Jak na kruhový objezd

S houstnoucím provozem na tuzemských komunikacích vzniká stále více okružních křižovatek. Budují se hlavně z důvodu výrazného zvýšení bezpečnosti projíždějících řidičů.

Kruhový objezd nebo také rondel či okružní křižovatka má především dostatečně zpomalit všechna projíždějící vozidla, aby jejich případný střet proběhl v malých rychlostech a aby současně byla zajištěna co nejvyšší plynulost provozu a propustnost příslušného místa.
Kruhový objezd rozděluje celou křižovatku do několika jednoduchých křižovatek okolo kruhu uprostřed, čímž se pravidla týkající se průjezdu značně usnadní. Středový kruh tvoří přirozenou překážku, kolem které jezdí řidiči pomaleji, a proto i případné nehody mívají jen lehké následky. A když už k nějaké dojde, většinou se obejde bez jakýchkoliv zranění, neboť na kruhových objezdech dochází k případným střetům v malých rychlostech, a to z boku, zatímco na klasických křižovatkách spíše v pravém úhlu nebo čelně, ve výrazně vyšších rychlostech, a tedy s těžšími následky.

Častou nehodou bývá i najetí zezadu, kdy se řidič rozjede k najetí do kruhového objezdu, ale nakonec si to rozmyslí a prudce zabrzdí. Jenže řidič za ním s tím nepočítá, už se také dívá doleva a narazí do něj zezadu. Také se setkáváme s nehodami, kdy řidič vjíždí na kruhový objezd vysokou rychlostí a v důsledku toho narazí do jeho pevného středu Tyto ojedinělé nehody pak mohou být i vážné.

Jako každá jiná křižovatka

Značka „Kruhový objezd“ nijak neupravuje přednost v jízdě a je jen příkazovou značkou, která ukazuje způsob, respektive směr jízdy křižovatkou. I když na kruhových objezdech platí podstatně jednodušší pravidla silničního provozu, je nutné je znát a řídit se jimi. Způsob jízdy a přednosti na nich jsou upraveny v paragrafu 22 zákona o provozu na pozemních komunikacích.

Zařazení v paragrafu s názvem „Jízda křižovatkou“ naznačuje, že kruhový objezd se ničím neliší od běžné křižovatky. V pátém odstavci tohoto paragrafu je uvedeno: „Řidič vjíždějící na kruhový objezd označený dopravními značkami „Kruhový objezd“ společně se značkou „Dej přednost v jízdě“ nebo „Kruhový objezd“ společně se značkou „Stůj, dej přednost v jízdě“ musí dát přednost v jízdě vozidlům a jezdcům na zvířatech jedoucím po kruhovém objezdu a organizovanému útvaru chodců a průvodci vedených a hnaných zvířat se zvířaty jdoucími po kruhovém objezdu.“ Z uvedené citace tedy vyplývá, že i v případě kruhového objezdu platí klasické dopravní značky – „Dej přednost v jízdě“ a „Stůj, dej přednost v jízdě“. Pokud na příjezdových komunikacích k objezdu nejsou tyto značky osazeny, platí zde přednost zprava. Určující je tak dopravní značení.

Používejte správně blinkry

Stejně jako u „obyčejných“ křižovatek musí řidič před vjezdem na rondel dbát zvýšené pozornosti i opatrnosti a musí na komunikaci správně vyhodnotit situaci. Při vjezdu na kruhový objezd neblikáme, protože je jasné, kterým směrem se vydáme, pojedeme totiž vždy doprava. Směrová světla se nepoužívají ani při jízdě po kruhovém objezdu, jízda po něm se považuje za přímou. Blinkry používáme pouze před výjezdem a při výjezdu, aby řidiči, kteří chtějí na objezd vjet, věděli, že je vyjíždějící auto již nemůže ohrozit.

Směrová světla použijeme také vždy při přejíždění mezi pruhy na vícepruhovém objezdu. Pokud tedy jedeme ve vnitřním pruhu a chceme vyjet ven z kruhového objezdu, musíme dávat znamení o změně směru jízdy a současně nesmíme ohrozit ani omezit řidiče, který jede ve vnějším jízdním pruhu. V takové situaci se možná nevyhneme tomu, že budeme muset objet kruhový objezd vícekrát.

Kruhový objezd s více pruhy

U nás se můžeme běžně setkávat s uspořádáním „jeden pruh před křižovatkou – jeden pruh v kruhovém objezdu“ či „dva pruhy před – dva pruhy v kruhovém objezdu“. První případ asi nebude řidičům dělat z hlediska pravidel silničního provozu problémy. Složitější už to někdy bývá v případě druhém. I při jízdě v úseku před dvoupruhovým kruhovým objezdem a v úseku se dvěma pruhy před ním platí pravidla silničního provozu pro jízdu v jízdních pruzích. Je tak potřeba ctít zásadu, že z levého pruhu před kruhovým objezdem se zařadíme do levého pruhu i na objezdu, obdobně je tomu při jízdě v pruhu pravém. Řidič, který přejíždí z pruhu do pruhu, musí dávat znamení o změně směru jízdy a zároveň nesmí ohrozit ani omezit vozidlo v tom pruhu, do kterého se chystá přejet. Platí zde tedy obdobná pravidla jako při jakémkoli jiném přejíždění z pruhu do pruhu.

Na našich silnicích si může řidič vybrat kterýkoliv z pruhů bez ohledu na to, kterým výjezdem bude z rondelu vyjíždět. Do pravého jízdního pruhu, který je vně kruhového objezdu, by se ale měla řadit vozidla opouštějící kruhový objezd první odbočkou, do vnitřního jízdního pruhu (levého) pak vozy opouštějící objezd dalšími odbočkami. Ale i v případě vícepruhových kruhových objezdů se řidiči většinou snaží držet v pruhu pravém, a to i když odbočují až na posledním možném výjezdu z něj. Pravděpodobně tomu tak je z toho důvodu, že je to pro ně jednodušší a bezpečnější – nemusí se do odbočení propracovávat z levého pruhu přes pruh pravý.

Někteří řidiči při jízdě v kruhovém objezdu v levém pruhu dělají také chybu v tom, že pokud se jim nedaří přes aktuálně obsazený pravý pruh odbočit, zastaví vozidlo a čekají, až se udělá potřebná mezera. Vytvoří tak neočekávanou a často špatně viditelnou překážku pro řidiče jedoucí za nimi, což může snadno vyústit ve vzájemnou kolizi. Správným řešením je v dané situaci dát si ještě jedno kolečko, včas přejet do pravého pruhu a z něho v plynulém tempu odbočit. Nedostatečné využívání levého pruhu v kruhovém objezdu snižuje jeho kapacitu, projet přes něj tak může citelně méně vozidel, než pokud by byly naplno využity oba pruhy.

Tohoto problému jsou si vědomi v zahraničí. A tak pokud vyrazíme za naše hranice, měli bychom se seznámit i s pravidly jízdy po kruhovém objezdu v zemích, kterými budeme projíždět. V řadě z nich totiž platí zásada, že čím později z kruhového objezdu budeme odbočovat, tím více k jeho středu najíždíme. Setkat se s tím můžeme například ve Francii, Velké Británii nebo na Kypru.

Zopakujme si

  • Při vjezdu na kruhový objezd je zakázáno upozorňovat na změnu směru tzv. blikat (řidič musí jet vždy doprava, jinou možnost nemá).
  • Jízda po kruhovém objezdu se považuje za přímou, proto se nebliká ani při projíždění rondelem.
  • Bliká se pouze před výjezdem a při výjezdu z kruhového objezdu a při přejíždění mezi pruhy ve vícepruhovém objezdu.

Text: Jiří Svoboda
Foto: Shutterstock

Jak na kruhový objezd