U tohoto článku nebylo technicky možné zajistit fotografie a obrázky.

Střecha je naší vizitkou v obydlené krajině

Kategorie: Architektura | Autor: Připravil: GROZMAN

Střecha nás chrání před nepřízní počasí a v mnohém na ní závisí životnost celé stavby. Tvar střechy a střešní krytina mají také důležitou funkci estetickou.

Když putujeme obydlenou krajinou, naši pozornost vždy velmi přitahují střechy venkovských domů. Je to přirozené – souhrn jednotlivých střech tvoří tzv. střešní krajinu , což byl v každé době a ve všech civilizacích důležitý fenomén měst i venkova. Naši předkové věnovali architektuře a konstrukci střešních partií velkou pozornost. Střechy itěch nejprostších stavení měly ušlechtilý tvar a působivou krytinu. Také vnější prvky podkrovních prostor byly v harmonickém souladu s exteriérem domu. Nepochybně to svědčí o vysokých nárocích obyvatel historických sídel jak na praktickou úlohu střechy, tak na její působení estetické. A jak je tomu dnes? Zatímco technická funkce střech je všeobecně uznávána, jejich úloha estetická je mnohdy podceňována. A platí to nejen ve městech, ale – bohužel – především na venkově, kde je harmonie stavby s okolím a krajinou snad ještě důležitější. Tradiční střešní krytiny jsou při opravách a rekonstrukcích často zcela zbytečně nahrazovány krytinami v regionu nebo v místě neobvyklými, či dokonce zcela nevhodnými. Přitom právě zachování historické návaznosti by mělo být při konstrukci střechy a výběru krytiny důležitou podmínkou. Pokud se tedy chystáte na vaší chalupě, chatě nebo rodinném domku opravit nebo vyměnit střešní krytinu, přijměte, prosím, několik názorů, rad a tipů pro správné rozhodnutí…

Střecha je naší vizitkou v obydlené krajině