Jak používat parozábrany

Zdánlivě jednoduchým doplňkem tepelné izolace v podobě parozábrany lze při nesprávném použití napáchat velké škody. Kvalitní parozábrana však posílí izolační parametry domu.

Parozábrana či parotěsnicí vrstva je fólie, která omezuje či zabraňuje pronikání vodní páry obsažené ve vzduchu do konstrukce stavby. Používá se zejména ve střechách a stěnách dřevostaveb, často se nabízí její využití například při zateplování stěn dřevěných chat a při výměnách a zateplování střech kvůli zobytnění podkroví. Pokud vodní páry do konstrukce prostupují, snižuje její kondenzace a následná vlhkost účinnost tepelné izolace a postupem času může vážně narušit dřevěnou konstrukci i zděné nosné prvky. Kromě nebezpečí vzniku plísní a hniloby hrozí i výrazné zvýšení tepelné vodivosti konstrukce a zatékání zkondenzované vody do stěn.

Děje se tak proto, že kvůli dalším hydroizolačním vrstvám nemá pára ani kondenzát z konstrukce kam dál unikat.

Základem správného použití jakéhokoli typu parotěsnicí fólie je její souvislé položení bez jakýchkoli děr, otvorů a prostupů, kterými by mohla pára do konstrukce nadále pronikat. Řeší se to speciálními lepicími páskami, které stavebniny obvykle nabízejí jako doplňkový sortiment k fóliím. Princip tohoto opatření je v podstatě velmi jednoduchý: nepustit vlhkost v podobě páry z interiérů do konstrukce, z níž se dál nedostane.

Druhy parozábran

Platí, že čím je vyšší teplota a relativní vlhkost v interiéru, čím je objekt ve vyšší nadmořské výšce a čím menší je možnost odpařování vodních par z konstrukce do exteriéru, tím větší důraz je nutné klást na správnou volbu a kvalitu parozábrany.

Parozábrany se dělí na parobrzdy a parozábrany o střední a vysoké parotěsnosti. Parobrzdy regulují prostup vodních par do konstrukcí jen málo a používají se v prostředí, které je méně náročné z hlediska řešení problémů s vlhkostí.

Kvalitnější parozábrany bývají často opatřeny kovovou mikrovrstvou, která zvyšuje nepropustnost vodních par skrze fólii. Používají se kromě jiného pro pravidelně obývané rodinné domy s větším počtem osob. Některé parozábrany mají díky svrchní reflexní vrstvě i schopnost odrážet teplo zpět do interiéru. Tuto vlastnost můžete účinně využít jen za předpokladu, že natočíte fólii reflexní stranou směrem do interiéru a že mezi reflexní stranou a podhledem existuje vzduchová vrstva o tloušťce 4 až 6 centimetrů. Vzduchová mezera se vlivem sálavého tepla z interiéru ohřívá a stává se další tepelně izolační vrstvou.

www.guttashop.cz, www.juta.cz

text: Richard Guryča
foto: archiv firem, Shutterstock

Jak používat parozábrany

Jak používat parozábrany