Novostavba rekreačního domu

Postavit si nový dům či chatu a využívat tyto objekty k rekreaci je stále jednou z možností, jak se stát pravověrným chatařem a chalupářem. Přečtěte si, co vás čeká.

Popisovat rozdíly mezi objekty k rekreaci a domy k trvalému bydlení v době, kdy se rozmáhá trend stavění tzv. tiny houses (minidomky), kdy lidé někdy volí k bydlení maringotku či mobilhome a kdy se staví ze slámy a hlíny, trochu ztrácí smysl. Stavba objektu pro rekreaci se však zvláště při srovnání s tradičním standardem bydlení může v mnoha ohledech lišit a zpravidla je jednoduše menší a méně nákladná než běžný dům k trvalému bydlení. I proto je někdy snazší zvažovat takovou stavbu svépomocí či s výrazně nižším rozpočtem. Začnete-li si však sepisovat seznam jednotlivých kroků, které vás na cestě k vysněné chatě či domečku čekají, zjistíte, že postup prací se u různých typů staveb až tak zásadně neliší.

výběr pozemku

Pokud pozemek teprve vybíráte, včas a důsledně ověřte, co na něm lze postavit a co naopak ne. Foto: Shutterstock

Nejprve úřadování

Startovní čára stavebníka může mít různé podoby: buď teprve kupujete stavební pozemek, nebo ho už máte, nebo případně vlastníte objekt, který chcete zbořit a na jeho půdorysu postavit nový.

První kroky by měly zamířit na obecní úřad a měly by spočívat v seznámení se s územním plánem. Zjistíte z něj, zda na vyhlédnutém či už vlastněném pozemku vůbec lze stavět, co tam lze podle územního plánu postavit a jaká případná omezení budete muset při stavbě respektovat. Je to důležité zejména před samotnou koupí pozemku.

To, zda budete potřebovat stavební povolení, nebo postačí pouze ohlášení (obojí předpokládá po dokončení stavby kontrolu, kolaudaci, přidělení popisného či evidenčního čísla a zápis do katastru nemovitostí), sice lze vyčíst ze stavebního zákona, ale raději nespoléhejte na jeho laické výklady. Je nutné získat spolehlivé informace o tom, co a za jakých podmínek můžete postavit, abyste nakonec mohli dům provozovat legálně a se všemi náležitostmi.

stavba střechy

I relativně snadná manipulace s materiálem je vždy jednodušší, když pracujete alespoň ve dvou. Foto: Shutterstock

Není to jen dům

Rekreační objekty jsou často samostatně stojící nemovitosti s řadou specifických věcí, které mnohdy v běžné zástavbě neřešíte. Určitá omezení se mohou týkat samotného vzhledu stavby, druhu a velikosti střešní krytiny, rozměrů oken či barvy fasády. To je třeba zjistit předem. Často není k dispozici kanalizace a ani v případě novostavby na půdorysu staré chalupy nespoléhejte na to, že se budete moci automaticky vrátit třeba k užívání septiku nebo jímky. Problém může být voda, příjezdová cesta, výška a typ oplocení, což je do detailů nutné řešit předem, abyste později nemuseli řešit potíže s úřady či se sousedy.

Nejjednodušším řešením je nechat veškerou administrativu na profesionálech, tedy na projekční firmě či architektovi, který bude zpracovávat projekt. Jde samozřejmě o placenou službu, ale jednání s úřady je často součástí nabídky služeb projektantů. I díky zkušenostem a kontaktům těchto profesionálů může jít všechno snadněji.

zděná stavba

Tradiční zdění bude nutné u novostavby chalupy. Potřebujete vodu, příjezdovou cestu i prostor pro skladování materiálu. Foto: Shutterstock

Postup prací

Rozhodování o stavbě svépomocí pečlivě zvažte. Leccos lze postavit poměrně jednoduše, dřevostavby se dají stavět „na sucho“ a s minimální nutnou technikou. I zdění či betonování dnes velmi usnadňuje široká škála dostupných a snadno zpracovatelných materiálů. Přesto je součástí i té nejjednodušší stavby mnoho odborných řemeslných prací, ať už jde o rozvody vody a elektřiny, budování krovů, či montáž některých druhů střešní krytiny.

Začíná se terénními úpravami a budováním základové desky či základových pasů. Už v tuto chvíli musí být vyřešeny inženýrské sítě včetně potrubí pro odpadní vodu v základech domu. Pro stavbu obvodových zdí a příček je nutné zvolit správný čas, aby byly základy dostatečně vyzrálé a zároveň vás neomezovalo počasí.

stavba domu

Zvlášť u částečně či plně svépomocné stavby je nutné dobře rozvrhnout kalendář prací, zejména s ohledem na krovy a střechy. Foto: Shutterstock

Podle druhu stavebního materiálu se musí počítat s přístupem pro jeho dovoz a manipulaci s ním, takže nedostupný či svažitý terén klade v tomto stadiu jiné nároky než rovný pozemek s celoročně sjízdnou cestou. Všechny „nástrahy“ terénu zvažte předem, zejména u dřevostaveb lze pracovat s materiály, které náročnou manipulaci velmi usnadní.

Nejjednodušším řešením je nechat veškerou administrativu na projekční firmě či architektovi

stavba domu

Do stavby chaty se lze pustit i svépomocí a s běžným nářadím, zkušenosti zručného tesaře se však budou hodit. Foto: Shutterstock

Postup stavby

  1. Výběr pozemku, ověření možností v územním plánu obce, zpracování dokumentace k ohlášení či povolení stavby, zpracování projektu.
  2. Úprava terénu, zemní práce, kanalizace, zasíťování, vybudování a izolace základů.
  3. Hrubá stavba, podle zvoleného materiálu buď „suchá“ dřevostavba, klasické zdění, nebo kombinace různých technologií. Budování svislých konstrukcí na vyzrálé základy, montáž překladů.
  4. Zakončení hrubé stavby pozednicovým věncem (u zděné), zaměření stavebních otvorů, výběr či zadání výroby oken a dveří.
  5. Stavba krovů, pokládka střešní krytiny.
  6. Elektrikářské, topenářské a instalatérské práce, montáž oken a dveří, terénní úpravy kolem domu.
  7. Vnitřní a vnější omítky, štuky, fasáda.
  8. Dokončení prací v domě, podlahy, montáž sanitární techniky, kuchyně ad.

Text: Richard Guryča
Foto: Shutterstock

Novostavba rekreačního domu