Senioři za volantem

Rubrika: Auto

Řidičský průkaz je možné získat v osmnácti letech. Jaká je však horní věková hranice pro řízení automobilu? Ta je dána pouze fyzickými a duševními schopnostmi a zdravotním stavem řidiče.

Senioři za volantem

Dnešní senioři jsou mnohem vitálnější než naše babičky a prababičky v minulém století. Mnohý pětaosmdesátník se svým elánem strčí do kapsy řadu tehdejších šedesátníků. Přesto člověk po šedesátce už tolik nevydrží, únava přichází rychleji, oči tak neslouží. Na druhou stranu se starší lidé chovají opatrněji, někdy ovšem až moc. To kritizují mladší řidiči – že jim starší na silnici překážejí, protože mnohdy jezdí ještě nižší rychlostí, než je povoleno, a navíc více u středu vozovky. Tím se obtížněji předjíždějí. Všeobecně jsou senioři považováni za horší řidiče s odůvodněním, že mají pomalejší reakce a reflexy a také slabší zrak.

Horší reakce

S věkem se zhoršuje rychlost reakce na nenadálou situaci a rychlá orientace v prostoru. To dokazují poznatky společnosti Besip, podle kterých senioři zaviní více havárií na křižovatkách, při změně směru jízdy a při nedodržení přednosti v jízdě. Zároveň ale má řada nehod – díky nižším rychlostem, kterými se senioři na silnici pohybují – méně vážné následky.

Nižší nehodovost seniorů je dána jejich větší řidičskou zkušeností, větší předvídavostí důsledků rozhodování a jednání, větší zodpovědností, neriskováním, uvědomováním si vlastních hendikepů i emocionální vyrovnaností. Průzkum Centra dopravního výzkumu v Brně ukázal, že řidiči nad 65 let se na dopravní nehodovosti významnou měrou nepodílejí, procentuálně zhruba třemi procenty. Toto číslo bude ale pravděpodobně se stárnutím populace stoupat.

Řada starších řidičů si bohužel zpomalení svých reakcí sama nevšimne. Tyto problémy se neprojevují naráz, ale postupně, a zvětšují se s věkem. Řidiči je často zaznamenají až ve chvíli, kdy způsobují zjevné chyby v řízení. Mnohdy si je ale nechtějí připustit a následky mohou být tragické.

Povinné zdravotní prohlídky

Zákonem byla proto stanovena povinnost pro řidiče absolvovat pravidelné zdravotní prohlídky. První prohlídku musí řidič absolvovat nejdříve 6 měsíců před dovršením 60 let a nejpozději v den dovršení tohoto věku. Další následují v 65 a v 68 letech. Po dovršení 68 let jsou prohlídky povinné každé dva roky, ale v případě problémů i dříve. Některé zdravotní problémy odhalí až lékař, ale jiné může zaregistrovat řidič sám.

Po prohlídce předá lékař řidiči doklad o zdravotní způsobilosti, který musí mít řidič u sebe a při kontrole jej předložit policistům. Pokud řidič nemá potvrzení u sebe, hrozí mu pokuta až do 10 000 Kč, zákaz řízení až na jeden rok a přijde o body.

Na co si tedy dávat pozor?

Při užívání některých léků vzniká jako vedlejší účinek snížená pozornost, malátnost nebo i zhoršené vidění. Není proto vhodné je užívat při řízení motorového vozidla. Řidič by také neměl usednout za volant, pokud je nemocný, unavený, je ve stresové situaci, rozčilený apod. Zhoršení zraku se ve vyšším věku asi nevyhne nikomu. Brýle by vždy měly odpovídat skutečným potřebám. Pokud to není nutné, je lépe se vyhnout řízení za tmy. Také stres je rizikovým faktorem, vzniká například při jízdě v kolonách, v dopravní špičce apod. Nejlepší je se těmto situacím vyhnout.

Auta pro seniory

Automobil pro seniory by měl být vybaven přiměřeně jejich věku, fyzickým a psychickým možnostem. Je ideální, pokud si starší řidiči ještě před odchodem do důchodu koupí novější automobil, který je vybaven technickými prvky, jež jim usnadní řízení vozidla.

A tak vznikají vozy, které jsou čím dál tím více přátelské pro řidiče seniory. Jsou vybaveny nejrůznějšími asistenčními systémy, které usnadňují řízení, snižují následky nehody v případě nepozornosti řidiče apod.

TEXT A FOTO: JIŘÍ SVOBODA

Senioři za volantem