Pojištění odpovědnosti za škody

Rubrika: Právo

Snadno se může přihodit, že vaše ratolest, pes či kočka způsobí někomu škodu.

Škody způsobené dětmi a domácími mazlíčky mohou vyjít draho. Zajistit si včas relevantní pojištění odpovědnosti je vhodný způsob, jak předejít zbytečným výdajům a přenechat náhradu škody na pojišťovně.

Za škodu, kterou způsobí zvíře, je vždy plně odpovědný majitel. Ne každý ví, že s novým občanským zákoníkem přibyla povinnost náhrady nákladů na léčení v případě, že zvíře způsobí škodu jinému zvířeti. „Nově je majitel takového psa povinen hradit poškozené straně i náklady na veterinární ošetření, léčení či náklady s tím spojené,“ upozorňuje Marcela Kotyrová z České asociace pojišťoven (ČAP).

Typické škody na majetku, které po našich domácích mazlíčcích zůstávají, jsou například rozkousané, podrápané nebo zničené předměty, poškozené ploty a zahradní architektura nebo dopravní nehody způsobené vniknutím psa na veřejnou komunikaci. Ty mohou být navíc spojeny i se škodou na zdraví. Mezi nejčastější zvířecí škodu patří pokousání psem.

S faktem, že děti a čtyřnozí přátelé jsou v našich domácnostech velmi početně zastoupení, souvisí i skutečnost, že tyto dvě skupiny způsobí přibližně 25 % ze všech odpovědnostních škod. U tzv. dětských škod na majetku jde nejčastěji o pády a rozbití předmětů následkem divokých her, rozbitá okna a dveřní výplně či požáry. Většinou se výše takových škod pohybuje v řádech tisíců korun. Při hrách a sportech však dochází i ke škodám na zdraví, a to zejména na dětských hřištích, koupalištích a v plaveckých bazénech. Zde se jedná o mnohem vyšší škody, které se podle závažnosti mohou vyšplhat do statisíců, v případě způsobení trvalých následků nebo invalidity i milionů korun.

„Uzavřením pojištění odpovědnosti pokryje klient riziko finančního dopadu za způsobené škody za všechny členy rodiny žijící ve společné domácnosti včetně zvířat,“ konstatuje vedoucí oddělení komunikace a vzdělávání ČAP Marcela Kotyrová.

www.jaksepojistit.cz

Pojištění odpovědnosti za škody