U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

OCHRANA PŘED POŽÁREM

Kategorie: Poradna | Autor:

PORADNA

Je možné nějakým způsobem, třeba nátěrem, zabránit hoření dřevěných materiálů nebo hoření alespoň zpomalit?

(S. U., Polička)

Zabránit či zpomalit hoření dřevěných a jiných spalitelných materiálů je možné pomocí speciální impregnace. Jde o chemikálie vytvářející na dřevě nepropustnou pevnou vrstvu a snižující tak “ochotu” hořlavých materiálů vzplanout. Tyto chemické látky jsou schopny výrazně změnit vlastnosti materiálů, na které jsou naneseny. Například dřevo patřící mezi látky středně hořlavé (kategorie C2) se změní v nesnadno hořlavé (kategorie B), které je prakticky nehořlavé (stejně jako třeba sádrokarton). “Posunutí” vlastností dřeva a podobných materiálů o jednu nebo dvě kategorie (z C1 až C3 k C1 či B), kterého lze nanesením protipožárních nátěrů docílit, sníží výrazně nebezpečí požáru a zpomalí hoření již vzplanuvších materiálů. Rychlost šíření ohně, která je u suchého dřeva bez ochrany kolem 18 cm za minutu, se po aplikaci zpěňovatelných protipožárních prostředků sníží na 5 až 6 cm za minutu. Většina firem zabývajících se protipožární ochranou dřeva dováží ochranné prostředky z Německa. Jsou to zejména zpěňovatelné nátěry (Flamgard, Promadur, Pigrolan, Dilutin Brandschutz, H.C.A.). Obvykle se tyto chemikálie volně neprodávají, ale protipožární ochranný nástřik lze objednat; technik firmy přijede v požadovaném termínu, cena za metr čtvereční se řídí použitým materiálem a jeho množstvím. Suspenze ředitelná vodou s názvem Flamgard se na dřevěné a jiné hořlavé materiály nanáší postřikem nebo nátěrem v množství 24 dkg až 0,5 kg/m 2 . Slabší vrstvou je možno docílit toho, aby se dřevo z kategorie C3 “posunulo” do kategorie C2 (nebo například překližka z C2 do C1), silnější vrstva změní hořlavost o dva stupně. Nátěr či nástřik není určen pro interiéry, protože chráněné materiály zbarvuje. Za ochranu jednoho metru čtverečního zaplatíme podle tloušťky 140 až 220 Kč. Tento prostředek je doplněn insekticidy a fungicidy, takže chrání dřevo nejen před ohněm, ale i před dřevokaznými houbami, plísněmi a hmyzem. Vlastnosti prostředku Flamgard Transparent jsou prakticky totožné, nátěr je však bezbarvý a po zaschnutí nemění vzhled chráněných předmětů. Je však dražší – aplikace jednoho metru čtverečního přijde podle požadované tloušťky na 400 až 600 Kč. Ošetřované dřevo musí být suché a čisté, zbavené starých nátěrů a mastných míst. Prostředek nanášíme nejméně třemi nátěry po dvanácti hodinách, po zaschnutí (nejméně 24 hodin) se aplikuje ochranný nátěr bezbarvým polystyrenovým lakem, který je součástí dodávky. Jinou možností je nákup tuzemského prostředku Pyronit 15. Obsah jednokilogramové plechovky se musí rozmíchat v 1,5 l teplé vody. Po rozpuštění se na dřevo a podobné materiály nanáší stříkáním nebo nátěry štětcem. Prostředek chrání dřevo před požárem, kromě toho působí i proti dřevokazným houbám a preventivně proti dřevokaznému hmyzu. Podle údajů výrobce je životnost tohoto impregnačního nátěru 5 až 10 let, pak se impregnace musí obnovit. Roztok je téměř bezbarvý, lze jej však barvit (ne disperzními barvami). Jeho cena je přijatelně nízká – balení 1 kg stojí 113 Kč a vystačí na 6 m 2 .

Stupně hořlavosti stavebních hmot

Dosud platná norma ČSN 73 0823 – Stupeň hořlavosti stavebních hmot, rozděluje na základě zkoušek veškeré stavební materiály do pěti kategorií:

* A – nehořlavé

* B – nesnadno hořlavé

* C1 – těžce hořlavé (např. tvrdé dřevo, všechny typy překližek včetně stavebních, azbestocementové desky, stabilizovaný pěnový polystyren, umakart)

* C2 – středně hořlavé (např. běžná dřevotříska a měkké, jehličnaté dřevo, stejně jako linolea z PVC a korkové desky)

* C3 – lehce hořlavé (např. všechny dřevovláknité desky, jako je sololit, sololak, hobra, pilinové desky a laminované dřevotřískové desky, dále pěnový polystyren, polypropylen, plexisklo, asfaltové lepenky, veškeré podlahové koberce).

OCHRANA PŘED POŽÁREM