U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

ZPŮSOBY OCHRANY

Kategorie: Stavba | Autor:

Dřevokazný hmyz, tedy i červotoči, působí uvnitř dřeva skrytě a jejich aktivitu prozrazují jen požerky pod nábytkem a ve skříních. Na méně frekventovaných místech a v místnostech, které se pravidelně neužívají a hlavně dostatečně nevětrají, nás mohou stopy po červotočí hostině překvapit, až když je dřevo silně poškozeno. Jaký způsob boje zvolit? Máme na výběr z několika možností.

   Horkým vzduchem lze zlikvidovat nejen dřevokazný hmyz, ale zvýšíme-li teplotu nad 55 ° postačujících pro červotoče také dřevokazné houby. Na dřevo v celém průřezu je třeba působit nejméně 1 hodinu. V závislosti na tloušťce napadeného dřeva však musí tepelný agregát foukat horký vzduch do prostoru i několik hodin. Jde o postup šetrný k životnímu prostředí, ale energeticky velice náročný. Mohou jej provádět výhradně specializované firmy.

   Zaplynování toxickými plyny nebo parami z toxických materiálů patří rovněž mezi metody, kterých se mohou ujmout jen k tomu zvlášť vybavené laboratoře. Používají se často velmi jedovaté plyny, jako jsou kyanovodík, sirouhlík, oxid siřičitý a další. Jde o metodu krátkodobé likvidační ochrany, po níž musí – stejně jako u předchozí – následovat preventivní ochranný nátěr či postřik.

Ozařování dřeva přichází v úvahu hlavně u uměleckých předmětů a drobných kusů nábytku, tedy takových, které lze transportovat a umístit do speciálního boxu. Jedno z pracovišť, které ozařování napadených předmětů pomocí alfa záření nabízejí, je při Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy.

   Chemické prostředky jsou v boji s červotočem nejdostupnější a jejich použití nejlevnější. Po jejich aplikaci nátěrem nebo nástřikem je hmyz v několika týdnech usmrcen a dřevo současně ochráněno preventivně i do budoucna. U stavebních konstrukcí je zapotřebí výrazně degradované dřevo odsekat, odřezat nebo obrousit z povrchu, aby byl průnik co nejhlubší. Jistotu jakosti přípravku zaručuje typové označení „Ii“.

   Pro větší klid můžeme také doporučit poradu u restaurátora (vezměte si s sebou jednu či dvě barevné fotografie každého kusu), popřípadě jeho návštěvu u vás. Rozhodně se vyplatí. Jednak vám může pomoci s asanací a poradit, nebo, pokud bude cena pro vás přijatelná, provede zavoskování a patinaci kazů, přehlazení a šelakování do původního lesku. Napadení pak pozná jen odborník.

ZPŮSOBY OCHRANY