Plotové sloupky – pro pevnou oporu

Rubrika: Dílna, Materiály

Žádný plot se neobejde bez sloupků. Ty musí být dostatečně pevné, protože se k nim fixují jednotlivá plotová pole. Sloupky mohou být z různých materiálů, i odlišných od plotové výplně.

Pro zabudování sloupků existují různé možnosti, ale vše lze zvládnout svépomocí. Způsob upevnění sloupků závisí na typu plotu a venkovních podmínkách. Plot se může poškodit například při hromadění vody, a proto vám doporučujeme montáž na sloupkové nosníky a kotvící patky.

Sloupky k drátěnému pletivu se kotví do betonu nebo betonové podezdívky

H sloupkové nosníky

Montáž pomocí H sloupkových nosníků (H sloupkových kotev) se doporučuje pro konstrukce, které vyžadují určitou stabilitu, jako např. brankové sloupky, sloupky pro pohledovou ochranu od výšky 120 cm a především pro těžké dřevěné ploty. Pro montáž pomocí H sloupkových nosníků je bezpodmínečně nutný základ.

Montáž pomocí H sloupkových kotev se doporučuje pro konstrukce, které vyžadují určitou stabilitu, jako například brankové sloupky

Zatloukací patky

Montáž plotu pomocí zatloukacích kotvicích patek se hodí pro sloupky, které nejsou namáhány tak silně jako např. ploty u předzahrádek nebo pohledová ochrana do výšky 120 cm. Důležitá přitom je měkká půda bez kamení. Tento způsob montáže je velmi rychlý, jelikož je nutné pouze vyhloubit malou jámu, do které se zatluče patka do země pomocí kladiva. A právě pro stavbu pletivových a drátěných panelových plotů lze zatloukací kotvící patky použít.

Ať už kotvíte sloupky na patky nebo přímo do země, vyžaduje stabilita plotu vykopání či vyvrtání děr do nezámrzné hloubky

Šroubovací kotvící patky

Montáž plotu pomocí šroubovacích kotvících patek je velmi snadná a rychlá. Nemusíte nic betonovat. Na rozdíl od zatloukací kotvící patky se šroubovací kotvící patky do země šroubují. Lovecký plot nebo laťkový plot lze vytvořit pomocí šroubovacích kotvících patek rychle a bez námahy. Patky kromě toho poskytují vysoký stupeň ochrany proti korozi.

 

Jak upevnit patky

Kotevní patky můžeme zatlouct těžkým kladivem kolmo do země. Pomůžeme si kouskem dřeva. Do kotevní patky pak nasadíme sloupek (trámek) a nerezavějícím šestihranným šroubem pevně přišroubujeme do dřeva.

Při betonování kotevní patky nejprve vykopeme díru o velikosti cca 30×30 cm. Díru vyplníme betonem až po horní okraj. Otvory pro základ by se měly vykopat až do nezámrzné hloubky Při nedodržení tohoto parametru si může plot začít nechtěně sesedat.
Kotevní patku zasadíme do ještě čerstvého betonu. Beton necháme zaschnout. Po zaschnutí můžeme provádět montáž trámků.

Sloupky ze dřeva je rovněž možné upevnit do zásuvných patek, které se šroubují na betonový základ pomocí chemické kotvy

Jak vybrat sloupky

Podívejme se nejprve na sloupky, které lze koupit ve stavebninách či hobbymarketech jako nezbytné příslušenství drátěných plotů. Tyto sloupky se vyrábějí v různých délkách, většinou 170, 200, 230 a 260 cm. Pro přibližný výpočet jejich potřebného množství se řiďte pravidlem, že do běžného typu půdy je doporučená vzdálenost mezi sloupky 2,5 metru.

Pro metrové pletivo postačí sloupek o výšce 150 cm a vzpěra k rohovým sloupkům 170 cm. Vzpěra je důležitá, protože znásobí odolnost rohových sloupků vůči protitahu. Pro pletivo výšky 125 cm použijte sloupky vysoké 175 cm a vzpěry 170 cm, pro pletivo výšky 150 cm je vhodný sloupek i vzpěra vysoká 200 cm. Sloupky se usazují do hloubky 50 cm a jejich horní část bývá chráněna proti zatékání vody zpravidla plastovou čepičkou nebo navařeným krytem z plechu.

Sloupky se dělají v různých průměrech i výškách, poplastované či pozinkované nebo v levnějších variantách také z ocelových trubek s nástřikem základové barvy. K dostání jsou i betonové plotové sloupky, které poslouží ke stavbě oplocení i jako lehký plotový základ.

 

Správná výška plotu

Volba výšky sloupků a pilířků se vždy řídí předpokládanou výškou plotu. Chceme-li pozemek vymezit a oddělit od okolí, ale ochranná funkce plotu není až tak důležitá, postačí výška od jednoho metru. Takový plot je možné kombinovat i s podezdívkou a případně ho zamaskovat výsadbou živého plotu.

Plot vysoký metr a půl ohraničuje pozemek velmi zřetelně, ale ještě netvoří optickou překážku. Dvoumetrový plot už ovšem ano, takže chcete-li výrazně vymezit své soukromí, je výška 190 centimetrů odpovídající. Ideální výška je tedy obvykle mezi 150 až 180 centimetry. V místech, kde by se tato výška ukázala jako nedostatečná, například na úpatí svahu, je možné dosázet k pletivu živý plot. Má-li drátěný plot tvořit i pohledovou bariéru, můžete docílit většího soukromí na oploceném pozemku kromě výsadby keřů či živého plotu také například pomocí rákosových rohoží nebo nejrůznějších stínicích tkanin, které připevníte na pletivo.

 

Inspirace z historie

Nejstaršími materiály, z nichž byly ploty zhotovovány, jsou dřevo a kámen. Používají se dodnes. Tentokrát zcela pomineme ohradní zdi a budeme se zamýšlet nad typy vycházejícími z klasického plaňkového plotu, který je u venkovských domů běžný a vlastně i ze všech typů plotů nejhezčí. Skládá se ze sloupků či pilířků a plotových polí z vodorovných břeven (rýglů) s plaňkami. Plotová pole jsou do sloupků zasunuta či jsou do nich napevno ukotvena pomocí různých kovových patek.

 

Z jednoho kusu kamene

Dřevěné kůly se jako nosné sloupky osazují méně často, neboť v zemi dřevo rychle podléhá hnilobě. I tak jsou občas vidět. Na venkově se raději používal opracovaný kámen. Nejčastěji to byly štíhlé kusy z pískovce či žuly. Aby se do nich dala upnout plotová pole, tesaly se do jejich konců —kapsy“. Ty jsou někdy jen čtvercové, mohou však mít i složitější zalomený tvar, aby se při výměně do nich dal plotový díl snadno zasunout.

U sloupků z jednoho kusu kamene bychom mohli předpokládat, že všechny budou vypadat stejně. Není tomu tak. Často sice měly tvar čtyřbokého hranolu, ale lze se setkat i se čtyřbokým komolým jehlanem. Odlišnosti se také dají vypozorovat u zakončení vrcholu, ten mohl být rovný nebo oblý, ale mohl mít i tvar pyramidy. Povrch kamene byl většinou hrubý se stopami od kamenických nástrojů. Řídce se však setkáváme i s jinou variantou – kámen mohl zdobit reliéf.

S kamennými sloupky se dá počítat při stavbě plotu kolem zahrady na venkově i dnes. Nové si necháme udělat u kameníka, ale bude to něco stát. Nejlevněji je seženeme na inzerát a v chalupářských bazarech se stavebními materiály.

 

Vyzdívané sloupky

Výraznější výtvarnou podobu, než plot kolem zahrady měl vstup na soukromý pozemek. Vrata a vrátka vedoucí z ulice na dvůr rámovaly pilíře, které byly oproti ostatním sloupkům v oplocení mohutnější. Jednak návštěvníka upozorňovaly na vchod do domu a jednak se tím řešila potřeba stabilní konstrukce, která by vrata na kovaných závěsech zapuštěných do zdiva bezpečně udržela.

Tyto pilíře se stavěly z kamenných bloků či z cihel. Aby zdivo nerozrušoval déšť, sníh a mráz, jejich korunu kryla kamenná deska, která byla někdy zdobena koulemi, vázami, šiškami nebo plastikami zvířat. Nižší pilířky, ovšem často ze stejného stavebního materiálu, pak mohly lemovat celou předzahrádku nebo pozemek přiléhající k ulici.

Až ve dvacátém století se začaly cihlové a kamenné pilířky nahrazovat kovovými trubkami a sloupky stavěnými ze železobetonu a umělého kamene. U tradičních venkovských chalup však různé novodobé tvárnice imitující přírodní materiály málokdy vypadají pěkně. Lze je tolerovat u moderních staveb. I tady však platí, že méně je více. Čím jednodušší linie a méně křiklavé barvy tvarovek zvolíme, tím lépe.

 


Pro upevnění sloupků

Do betonu se plotové sloupky betonují v dobře dostupných místech, kde lze bez potíží vyhloubit výkop. Pro plotový sloupek je nutné vyvrtat díru o průměru 15–20 (30) cm a hloubce alespoň 60-80 cm. Betonová směs se vyrábí v pytlích 25 a 30 kg. Spotřeba suché betonové směsi záleží na velikosti děr. Použijete-li zemní ruční vrták na sloupky 150 mm, případně motorový zemní vrták o průměru max do 15 cm a hloubky 80 cm, bude spotřeba zhruba půl pytle na jeden sloupek. Na plot okolo rodinného domu o délce cca 100 metrů spotřebujete zhruba 30 pytlů (750 kg) betonu.

Zemní vruty jsou vhodné pro stavbu plotu bez použití betonu. Pracnost použití záleží na podkladu, do kterého je zemní vrut instalován. Po zatočení zemního vrutu získáte pevný bod pro plotové sloupky nebo sloupky brány a branky. Zemní vrut však nikdy nenahradí beton. Zabetonovaný plotový sloupek je vždy pevnější než kotvený do vrutu. Plotový sloupek kotvený do zemního vrutu se může časem pohnout. Instalace zemního vrutu se provádí ručně pomocí speciálního klíče.

 

 

Plotové sloupky – pro pevnou oporu