Stavíme domeček na stromě

Děti v domečku na stromě

Domeček na stromě může být jen naznačen, nemusí mít všechny stěny plné. Foto: Shutterstock

Sen mnoha dětí se pod rukama šikovného kutila promění v realitu. Jen je třeba s ohledem na bezpečnost přizpůsobit podobu domku věku dětí, které si v něm budou hrát.

Domeček na stromě představuje pro děti útočiště před světem dospělých plným povinností a příkazů. Už samotné umístění ve výšce má psychologický efekt, protože se tu cítí mimo jejich přímý dosah. Pro rodiče zase znamená možnost mít děti pod dohledem, přestože jim nezasahují do jejich vlastního světa.

Vzhled a funkčnost stavbičky se odvíjí podle tvaru a nosnosti stromu, na němž ji chceme postavit, a samozřejmě podle přesných preferencí dětí, kterým je určen. Pokud ho stavíme menším dětem, je dobré počítat s možností využití i v následujících letech, přizpůsobit tomu rozměry nebo pamatovat na možné rozšíření. Domeček lze pojmout buď jako altánek v koruně stromu, který je spíš herním prvkem, anebo skutečný domeček s plnými stěnami, kde mohou děti pobývat také za špatného počasí, prožít tu dobrodružnou noc, ale třeba se i v teenagerovském věku učit.

domek na stromě pro menší děti

Pro malé děti je vhodnější vybudovat domek nepříliš vysoko nad zemí a pro přístup vyrobit schodiště se zábradlím. Foto: Shutterstock

domek na stromě

Při absenci větví musí být domek podepřen sloupky. Foto: Shutterstock

Strom je základ

Nejprve musíme vybrat vhodný strom. V ideálním případě bude mít silný kmen a košatou korunu se silnými vodorovněji rostlými větvemi, které poslouží jako opora podlahy. Mladý strom sám váhu domečku neunese. Potřeba je rovněž zjistit zdravotní stav stromu. Bude-li vykazovat známky napadení škůdci nebo na jeho kmeni rostou dřevokazné houby, je velká pravděpodobnost, že je dřevo narušené a může dojít ke zlomení větví, a tudíž nelze spoléhat na jeho stabilitu.

Není-li strom dostatečně rozvětvený, bude nutné přidat více nosných sloupků. Neméně důležité je stavbou neublížit stromu a brát na zřetel jeho budoucí růst.

Výstavbu domečku podřiďme přání dětí, jimž je určen

stavba domku na stromě

Pokud kmen a větve vedou skrz stavbu, musíme jim nechat dostatek volného prostoru pro budoucí růst (Foto: Hornbach)

Patrový domek na stromě

Pustíme-li se do patrové stavby, usnadní nám dopravu materiálu kladka (Foto: Hornbach)

Bezpečnost především

V prvé řadě musíme mít na zřeteli bezpečnost malých uživatelů. Konstrukce domečku musí být pevná, aby odolala počasí, zejména silným větrům, které jsou nyní stále častější a které se do stěn domku budou opírat plnou silou. Konstrukce musí také unést mnohem větší zátěž, než je počet dětí v domácnosti, protože domeček bude jistě atrakcí v blízkém okolí, takže ho ztečí může vzít početná skupina. Děti nebudou v domečku způsobně sedět jako ve škole, takže konstrukce včetně ochranného zábradlí musí odolat i jejich gymnastickým cvikům a všemožným nápadům. Dbát musíme také na to, aby se nezranily o ostré hrany, vyčnívající kovové spoje, nezadřely si třísky atd.

pohádkový domek na stromě

Pro vpravdě pohádkový domek připomínající čarodějnickou chaloupku posloužilo jako základ torzo mohutného kmenu. Foto: Shutterstock

Konstrukce a vybavení

Ke stavbě bychom měli použít vysušené dřevo nebo desky ošetřené proti škůdcům a dřevokaznému hmyzu, které po jejím dokončení opatříme finálním ochranným nátěrem, jehož pravidelnou obnovou zajistíme domečku dlouhou životnost.

Střecha s dostatečným přesahem zabezpečí dobrý odtok vody, díky čemuž stěny a podlaha zůstanou suché i po silných deštích. Nejvhodnější variantou je sedlová střecha se sklonem 30° až 45°. Domeček může mít dveře a okna, ale zpravidla postačí okenice, aby byl interiér ještě lépe chráněn před povětrnostními podmínkami i nechtěnými zvířecími podnájemníky.

Přístup k domečku může být po jednoduchém dřevěném žebříku, který je třeba zabezpečit proti pohybu, po dřevěných schůdcích anebo provazovém žebříku, jenž rozvíjí hrubou motoriku. Domeček můžeme vybavit pevně zabudovaným nábytkem, jako jsou lavice a palanda.

stavba domku na stromě

Děti budou mít z domečku ještě větší radost, budou-li se na jeho stavbě podílet. Foto: Shutterstock

Zapojme děti

  • Nechme děti, aby se podílely na návrhu domečku včetně vybavení interiéru.
  • Při samotné výstavbě mohou děti pomoct s nošením materiálu, přibíjením či šroubováním nenosných částí konstrukce, natíráním apod.
  • Výzdobu už ponechme čistě na nich.

Něco navíc

  • solární LED svíčka

    Uvnitř domečku mohou děti večer svítit solární LED svíčkou (Foto: WestwingNow)

    K rozšíření sportovních aktivit můžeme domeček doplnit o houpačky a skluzavky.

  • S pomocí palet můžeme vybudovat lezeckou stěnu.
  • Lana poslouží jako alternativní přístup do domku, lze z nich také vytvořit opičí dráhu vedoucí k dalšímu stromu atd.

Text: Zuzana Ottová
Foto: Se svolením firmy Hornbach a Shutterstock

Stavíme domeček na stromě