Montáž desek snadno a rychle

Máte-li doma vrtačku a vodováhu, můžete si dnes sádrokartonový podhled namontovat vlastními silami. Společnost HPI-CZ totiž uvedla na trh jednoduchý MICHNO SYSTEM pro bezprofilovou montáž deskových materiálů, jako je sádrokarton, dřevotřískové desky apod. Montovat tradiční složité kovové konstrukce pro uchycení desek tedy už není nutné.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postačí talířové kotvy
MICHNO SYSTEM je certifikovaným řešením (STO č. 090-029787) pro montáž předsazených stěn, podhledů a podlah. Tvoří jej distanční talířové kotvy vhodné pro upevnění na zdivo, beton, pórobeton i dřevěné konstrukce. Vzdálenost kotev je nastavitelná, proto systém vyrovnává i nerovnosti podkladů. Volný prostor mezi deskami a podkladem lze využít pro rozvod kabelů nebo izolace.

Zjednodušeně řečeno, na podkladu se vytvoří rastr z distančních talířových kotev. V případě kotvení na stěny a strop se rozteč volí podle velikosti desky (např. 600 x 600 mm), u podlah pak zpravidla 400 x 400 mm. Desky se pak upevní do plastových talířů kotev pomocí předepsaných vrutů. Po montáži nezůstane prakticky žádný odpad.

 

Jaké kotvy použít
Volba konkrétního prvku je ovlivněna materiálem, do kterého se kotví. Do zdiva stěn a stropů z betonu, pórobetonu, plných a dutinových zdicích prvků se použijí distanční talířové kotvy SM6 (kotva M6 s plastovou hmoždinkou M6S), do masivního dřeva a materiálů na bázi dřeva se použijí distanční talířové kotvy SDM6(kotva M6 se speciálním průběžným kovovým prvkem).

V únosném podkladu se pro plastovou hmoždinku doporučuje kotvicí hloubka 40 mm, u speciálního kovového prvku je to 25 mm. Pro tvorbu snížených podhledů se oba prvky dodávají s prodlužovacím nástavcem ve variantách 10 cm, 20 cm a 30 cm.

 

POSTUP MONTÁŽE

Volba délky distančních talířových kotev
Nejprve je nutné zjistit rovinnost a svislost podkladu. Podle toho se volí délka distanční talířové kotvy tak, aby vždy bylo zajištěno potřebné rozevření plastové hmoždinky (hloubka zašroubování závitové části kotvy minimálně 40 mm do hmoždinky), nebo dostatečná fixace do průběžného prvku pro dřevo (hloubka zašroubování závitové části kotvy minimálně 12 mm).

Distanční kotvy M6 se dodávají ve variantách 70 mm (nastavení vzdálenosti od podkladu až 30 mm), 100 mm (nastavení vzdálenosti až 60 mm) a 130 mm (nastavení vzdálenosti až 90 mm). Pro možnost uvedeného nastavení je nutné vyvrtat do podkladu otvory hloubky odpovídající závitové části zvolené kotvy.

 

Rozmístění a montáž kotev
Na stěně vyznačíme vodorovnou čáru ve výšce 70 mm nad podlahou. Tato linie vyznačuje první řadu kotev (rozteč podle typu desky). Další vodorovné řady kotev vynášíme vzestupně (rozteč podle velikosti desky) tak, aby místa kotev odpovídala průsečíkům pravoúhlé sítě. Vynášení bodů pro umístění kotev lze usnadnit tzv. “brnkačkou”, neboli barvicím provázkem, případně kružítkem.

Po vyznačení bodů kotvení vyvrtáme pomocí 8mm vrtáku otvory s hloubkou odpovídající délce závitové části kotvy, minimálně vždy 55 mm. Do dutinových a bortivých materiálů (pórobeton apod.) vrtáme vždy bez příklepu! Před osazením hmoždinky otvor vyčistíme. Do vyčištěného otvoru vsadíme hmoždinku podle návodu, nebo zašroubujeme kotevní prvky pro dřevo tak, aby tyto po osazení lícovaly s povrchem podkladu.

Do vsazených hmoždinek zašroubujeme zvolené talířové kotvy tak, aby nejprve vytvořily základní síť bodů pro vymezení srovnávací roviny. Pomocí olovnice, šňůry, vodováhy nebo laseru vyrovnáme síť kotev do roviny. Vždy se snažíme minimalizovat distanci kotvy, nutnou k vyrovnání podkladní plochy. Pak doplníme, vyrovnáme a zafixujeme zbývající kotvy v ploše. Pro doplnění kotev je vhodné použít vodováhu o délce 2 metry, případně latě.

 

Montáž desek
Po kompletním osazení kotev zahájíme montáž desek. Jestliže je  podlaha nerovná, doporučujeme podložit desky podložkami. Montáž zahájíme od spodního rohu obkládané plochy. Samozřejmě respektujte pokyny pro montáž jednotlivých druhů desek, vydané jejich výrobcem. Desky se obvykle kotví pomocí předepsaných vrutů do plastových talířů kotev.

V případě nejasností při montáži systému lze kontaktovat technický servis MICHNO SYSTEMna tel. 495 800 911 nebo na e-mailu michnosystem@hpi-cz.eu.

TEXT: REDAKCE
FOTO: MICHO SYSTEM

 

Montáž desek snadno a rychle