Podlahové konvektory

Teplo z akumulační nádrže

________________________________________________________________________

 

Pro rozvod vody u teplovodního topení se používají plastové nebo hliníkovo-plastové trubky

Rozvodové trubky z plastu nebo z kombinace plastu a hliníku se kladou tak, aby byla pokryta co největší podlahová plocha. Zdrojem ohřevu vody, jejíž teplota v trubkách zpravidla nepřesahuje 50 stupňů Celsia, mohou být různé typy kotlů, ale i tepelné čerpadlo.

O něco méně náročnější a nákladnější je instalace elektrického vytápění, které tvoří topné kabely, kladené buď samostatně, nebo v topných rohožích či fóliích. Rohože se pokládají rovnou pod podlahovou krytinu a lze je snadno instalovat i svépomocí, odborníka potřebujete zpravidla až při zapojení a propojení systému s termostatem. Oproti teplovodním trubkám mají vyšší životnost a nevyžadují žádnou údržbu, zatímco u teplovodních trubek může v případě problému nastat nutnost překopání celé podlahy.

Kabely elektrického topení lze nainstalovat i svépomocí, pro zapojení povolejte odborníka

Mají výhodu výrazně rychlejšího ohřátí oproti teplovodním trubkám, takže pocit tepla nastává v místnosti téměř okamžitě po zapnutí. Po vypnutí však teplota rychle klesá. Elektrické podlahové topení se tedy často doporučuje pro kombinaci s jiným zdrojem vytápění, protože dokáže zajistit rychlý náběh tepla v místnosti. Má-li však být v domě jediným zdrojem tepla, může se prodražit. Tak jako u jiných systémů elektrického vytápění tedy pro provoz elektrického podlahového topení zvolte ve smlouvě s dodavatelem energie optimální tarif.

Výběr podlahové krytiny

Aby mohlo podlahové topení správně fungovat, musí být instalováno ve vhodném typu podlahy. Obecně se doporučují podlahy z materiálů s co nejnižším tepelným odporem. Nesprávná podlahová krytina může snížit účinnost podlahového topení, ale může také kvůli tomuto způsobu vytápění například nežádoucím způsobem vysychat a měnit tvar.

Na vytápěnou podlahu lze použít různé typy krytin včetně koberců, vhodné jsou ty s nízkým tepelným odporem

Vhodné tedy nejsou například parkety nebo laminátové podlahové lamely kromě těch, které jsou pro instalaci podlahového topení speciálně vyráběny. Nevhodná jsou i pravá linolea a veškeré podlahové krytiny z PVC. Spolehlivou volbou tedy zůstává keramická nebo kamenná dlažba, elektrické rohože můžete pokládat i pod koberce bez podložek z PVC.

Dřevěné podlahy, například palubky na pero a drážku, ale i vícevrstvé lepené dřevěné lamely použít můžete a oproti dlažbě máte zaručený snazší přístup k opravám v případě jakéhokoli problému. Výrobci doporučují použít izolaci proti kročejovému hluku v kombinaci s parozábranou a také důsledné zachování dilatačních spár, které umožní dřevu pracovat bez nežádoucích deformací.

text: Richard Guryča
foto: Shutterstock a archiv firem

Podlahové topení

Uložit

Speciál Teplo od podlahy: podlahové topení