U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Bazény

Kategorie: Tržiště | Autor:

Ve dnech 13. – 16. 3. 2003 se v Pražském veletržním areálu uskuteční 1. ročník specializované výstavy BAZÉNY 2003, věnované bazénové problematice, bazénovým technologiím, saunám, fitness a wellness. Výstava BAZÉNY 2003 vychází vstříc narůstajícím požadavkům domácí klientely po veřejných, hotelových a rodinných bazénech. Výstava se snaží svým obsahem a zaměřením přiblížit podobným akcím pořádaným v zahraničí. Balneotechnika, zabývající se navrhováním bazénů a aquaparků, patří stejně jako ve světě i u nás k rychle se rozvíjejícím oborům a má své místo i v přípravě mladých inženýrů na Fakultě stavební ČVUT v Praze, na katedře zdravotního inženýrství, kde se navrhování bazénových technologií vyučuje. Pro návštěvníky výstavy se připravuje i bohatý doprovodný program, v jehož rámci se uskuteční celá řada seminářů a přednášek zaměřených na výstavbu a provoz bazénů, saun a fitness center. Účast společností z oblasti developerských, projekčních, stavebních a designérských firem poskytne návštěvníkům možnost osobních konzultací při výběru vlastního domácího bazénu, sauny či fitness. V rámci výstavy bude slavnostně pokřtěna odborná publikace “Stavba a provoz bazénů”, vycházející u příležitosti výstavy, jejímž autorem je ing. Bohumil Šťastný. Setkání firem, odborníků příbuzných vědeckých oborů a potenciálních zákazníků přispěje k představení tohoto oboru a navázání nových kontaktů, odborných i obchodních, a k získání informací potřebných pro jeho další rozvoj.

Bazény