K prodloužené záruce

Rubrika: Právo

Teď, když jsme ho předělali na bioplyn, ho nezrušíme.

Dnem 23.2.2011 nabyla účinnost novela Občanského zákoníku. Ke změně došlo mimo jiné v § 612 a § 620. Jde např. o prodloužení záruky u smlouvy o dílo z 6 na 24 měsíců. Podle názoru právního poradce Ondřeje Daňka se toto prodloužení smlouvy o dílo netýká.

Paragraf 612 sice stanoví v odstavci 2, že „ustanovení tohoto oddílu se použijí i pro spotřebitelskou smlouvu o zhotovení věci na zakázku“, ovšem tato smlouva má vlastní úpravu záruční doby, zákon speciální tedy ruší zákon obecný. § 620 odst. 1 stanoví, že 24měsíční záruka je „při prodeji spotřebního zboží.“ Pojem prodej nelze zaměnit za zhotovení věci na zakázku. Pokud by rozhodoval soud, podíval by se do důvodové zprávy k této změně a tam nic podobného není. Sdružení se tedy domnívá, že u smlouvy o zhotovení věci na zakázku je stále platná šestiměsíční záruka. www.spotrebitel.net

Text: Mgr. Barbora Peková, kresba: Jiří Novák

K prodloužené záruce