Provětrávané podlahy

Moderní systémy provětrávaných podlah mohou jednou pro vždy vyřešit problémy, s jejichž důsledky se potýká řada chalupářů. Vzlínající vlhkost i radon zastaví jednoduché plastové tvarovky.

Princip systému je velmi jednoduchý a podle výrobce vychází ze stavitelské tradice starých Římanů, kteří zvedali podlahy svých staveb pomocí amfor nebo podezdívek. Takto vytvořený prázdný prostor byl pomocí ventilačních mřížek spojený s venkovním prostředím, což zajišťovalo cirkulaci vzduchu.
Konstrukci provětrávaných (či odvětrávaných) podlah reprezentuje zejména patentovaný systém provětrávaných podlah Iglú, který prodává a montuje řada tuzemských firem. Systémů na podobném principu však existuje víc, jednotlivé díly najdete někdy i poněkud schované v nabídce stavebnin v kategorii tvárnic pro ztracené bednění. Vedle Iglú je to například systém Copule, Guttadrytek nebo Solido.

Tvarovky různé výšky vytvoří dutinu a zároveň pevnou plochu, která se zalije další
vrstvou betonu

Pro zdraví i kvalitu bydlení

Ať už se rozhodnete pro kterýkoli z dostupných výrobků, pomůže odvětrávaná podlaha vyřešit problém s vlhkostí a radonem v nepodsklepených objektech. Radon je nebezpečný především pro zdraví obyvatel zasaženého domu. Důsledky vlhkosti ovšem také, vzlínající voda navíc poškozuje zdivo a snižuje komfort bydlení kvůli možným důsledkům v podobě plísní, zápachů a dalším průvodním jevům zvýšené vlhkosti.
Nasadit v boji proti vlhku i nebezpečnému radonu těžký kalibr v podobě vybudování odvětrávané podlahy lze i v kombinaci s dalšími opatřeními, ale zejména tehdy, pokud je nemožná například dodatečná montáž hydroizolace.

Dutinami lze bez problémů vést například
odpady, elektroinstalace nebo vodovodní
potrubí

Jako plastové stoličky

Jak je patrné z fotografií, vypadají tvarovky pro vytvoření dutin jako stoličky či štokrlata různých rozměrů. Slouží pro vytvoření dutiny mezi zemí a podlahou uvnitř základové desky. Dutina odděluje stavbu od podloží a vytváří meziprostor, v němž se vlhkost v podobě vodní páry spojí s proudícím vzduchem a vzápětí je odvedena mimo objekt.
Tvarovky se skládají vedle sebe v předem zvoleném směru a vytvářejí samonosnou pochozí plochu. Tato plocha se zalije betonovou směsí.
Z dutin mezi podlahovými vrstvami je odvětrání pomocí cirkulace vzduchu pod podlahou obvykle řešeno kombinací s odvětracím komínkem zakončeným ventilační turbínou. Odvětrávací komínky z plastových trubek se propojí s dutinou přes obvodovou zeď. Zpravidla se instalují na dvou protilehlých stranách (chladnější a teplejší), což umožní využít tzv. komínového efektu.
Na severní stěně se trubky vyvedou přibližně 30 až 50 cm nad terénem, na jižní straně pak co nejvýše. Komínky by měly z obvodové zdi ústit zhruba po třech až pěti metrech.
Výpočet konečné ceny odvětrávané podlahy se odvíjí od použitých materiálů a náročnosti montáže. Liší se i ceny jednotlivých podlahových systémů. Orientačně je třeba počítat s náklady od tisíce do čtyř až pěti tisíc korun za metr čtvereční podlahové plochy.

www.gabex.cz, www.guttashop.cz, www.dubinvest.cz

Text: Richard Guryča
Foto: Archiv firem

Provětrávané podlahy

Provětrávané podlahy