Spojování kovů lepením

Některými lepidly lze velmi pevně spojovat i kovy. V řadě případů vytvoříte dokonce ještě pevnější spoj než při svařování. K vytvoření pevného a trvanlivého spoje je však nezbytné zvolit správný typ lepidla.

Lepení má v porovnání s jinými technologiemi spojování kovů výhody, mezi které patří například vysoká pevnost, těsnost spojů, odolnost vůči korozi, možnost spojování různých kovových materiálů navzájem (kombinační lepení), možnost spojování velmi tenkých kovových materiálů, výroba lepených spojů s velmi dobrou tepelnou, zvukovou, elektrickou izolací, ale také s možnou elektrickou vodivostí. Lepené spoje se často používají při spojování slitin lehkých kovů a lepení neželezných kovů. Lepené spoje ocelových materiálů mají v porovnání se svarovými spoji v některých případech vyšší pevnost. Velmi důležitým faktorem lepených spojů je jejich vysoká bezpečnost při poruše.

______________________________________________________________________

Další články Speciálu Práce s kovy:

Pro pevné uchycení

Domácí svařování

Přehled kovových polotovarů

Pásové pilníky na broušení a leštění svarů

Rozbrušování, řezání a odtavování

Stříhání a tvarování plechů

Naučte se nýtovat

Jak předejít rezavění a jak se zbavit koroze

Kartáčování kovových povrchů

Práce s kovářskou výhní

________________________________________________________________________

Vybírejte vhodné lepidlo i podle toho, zda udrží kov na jiných materiálech

 

Nepodceňte přípravu

Postupujte vždy podle návodu ke konkrétnímu typu vybraného lepidla, ale zpravidla je nutné povrch především dobře očistit a odmastit. Na čištění a odmašťování se používají alkalická odmašťovadla, tamponování rozpouštědly a odmašťování v párách rozpouštědla. Vhodná odmašťovadla jsou např. IPA (isopropylalkohol), technický aceton, butanon-2 (MEK – metyletylketon), perchloretylen. Nevhodná jsou laková rozpouštědla a benzín. Poměrně často se používá moření materiálů v různých kyselinách (hliník a jeho slitiny) v domácích podmínkách lze vystačit s mořením ve 20% roztoku louhu sodného (NaOH). V případě moření se obvykle dosahuje vyšší pevnost spojů než při mechanické úpravě povrchu. Z hlediska kvality lepených spojů je důležitá také drsnost povrchu lepených ploch. V domácí dílně vystačíme s ocelovým kartáčem a smirkovým plátnem se zrnitostí 100 až 120.

Tmely s kovovým plnivem lze použít například tam, kde by byl jinde nutný klasický svár

 

Lepidla k lepení kovů

Při výběru lepidla pro lepení kovů musíme vycházet z toho, že jde o materiály zcela nepropustné. Z tohoto důvodu přicházejí v úvahu jen taková lepidla, tmely a metody lepení, které zaručují, že se v průběhu lepení neuvolní těkavé látky, které by snižovaly kohezi a adhezi filmu lepidla. Z tohoto důvodu nelze použít roztoková a disperzní lepidla.
Výjimkou jsou kontaktní lepidla na bázi chloroprenového a polyuretanového kaučuku (UHU KONTAKT, UHU KONTAKT gel, UHU metall, UHU power transparent, BISON kit, BISON tix, BISON kit transparent). Tato lepidla se nanesou na obě lepené plochy, nechají se zavadnout a až jsou na dotek téměř nelepivá přitlačí se k sobě mírným tlakem.

Lepidlo Bison Epoxy Metal je vhodné pro kovové předměty, které vyžadují odolnost vůči extrémní zátěži, například vibracím

 

Pro havarijní opravy

Pro běžné lepení kovů využijete především epoxidová reaktivní lepidla. Vyrábí se jako jednosložková, dvousložková a vícesložková. Používají se zejména epoxidová lepidla dvousložková neplněná vhodná pro konstrukční spoje a epoxidová lepidla plněná práškovými plnivy vhodná zejména pro havarijní opravy a renovační technologie. Lepidla plněná práškovými plnivy (kovová, minerální plniva) se vyrábějí v různých viskozitách od tekutých typů, která se používají pro lepící svařování za studena (např. oprava trhlin, prosaků) až po tzv. epoxidovou plastelínu, která slouží pro opravy nádrží, chladičů, či větších proražených otvorů (UHU repair all, BISON epoxy repair). Pro lepení a opravy malých ploch se používají epoxidová lepidla rychlá, která dosahují manipulační pevnosti po 2 až 10 minutách, pro konstrukční spoje a renovační technologie se používají epoxidová lepidla s dobou zpracovatelnosti 30 minut až 3 hodiny a manipulační pevnosti je dosaženo po 5 až 6 hodinách, funkční pevnosti je obvykle dosaženo po 24 hodinách. Teplotní odolnost epoxidových lepidel neplněných je od -50°C až do +100°C, plněných od -50°C až do +150°C. Při výběru epoxidového lepidla k lepení kovů je pro nás důležitý údaj o pevnosti (smyková pevnost v tahu). Pevnost lepidel pro domácí použití bývá kolem 13-15 MPa. Lepidla s pevností nad 20 MPa jsou označována jako vysokopevnostní. S těmito hodnotami lze počítat u oceli a chemicky upravených hliníkových slitin. U barevných kovů a jejich slitinách jsou pevnosti výrazně nižší.

 

Na ocel i hliník

Další skupinou lepidel pro lepení kovů jsou dvousložková reaktivní polyuretanová lepidla. Jsou zpracovatelná i za nízkých teplot, lepené spoje jsou pevné, pružné a odolné dynamickému namáhání. Odolávají povětrnostním vlivům, vodě a průmyslovým médiím. Smyková pevnost v tahu je cca 16 MPa a teplotní odolnost do 100°C. K moderním trendům patří dvousložková lepidla na bázi methakrylátových esterů, která mají vysokou smykovou pevnost v tahu až 24 MPa, vysokou rázovou pevnost, tepelnou (od -50°C až do +150°C) a chemickou odolnost. Tyto lepidla vykazují excelentní pevnosti při lepení oceli, chrómu a hliníku a také jsou výborné pro kombinační lepení zejména s plasty.

Pro lepení malých slícovaných povrchů kovů se používají jednosložková reaktivní kyanoakrylátová (vteřinová) lepidla. K těsnění a stabilizaci polohy rozebíratelných dílců slouží anaerobní akrylátová lepidla. Slouží výhradně k lepení kovů. Pokud chceme lepit ke kovu nekovové díly, je nutné použít na nekovový díl aktivátor.

Hlavní oblastí použití anaerobních lepidel je zajišťování šroubových spojů proti vibracím a korozi, těsnění závitových spojů, upevňování ložisek na hřídele i do otvorů, těsnění dělicích rovin aj. (UHU Schraubensicher, BISON metal lock).

 

Kombinování materiálů

Pro plošné a elastické montážní lepení kovů se v současnosti používají lepidla na bázi MS – polymerů. Jsou vhodná nejenom pro lepení kovů navzájem, ale také pro kombinační lepení zejména s plasty, pěnovým polystyrenem, glazovanými materiály, sklem, zrcadly či keramikou. MS-polymery vykazují vysokou pevnost a elasticitu, nepotřebují podkladový nátěr, mají výbornou tepelnou a chemickou odolnost.

 

Spojování kovů lepením