Chráníte své vozidlo?

Rubrika: Auto

Statistiky sice za poslední období hovoří o tom, že se počty odcizených aut stále snižují, přesto však řadě majitelů zbudou jen prázdná místa po jejich zaparkovaných miláčcích. A takových nešťastníků jsou ročně tisíce.

Není tedy od věci pobertům zajímajícím se o vaše vozidlo situaci ztížit. Sice i specialisté na zabezpečení vozidel hovoří o tom, že pokud se někdo rozhodne konkrétní automobil ukrást, tak mu v tom máloco zabrání, ale v řadě běžných případů, pokud nenechavec zjistí, že vůz má nějaký typ zabezpečovacího zařízení, raději se rozhodne jít o auto dále. A pro řešení těchto situací máme k dispozici řadu možností.

Mechanické zabezpečení je klasikou

Měli bychom počítat s tím, že každý systém, kterým budeme zabezpečovat své vozidlo, je napadnutelný a dá se s větším či menším úsilím překonat. Proto je důležité jednotlivé prvky a systémy zabezpečení proti krádeži kombinovat. Pro nejjednodušší zabezpečení je na trhu řada mechanických zábran. Ty začínají u tyčí na volant a spojku nebo brzdu za pár stokorun a končí u mechanických systémů zabezpečení řadicí páky.
Léty osvědčená jsou například zařízení zabezpečující řadicí páku, které známe například pod značkami Construct nebo Defend. Jedná se o cenově přijatelné řešení uzamykání pohyblivých částí mechanismu řadicí páky masivním zamykacím systémem. Používá se rovněž i zamykání sloupku řízení za pomocí trezorového zámku apod. Pokud takovýto systém spojíme s dalším zabezpečením, dostaneme vhodnou kombinaci, která náš vůz již může ochránit.
Jednou z takových možností je například kombinace mechanického zabezpečení, autoalarmu a imobilizéru. Tedy kombinace mechaniky a jednodušší elektroniky. Alarm hlídá okna i dveře a většinou blokuje také některý z okruhů vozu, ať již zapalování, nebo vstřikování paliva. Vše je možné doplnit i o další čidla, která vůz ohlídají a zabezpečí. Jedná se například o čidlo náklonu vozu, které může být rozšířeno také o modul, který nahlásí vniknutí do automobilu nebo jeho případné napadení prostřednictvím sítě GSM apod.

Pískování skel i tajný vypínač

Poměrně dobrým prvkem zabezpečení je vyleptání, nebo raději vypískování VIN kódu nebo speciálního kódu na skla vozidla. V kombinaci s mechanickým zabezpečením se jedná o účinný prostředek, který by případně ztížil nejen odcizení, ale především legalizaci ukradeného vozidla.
Někteří motoristé nedají dopustit na tajný, resp. skrytý vypínač elektrického okruhu, což je celkem jednoduché, přesto účinné zařízení. Pokud vypínač spojíte v elektrických obvodech s dalšími spotřebiči, které pak musejí být pro nastartování motoru zapnuty v určité kombinaci, je jisté, že si zloděj raději vybere jiný vůz, než by po systému pátral. Takovéto zařízení již samozřejmě vyžaduje nejen zručnost, ale především dokonalou znalost automobilu, jeho elektrické instalace a obvodů. A v případě dnešních aut nabitých elektronikou může být instalace takovéhoto zařízení dost náročná. Navíc pak majitel nesmí na řádný postup zapínání spotřebičů zapomenout.

Nastupuje elektronika

Výrobci mechanického zabezpečení je v současnosti nejen doplňují o další služby, ale zároveň je propojují se sofistikovanějšími elektronickými systémy, které mají za úkol ještě více ztížit případné napadení vozidla. K dispozici jsou třeba systémy kombinující mechanické a satelitní zabezpečení vozu, kde je spojen zámek řadicí páky a systém GPS/GSM, jenž automobil uhlídá 24 hodin denně. Takový systém se může například aktivovat uzamčením mechanického zámku, takže řidič nemusí již dále myslet na zapínání jakéhokoliv dalšího zařízení.
Již zmiňovaní výrobci jak zařízení Construct, tak například Defend dále kombinují systémy, které mají za úkol například zabezpečit nákladový prostor dodávek, zabezpečí kapotu motoru, pomáhají ochránit součásti vozidel, které v poslední době stále více přitahují poberty, například světlomety, autobaterie apod.
Vlastní mechanická zařízení doplňují třeba i systémy umožňující zcela automatické uzamčení převodovky po vytažení klíčku ze zapalování, tak aby řidič vozidla nezapomínal dalším klíčem systém uzamknout. Deaktivace a odemčení například zablokované převodovky je pak možné prostřednictvím čipu nebo RFID modulu apod.

 

Satelit auto najde

Vše se také může propojit s vyhledávacími systémy, které kombinují satelitní určování polohy vozidla pomocí GPS s komunikací prostřednictvím GSM mobilní sítě apod. Tyto vysoce sofistikované systémy jsou aktivovány již například v okamžiku, kdy se zloděj začne do vozidla dobývat, nebo pokud je s vozem jakkoliv manipulováno – vůz je nakládán na odtahové vozidlo, pokud je odpojována baterie atd. Automobil v tomto okamžiku odesílá poplašné hlášení s udáním své polohy buďto majiteli, nebo na počítač operátorům ochranné služby.
Pokud se jedná o skutečný případ napadení vozidla, je možné dohledat jeho polohu on-line v digitálních mapách, případně je možné sledovat jeho jízdní trasu apod. Takové systémy známe například po označením Sherlog nebo Autolocator.
Vyhledávací rádiové nebo satelitní systémy jsou jedním z nejspolehlivějších systémů, jejich cena je však již řádově ve vyšších tisícovkách za montáž, provoz pak může vyjít na několik stokorun měsíčně.

Odsud potud

Sledovací systémy umožňují například i takové nastavení, kdy majitel nebo zodpovědné osoby jsou upozorněny na opuštění vymezené oblasti pro pohyb vozidla. To je například vhodné při určení místa a času, po který má vůz stát na parkovišti, nebo se smí pohybovat jen ve městě či na území stanoveného státu.

Alarm propojíte s chalupou

Systémy zabezpečení vozidel se zabývá například i společnost Jablotron. Ta nabízí kromě jiného řadu produktů specializovaných na zabezpečení vozidel, od klasických autoalarmů, až po vysoce účinné GPS a GSM alarmy. Vybrat si můžete například zařízení, které zkombinujete se zabezpečovacím systémem nemovitosti. Do vozidla je umístěn bezdrátový detektor, který s domovním systémem komunikuje. Systém umožňuje samostatné ovládání jak pro střežení budovy, tak i vozidla. Autoalarm kromě klasické výstrahy při narušení dveří, kufru, kapoty střeží rovněž náklon vozu (při odtahu nebo krádeži kol) a zaznamenává i pohyb uvnitř vozidla či rozbití okna. Doplňkovými funkcemi je pak upozornění na dlouho odemčené vozidlo s vypnutým zapalováním, informace o rozsvícených světlech a vybíjející se baterii, k dispozici je i zde funkce upozorňující na již zmiňované opuštění areálu nebo vymezeného prostoru.

Mohou i zachránit život

V současnosti jsou některé systémy zabezpečení vozidla vybavovány rovněž tzv. nouzovým tlačítkem, po jehož zmáčknutí se v případě nehody nebo poruchy posádka vozu dovolá do asistenčního centra. Následně je zajištěno vše potřebné – od přivolání asistenční služby, sanitky, hasičů apod. Výhodou je, že všichni zúčastnění mají přesný přehled o tom, kde vozidlo právě stojí, ušetří se tak čas na zjišťování přesné lokace a v případě havárie se zraněním může takovýto systém zachránit i život.

Auta se nejen kradou, ale i vykrádají

Automobily se nejen kradou, ale často jsou vykrádána. Proto bychom neměli zloděje lákat tím, že necháváme uvnitř viditelně cenné věci. Auto zamkneme i v okamžiku, kdy jej opustíme jen na chvíli, a uvnitř bychom také neměli zapomínat doklady ani by zde neměly být náhradní klíče.

TEXT: Jiří Svoboda
FOTO: Shutterstock

Chráníte své vozidlo?