Pozor, silnice se opravuje!

Rubrika: Auto

Především v létě nás může na různých úsecích silnic a dálnic překvapit zúžení vozovky. Důvod je prostý – silnice se opravuje. Proto buďte ve střehu a jeďte opatrně.

Pomalu jsme si již zvykli, že s příchodem teplejších dní a se začátkem hlavní motoristické sezony začíná také sezona oprav našich silnic a dálnic. Řidiči se tak musejí obrnit trpělivostí, a to především na naší nejvytíženější dálnici D1, která prochází již několik let rekonstrukcí hned na několika místech. A uvolněné finance přivedly dělníky také na silnice nižších tříd, kde zúžení a uzavírky rovněž znepříjemňují jízdu. Opravy silnic v uplynulých letech byly poměrně zanedbávaným úkonem, a tak se opravdu většinou nedá dělat nic jiného, než bez velkých emocí snížit rychlost a případně si postát v kratší či delší koloně.

Dodržujte pravidla

Na řidiče je potřeba apelovat, aby v opravovaných úsecích dodržovali předepsané rychlosti a další omezení. Každý i sebemenší střet v opravovaném úseku znamená okamžité zastavení celého proudu aut a vytvoření kolon dosahujících délek od jednotek až po desítky kilometrů.
Dodržování pravidel jízdy v opravovaném úseku je důležité také vzhledem k pracovníkům, kteří se zde pohybují. Vážné a někdy i smrtelné úrazy pracujících stavebních firem a také údržby silnic a dálnic nejsou bohužel zase až takovou vzácností. Místa, kde se pracuje na silnicích, jsou totiž nebezpečná jak pro motoristy, tak i pro pracovníky stavebních a údržbových firem, kteří se na komunikaci pohybují. Například z jedné ze zahraničních statistik vyplývá, že až k 66 % smrtelných pracovních úrazů zaměstnanců firem zabývajících se údržbou a opravou silnic dochází v důsledku dopravní nehody v pracovních zónách.

Bezpečná jízda je v rukou řidičů

Ostatně jako vždy, je také v opravovaných úsecích bezpečná jízda především v rukou samotných řidičů. Ti v řadě případů nedodržují předepsanou rychlost, neumějí správně jezdit v jízdních pruzích a značné problémy jim stále dělá i „zipování“. A přitom by to mělo být třeba u toho „zipování“ celkem jednoduché. Základní pravidlo říká, že „při souběžné jízdě umožní řidiči vozidel jedoucích v průběžném pruhu řidičům vozidel do tohoto pruhu přejíždějících z pruhu, který přestal být průběžným, vjet tak, aby se vozidla jedoucí v průběžném pruhu a vozidla do něho přejíždějící mohla řadit střídavě po jednom do jízdního proudu průběžného pruhu”. Zjednodušeně řečeno: kde jeden pruh končí, řadíme se střídavě. Jako první ten, kdo jede v pokračujícím pruhu, pak ten z toho, který končí, pak zase řidič z průběžného pruhu, a tak stále dokola, dokud kolona nezmizí. Sice jednoduchý princip, ale málokdo se jím u nás řídí.
V autoškole se tento manévr, stejně jako řadu jiných, řidiči bohužel nenaučí. A když jsme již u jízdy po dálnici, tak sem patří třeba najíždění na dálnici, výjezd z dálnice, jízda v pruzích (řada řidičů jezdí u tříproudového pruhu v tom prostředním místo vpravo) apod.

Pozor na šířku vozidla

A pokud se bavíme o opravovaných úsecích na dálnicích, je potřeba připomenout, že i v těchto místech má jízda svá specifika. V modernizovaných úsecích dálnice se většinou jezdí dvěma pruhy v každém směru. Pro řidiče byl ale novinkou velmi úzký levý jízdní pruh. Zatímco pravý měří 3,25 metru, levý jen 2,5 metru a smí do něj jen vozidla užší než 220 centimetrů (a to včetně zrcátek). Spousta řidičů, kteří vjedou do tohoto pruhu, si vůbec šířku svého vozu neuvědomí nebo je to prostě nezajímá. Nejde jen o vozy typu lehkého užitkového, ale řada SUV je také širší, než je uvedená šířka pruhu, a některá vozidla střední a vyšší střední třídy jakbysmet.
Navíc se v těchto úsecích objevila kvůli mýtným branám nová dopravní značka „Střídavá jízda“. V takovém místě musí řidiči jet za sebou, střídavě v levém a pravém pruhu bez toho, aby se vzájemně předjížděli. Důvodem je to, že pravý pruh je ještě užší než 325 cm a může se stát, že řidič kamionu vybočí do levého pruhu, aby bezpečně projel.

Dodržujte rychlost

Aby řidiči bezpečně opravovaným úsekem projeli, je potřeba, aby především dodržovali rychlost – ta je před omezením postupně snižována značkami. Pokud všichni pojedou povolenou rychlostí, nebude docházet ke kolizním situacím a všichni tím pádem projedou úsek rychleji a plynuleji. Jakékoliv přibrzdění totiž vyvolá řetězovou reakci. Jeden řidič přibrzdí, druhý o něco víc a další už zastavuje. Než se zase rozjede, zastaví za ním další řidiči a kolona narůstá.
Ministerstvo dopravy a následně i policie nám zažití dodržování předepsané rychlosti v opravovaných úsecích na dálnici v nejbližší době pravděpodobně usnadní tím, že bude zavedeno úsekové měření rychlosti – ten, kdo pojede rychleji, si pak vyslouží nějakou tu pokutu.

Bezpečná vzdálenost je důležitá

Důležité je také dodržování bezpečné vzdálenosti. V úzkém prostoru není žádné místo pro jakékoliv manévry. Proto je dostatečná vzdálenost mezi vozidly nezbytností. Vzdálenost si jednoduše „změříme“ tím, že si vyhlédneme pevný bod, a když vůz před námi tento bod mine, tak začneme počítat – jedenadvacet, dvaadvacet – a měli bychom okolo tohoto bodu projíždět my. Dvě sekundy jsou minimálním bezpečným odstupem. Přesto bychom při průjezdu úzkým prostorem měli raději alespoň jednu sekundu přidat, stejně tak při zhoršené viditelnosti a horším počasí. No a velmi důležitá je také tolerance všech, kteří se na silnici nejen ve zúženém prostoru pohybují.

Při nehodě dbejte pokynů policie

Pokud již dojde k dopravní nehodě, je potřeba, aby řidiči dbali pokynů policistů, kteří ji vyšetřují. Dopravní policisté dálničních oddělení musí zadokumentovat dopravní nehodu, což vyžaduje určitý čas, aby pak provedli její vyšetření. A také je potřeba odstranit nepojízdná vozidla.
A ještě jedno upozornění – na dálnici je zakázáno couvat, otáčet se do protisměru apod. Někteří řidiči, a to i ti profesionální, při vytvoření kolon následkem dopravní nehody toto často porušují. Policisté dálničních oddělení přestupky takovýchto řidičů dokumentují a následně pak zasílají k vyřízení příslušnému správnímu orgánu.

Text: Jiří Svoboda
Foto: Shutterstock

Pozor, silnice se opravuje!

 

Pozor, silnice se opravuje!