Čemu se vyhnout při práci s elektřinou

Rubrika: Dílna

Každý, kdo se profesně zabývá prací s elektřinou, se rychle naučí zdravému respektu ke všem součástem, u kterých je sebemenší pravděpodobnost, že jsou pod elektrickým napětím. Tlak na včasné dokončení práce nebo na uvedení zařízení životně důležitého pro splnění úkolu do provozu často vede k nedbalosti a neobvyklým chybám, jichž se dopouštějí i ti nejzkušenější elektrikáři. Následující seznam byl připraven jako stručná rekapitulace toho, co se nemá dělat při provádění elektrických měření.

 

Při práci s elektřinou se kvalitní přístroje vyplatí

 

Nahrazovat původní pojistku levnější variantou
Pokud digitální multimetr splňuje dnešní bezpečnostní standardy, jedná se o speciální bezpečnostní pískovou pojistku navrženou tak, aby se spálila dříve, než přetížení zasáhne ruku. Při výměně pojistky digitálního multimetru zkontrolujte, zda je nová pojistka pro takové použití povolena.

 

Používat kus drátu nebo kovu k úplnému přemostění pojistky
Může to vypadat jako rychlá oprava v situaci, kdy nemáte po ruce jinou pojistku, může se ale také stát, že pojistka je to jediné, co vás chrání před rázem, který směřuje vaším směrem.

 

Používat pro práci nesprávný testovací přístroj
Je důležité zvolit takový digitální multimetr, který odpovídá nárokům daného úkolu. Zkontrolujte, zda testovací přístroj náleží do odpovídající bezpečnostní kategorie CAT pro každý úkol, který plníte, i pokud by to znamenalo, že budete muset během dne použít různé digitální multimetry.

 

Vybírat si nejlevnější digitální multimetr v regálu
Lepší lze koupit později, ne? Možná ne, zejména pokud se stanete obětí nehody v případě, kdy laciný testovací přístroj nebyl ve skutečnosti vybaven bezpečnostními funkcemi, které na něm byly uvedeny. Hledejte test od nezávislé laboratoře.

 

Nechávat si bezpečnostní brýle v kapsičce u košile
Vyjměte je. Nasaďte si je. Je to důležité. Totéž platí o izolovaných rukavicích a nehořlavém oděvu.

 

Pracovat na obvodu pod napětím
Obvod odpojte od napájení vždy, kdy je to možné. Pokud situace vyžaduje práci na „živém“ obvodu, použijte správně izolované nástroje, bezpečnostní brýle nebo obličejový štít a izolované rukavice. Sejměte hodinky a šperky, postavte se na izolovanou podložku a oblékněte si nehořlavý oděv, ne běžný pracovní úbor.

 

Používat obě ruce při testování
Nikdy! Při práci s obvody pod proudem pamatujte na starý elektrikářský trik. Strčte jednu ruku do kapsy. Zmenšuje se tak pravděpodobnost, že dojde k uzavření obvodu přes hrudník a srdce. Pokud je to možné, měřicí přístroj zavěste nebo položte. Zkuste se vyhnout tomu, abyste jej drželi v rukách, snížíte tak riziko vystavení těla vlivům přechodových jevů.

 

Zanedbané měřicí kabely
Testovací kabely jsou důležitá součást při zajištění bezpečnosti digitálního multimetru. Zkontrolujte, zda úrovni bezpečnostní kategorie CAT u daného úkolu odpovídají i kabely. Hledejte měřicí kabely s dvojitou izolací, krytými vstupními konektory, chrániči prstů a neklouzavým povrchem. Kabely před měřením zkontrolujte.

 

Ponechat si svůj starý testovací přístroj navěky

Současné testovací přístroje jsou vybaveny bezpečnostními funkcemi, o kterých ještě před několika lety nikdo nevěděl. Tyto funkce stojí za nákup nového vybavení a jsou podstatně levnější než návštěva pohotovosti.

TEXT: REDAKCE
FOTO: archiv firem

 

Čemu se vyhnout při práci s elektřinou