Nezapomínejte na akumulátor

Rubrika: Auto

Spolehlivý akumulátor je zárukou bezproblémového provozu vozidla. Pozornost a péči bychom mu měli věnovat především před zimním obdobím.

Ještě v nedávné době si automobil vystačil s elektroinstalací, kde jsme z elektrospotřebičů našli kromě zapalování, osvětlení, houkačky ještě tak autorádio. Dnešní moderní vozy však disponují celou řadou elektrických a elektronických součástek a systémů. Jen nejrůznější elektronické řídicí jednotky se v dnešních autech počítají na desítky. A to vše je závislé na dodávce elektrické energie. Tomu pak musí odpovídat i spolehlivost akumulátoru, který dodává elektrickou energii pro spuštění motoru a po určitou dobu i pro celou elektrickou síť vozidla, případně pro její důležité části.
Poměrně divokým snem je situace, kdy je vypnutý motor, auto je odemčené, má stažená okna a akumulátor přestane dodávat proud. Pokud je vše již závislé jen na elektrických systémech, majitel se pak asi od svého plechového miláčka moc nehne a v lepším případě si přivolá asistenční službu na výměnu akumulátoru. Je to sice nadsázka, ale přicházející chladné období a nastávající zima rozhodně prověří to, jak se o akumulátor staráme. Výrobci sice většinu akumulátorů do vozidel dnes označují jako bezúdržbové, to ale neznamená, že bychom se o ně neměli starat vůbec.

Zima klepe na dveře

Teplota, a především ta klesající, velmi výrazně ovlivňuje spouštěcí schopnost akumulátoru. Uvědomit si musíme, že akumulátor plně nabitý při normální teplotě (pohybující se u hranice 27 °C) dosahuje při teplotě 0 °C výkonu někde okolo 65 %. Pokud není akumulátor po určitou dobu používán a vozidlo je například delší dobu odstaveno, v žádném případě nedosahuje stoprocentní hranice nabití. A právě období před podzimní a zimní sezonou je vhodné pro to, abychom se na akumulátor alespoň v krátkosti zaměřili.
Kromě kontroly a dobíjení před zimním provozem bychom ale měli tuto činnost zopakovat také po jeho skončení. V zimě dostane akumulátor pravděpodobně zabrat, hlavně při kratších jízdách s častějším startováním motoru.

Důležitý je počet najetých kilometrů

Některé kontrolní úkony dokážeme zvládnout vlastními silami. Záleží především na tom, jak s vozem jezdíme. Pokud ročně ujedeme desítky tisíc kilometrů, můžeme jen pohledem zkontrolovat, zda se okolo svorek akumulátoru netvoří drobné bílé krystalky. Pokud ano, tak bychom měli vše očistit a nakonzervovat příslušným prostředkem, například vazelínou.
V případě vysokého ročního nájezdu kilometrů (sto tisíc kilometrů a více) akumulátor vydrží řadu let i ujetých kilometrů.
Jezdíme-li ale jen sporadicky, a to i v létě, projeví se tento fakt na akumulátoru dost významně. Jestliže tedy jezdíme jen velmi málo, je akumulátor provozován ve stavu, kdy není zcela dobitý. Při vyšších letních teplotách sice bez komplikací nastartujeme, ale problémy mohou nastat v okamžiku poklesu teplot. V případě, že si na takovouto kontrolu a následné kroky netroufneme nebo nemáme potřebné vybavení, měli bychom vše svěřit odbornému servisu.

Dobíjíme mimo vozidlo

Plně vybitý akumulátor musíme vždy dobít v co nejkratším čase. Jeho ponecháním ve vybitém stavu dochází k sulfataci elektrod, a tím k jeho znehodnocení.
Akumulátor odpojíme od elektrické soustavy, vyjmeme jej z vozu a dobijeme. Uvědomit bychom si měli, že ve vybitém akumulátoru dochází k chemickému procesu, kdy se elektrolyt mění na vodu. V případě poklesu teplot pod bod mrazu by pak akumulátor mohl lehce zamrznout. Pokud jej budeme dobíjet, měli bychom vždy použít jen vhodnou a schválenou nabíječku.
Akumulátory jsou vyráběny v nádobách z polypropylenu a většina jich je v současnosti zcela uzavřená, některé starší typy mohou být i se zátkami ve víku. Všechny pak mají upínací prvky podle konstrukce vozidla. Akumulátor musíme udržovat čistý a ve vozidle by měl být dobře upevněný. Vždy však tak, aby upevňovací zařízení nedeformovalo nádobu akumulátoru.

Na co dát pozor

Hladina elektrolytu nesmí být u akumulátorů z polypropylenu pod ryskou minima, kterou na nádobě najdeme, znalci ji umí zjistit i poklepem na nádobu. U akumulátorů z neprůhledného polypropylenu pak nesmí být po odšroubování zátek hladina níž, než je horní hladina separátoru. Důležité upozornění – pokud to konstrukce umožňuje, do akumulátoru vždy doplňujeme pouze destilovanou vodu!
Jak jsme již zmínili, tak současné akumulátory jsou již zcela uzavřeny a pro uživatele tak ke kontrole zůstává jen jejich napětí. Kontrolovat bychom ale měli celou elektrickou soustavu automobilu, zejména pak u starších vozidel. Tento úkon je však lépe svěřit odborníkům v servisech.
Při nabíjení akumulátoru je potřeba dbát také na to, aby nebyl přebíjen, protože může dojít až k vyvaření vody z elektrolytu, ta pak unikne ventily ven z nádoby a není již možné ji vrátit zpět. Výrobci u moderních akumulátorů naplňují hladinu elektrolytu tak vysoko, že i při provozu ve velmi teplém prostředí by měla tato hladina stačit na zhruba 10 let provozu, což velmi pravděpodobně překračuje vlastní životnost akumulátoru.

Seřízení při dobíjení ve vozidle

Akumulátor u automobilu pohybujícího se běžně v provozu je dobíjen z elektrické soustavy při jízdě. Pokud je celá nabíjecí soustava správně seřízena a ujedeme dostatečný počet kilometrů, tak je akumulátor udržován v blízkosti plně nabitého stavu. Správné seřízení je důležité, protože nedobíjení stejně jako systematické přebíjení akumulátoru škodí a zkracuje jeho životnost.

Pozor, nebezpečný odpad!

Po skončení životnosti je potřeba akumulátor ekologicky zlikvidovat, je totiž nebezpečným odpadem. Zabránit musíme poškození nádoby (pádem, úderem, působením tepla apod.) a také nesmí dojít k vylití elektrolytu. Akumulátor po skončení životnosti je možné odevzdat prodejci, který by pak měl zajistit jeho likvidaci, případně je možné odevzdat ho v některých sběrných dvorech.
Budeme-li akumulátor ve vozidle vyměňovat, musíme si vždy předem ověřit, zda jmenovité napětí uvedené na štítku odpovídá jmenovitému napětí elektrické soustavy vozidla, stejně tak by měla odpovídat i kapacita akumulátoru.
V poslední době se stále více objevují automobily, které ke svému provozu používají hybridní pohony nebo jsou pouze s elektrickým pohonem. U těchto vozidel vzhledem ke složitosti celého systému již péči o akumulátor, a to jak provozní – pro palubní elektrickou soustavu vozidla –, tak i ten pro vlastní pohon, asi raději přenecháme odborníkům.

TEXT: JIŘÍ SVOBODA
FOTO: SHUTTERSTOCK

Nezapomínejte na akumulátor

Uložit

Nezapomínejte na akumulátor