Vyrovnání podkladů

Před lepením keramických obkladů a pokládkou dlažby je zapotřebí upravit a vyrovnat podklad, aby lepidlo a tím i obklad nebo dlažba dobře přilnuly.

Povrch musí být stabilní, soudržný, savý a nesmí se drolit. Pokud není soudržný, je zapotřebí tuto vrstvu odstranit, plochu vysát a následně použít penetrační nátěr. Povrch musí být optimálně savý. Jestli na něm ulpívají kapky vody, je třeba povrch ošetřit vhodným adhezním můstkem. V případě, že se voda vsakuje do podkladu, je třeba volit odpovídající kombinaci penetračních nátěrů.

Savé podklady (vápenocementové omítky, nevyhlazené sádrové omítky, sádrokarton, hrubé, sprašující cementové a lité sádrové potěry) opatřete v předstihu asi 12 hodin penetračním nátěrem. Nesavé a středně savé podklady (beton, teraco, hlazené cementové potěry nebo starý obklad) opatřete rovněž v předstihu 12 hodin adhezním můstkem. Aplikujte jej válečkem, štětcem nebo nástřikem.

Vyrovnání podlahy a stěn

Nejprve je zapotřebí odstranit nerovnosti. Je-li u podlah nerovnost podkladu větší než 2 mm/m2, je nutné před pokládkou dlažby podklad vyrovnat položením vhodných vyrovnávacích a nivelačních stěrek.

V případě vyrovnání relativně malých nerovností v rozmezí 2-10 mm odborníci doporučují použít cementové nivelační stěrky. Pro větší nerovnosti 2-25 mm je ideální sádrová nivelační stěrka a pro vyrovnání velkých vrstev 30-60 mm a místní dobetonávky je vhodné použít rychle tuhnoucí beton.

K vyrovnání stěn před lepením obkladů lze použít omítkovou směs, kterou vybereme podle dané nerovnosti podkladu. Pro vyrovnání větších nerovností stěn nebo lokálně poškozených omítek v tloušťkách v rozmezí 10-20 mm je možné použít maltu pro drobné opravy, na opravy nevelkých děr a prasklin je vhodná výplňová hmota, například Füllspachtel.

Izolace proti vlhkosti

Místnosti, kde je zvýšená vlhkost, například koupelny, je třeba izolovat. Hydroizolační vrstvu nanášíme v interiéru i exteriéru na již vyrovnaný a suchý podklad. Používáme jednosložkovou tekutou hydroizolaci. V oblasti styčných nebo dilatačních spár vkládáme do první hydroizolační vrstvy také těsnicí bandáž.

text: Helena Štětinová

foto: archiv firem

Vyrovnání podkladů

Vyrovnání podkladů