Dosejte trávník vhodnou směsí

Také se vám nelíbí nesouvislá travní plocha na vašem trávníku? Hluchá místa, kde trávník nahradila holá zem, mohlo způsobit během zimy několik faktorů – například přílišný mráz, hniloba či přílišné namáhání trávníku například pohybem osob či zvířat. Pomoc v takovém případě je snadná – jednoduše místo dosejte vhodnou travní směsí. Jakou a jak? To si nyní povíme.

 

 

Co je potřeba udělat, aby se dosetí holých míst povedlo?
Holé místo bez travního porostu je nutné zbavit i zbývajících zbytků trávy, případného plevelu a hrubých předmětů především kamenů atd. Následně povrch půdy provzdušněte a nakypřete hráběmi a následně urovnejte, ovšem udusávejte. Vybrané osivo smíchejte se speciálním trávníkovým substrátem, který by měl obsahovat písek, a ve slabé vrstvě jím pokryjte inkriminované místo.

 

Lze dosívat trávník i přímo z pytlíku?
Přímý dosev bez použití substrátu je také možný, pak ale musíme vyseté osivo do půdy zapravit, aby nedošlo k jeho vyplavení nebo vyzobání ptáky. Na zapravení osiva jsou ideální speciální zapravovací hrábě. Pokud je nemáte, můžete opatrně, aniž byste příliš narušili upravený povrch, použít i hrábě klasické.

 

Je nutné dělat nějaké finální úpravy po dosetí?
Takto dosetý kus trávníku je vhodné mírně zválcovat travním válcem, aby došlo k dobrému kontaktu osiva a substrátu. V případě sucha místo šetrně zavlažujte, nesmí však dojít k odplavení lehkých travních semen. Aby se osivo nespálilo slunečním žárem, je lepší provést závlahu na večer nebo za podmračeného počasí.

 

Jak vybrat správnou travní směs?
Před výběrem travní směsi, byť použité pouze pro dosetí, by se měl každý zamyslet nad následujícími faktory: bude trávník plnit pouze estetickou funkci nebo bude volně růst (louka) či bude vystaven častému pohybu osob/zvířat? Nachází se trávník na úpalu či naopak ve stínu?

 

Jaké jsou typy travních směsí?
Pro přehlednější orientaci v dostupných travních směsích přikládáme tabulku s jejich stručným popisem:

 

Směs parková
Travní směs málo odolná vůči sešlapávání. Porost je udržován vyšší, proto vydrží delší dobu bez přísunu vláhy a méně často se seče. Vhodná pro rozlehlé pozemky, kde nejsou často namáhána stejná místa a odlehlé kouty zahrad

Směs hřištní 
Travní směs sestávající se nejčastěji ze dvou druhů různých odrůd: lipnice luční a jílek vytrvalý. Jedná se o trávy s pevným a pružným drnem, odolným vůči sešlapávání. Vyniká dobrou regenerační schopností. Dobře odolává velmi nízkému sečení. Vhodná na frekventovaná místa, hlavní pobytové plochy zahrady rodin s dětmi nebo volně se pohybujícími zvířaty.

Golfová směs
Osiva těchto směsí se diametrálně liší druh od druhu. Špičková kvalita vybraných odrůd by však měla být společným znakem. Vyžaduje časté sekání, hnojení a odplevelování. Vhodná pro okrasné zahrady se středním zatížením. Náročná na údržbu

Rekreační směs        
Směs nabízí vyvážený poměr mezi náchylnými travními druhy okrasného charakteru a naopak odolnými druhy (jílek a lipnice) vůči sešlapávání. Zaručuje rovněž rychlý vývin po výsevu. Vhodná pro trávníky u rodinných domů.

Travní směs do stínu
Směs je složena z druhů trav (lipnice hajní, psineček výběžkatý), které nepotřebují ke svému vývinu mnoho slunečního světla. Dobře snáší střední zátěž, vyžaduje pravidelné sekání a hnojení. Hodí se na stinná místa pod stromy, vedle domů a altánů. Západní a severní svahy.

Travní směs do sucha a stínu
Druhy trav v těchto osivech jsou speciálně vybrány pro svou schopnost snášení krátkodobých suchých období. Po vysetí směs klíčí poměrně dlouho. Směs vhodná pro zahrady u rekreačních objektů (chaty, chalupy) které navštěvujete jen občas a trávě tak nevěnujete plnou pozornost.

Luční směs   
Tento typ trávníku nemusíte sekat častěji než 2x do roka, nemusí se zavlažovat ani odplevelovat. Spíše než o trávník se jedná o rozkvetlou louku.  Vyjímat se bude u rurálních objektů, kde doplní celkovou atmosféru těchto obydlí svým přírodním charakterem.

 

TIP ODBORNÍKA:
„Alternativou výsevu při zakládání nového trávníku je položení předpěstovaných rolí. K této variantě přistoupíme v případě, že chceme mít zelenou plochu bez čekání. Travní koberce musejí být položeny nejpozději do 24 hodin od svého podříznutí. Tento způsob založení trávníku vyžaduje odborné provedení a je i kvůli vyšším pořizovacím nákladům finančně náročnější. Pokud budete trpěliví, výsevem docílíte také kvalitního porostu. Výhodou je nízká pořizovací cena. Jedná se však o dlouhodobější záležitost, kvalitního trávníku dosáhneme během jednoho až dvou let,“ podotýká Karel Rubeš z hobbymarketu Praha Prosek.

 

Jaké množství travní směsi budu potřebovat pro osetí 100 m² zahrady?
Přesné množství záleží na charakteru osívané plochy a na kvalitě směsi. Všeobecně ale lze říci, že díky vysoké klíčivosti semen (90 %) je zpravidla zapotřebí k osetí 100m² u okrasných trávníků 2 až 2,5 kg směsi, u sportovních trávníků 2,5 až 3 kg a u krajinných trávníků pouze 1 – 1,5 kg. Řiďte se ale vydatností semene, které uvádí výrobce na obalu travních směsí.

 

Kdy je nejvhodnější doba pro do/setí trávníku?
V ideálním případě zakládáme nový trávník z jara, kdy je půda již dostatečně prohřátá, ale není přílišné horko (v termínu mezi 15. dubnem a 15. květnem). Ze stejných důvodů volíme i podzimní termín mezi 15. srpnem a 15. zářím. V průběhu těchto období bývá dostatečně vlhko a zároveň přiměřená intenzita slunečního svitu. V jarních měsících si musíme dát pozor, abychom nezakládali trávník v případě hrozících přívalových dešťů, mohlo by dojít k vyplavení semen.

 

Po jaké době začít se sečením nového trávníku?
V době, kdy dosahuje výška vzklíčené a vyrostlé trávy minimální délky 10 cm, můžeme započít s jejím sečením. Při tom dbejte na to, aby jednak nože sekačky byly ve výšce minimálně pěti centimetrů, a zároveň aby byly řádně nabroušeny. Mladé rostlinky nejsou ještě dostatečně zakořeněné a tupý nůž by je mohl vytrhat i s kořínky. Před prvním sečením bychom neměli na trávník šlapat. Mohou se také objevit plevele, ty zpočátku nevytrháváme, protože bychom narušili i mladé rostlinky trav. Plevelů se velmi dobře zbavíme pravidelným sečením.
TEXT: REDAKCE
FOTO: OBI

Dosejte trávník vhodnou směsí