Oprava dřevěné podlahy

Vrstva kvalitního tvrdého
podlahového laku je základ pro
dlouhodobou výdrž i vzhled povrchu
dřeva

Dřevěné podlahy tvoří základ atmosféry v interiérech mnoha chalup i chat a vyplatí se včas se o ně postarat.

O opravách a údržbě dřevěných podlah se toho napsalo už mnoho a nejlepší radou je ta, která platí pro všechny dřevěné stavby, konstrukce a výrobky: včasná a pravidelná péče bývá dostatečnou zárukou dlouhé služby i pěkného vzhledu. Nenecháte-li tedy dojít jejich opotřebení či poškozování vlhkem nebo nadměrným provozem příliš daleko, je rozhodující pro výdrž povrchu dřevěných podlah kvalitní lak.

Lak nebo vosk

Poslouží-li k úpravě povrchu podlahy vosk, lze poté vosky používat i k průběžné údržbě a oživení dřeva (Biofa)

Pro palubky ze smrku, borovice či modřínu, ale i pro horní dřevěnou vrstvu desek plovoucích podlah z tvrdších dřevin zvolte pro první nátěr podlahový lak, který povrchovou vrstvu co nejvíce zpevní. Dřevo však může být ošetřeno i oleji či vosky. Volba nátěrové hmoty je zásadní i z hlediska pozdější údržby a opravy podlahy.
Nevýhodou nalakovaného dřeva je obvykle nutnost přebroušení a přelakování celého povrchu i při pouhých dílčích poškozeních, zatímco oleje i vosky umožňují snazší lokální opravy i oživení povrchu například pouze na nadměrně zatížených místech. Jen je nutné myslet na to, že lak či olej stejného typu a odstínu musíte mít pro tyto případy buď dlouhodobě uskladněný, nebo použít nátěr univerzální a běžně dostupný.

Podobné poškození většinou vyžaduje výměnu prkna, ale lze rovněž pouze vyříznout (pomocí oscilační brusky) a nahradit jeho část

Náročnější opravy

Při výměně dosluhující dřevěné podlahy se i při zachování prken obvykle nahrazuje původní suchý zásyp vrstvou betonu. Správně provedený a izolovaný betonový podklad je většinou dobré řešení, které v případě potřeby umožňuje i pokládku jiného typu podlahy. Pozor však na problematické soužití betonu s hliněným či smíšeným zdivem, to může odvést dosud přirozeně odvětrávanou vlhkost do stěn. Pokud to hrozí, lze doporučit náročnější řešení v podobě speciálních plastových tvárnic pro odvětrávané podlahy nebo se vrátit k suchému násypu odizolovanému od hliněné vrstvy. Nepoužívá se však už dříve tradiční škvára, ale speciální podlahový zásyp (Perlit, Liapor, Fermacell). Sype se mezi trámy, na něž se poté upevňují prkna či podkladová vrstva pro plovoucí podlahu, do roviny se pak podle trámů srovná zednickou latí.

Dřevěné vrstvené desky plovoucích podlah mohou mít odstíny různých druhů dřevin

Náhrada prken

Podlaha z fošen nebo ze širokých prken kladených na sraz je krásná, a smíříte-li se s vyšší cenou kvalitního dřeva, není problém udělat ji i dnes. Má ale svoje nevýhody, mezi něž patří kromě vyšších nákladů a nijak zvlášť silné odolnosti i to, že se prkna kvůli vlhku či nedostatečnému proschnutí mohou rozestupovat v mezerách nebo praskat. Řešit se to dá výměnou poškozených kusů nebo se podlaha po nějaké době přeskládá, vše je proveditelné, ale pracné.

Stabilnější a poměrně odolné jsou například modřínové podlahové palubky, ale obvykle je neseženete tak široké jako podlahová prkna hodící se do chalup. Kombinace dostatečně proschlých palubek a možnost jejich spojení na pero a drážku však je cestou k získání podlahy s tradičním vzhledem, ale i s některými výhodami moderních plovoucích podlah.
A chcete-li využívat těchto výhod v plné míře, můžete nahradit prkna či fošny dřevěnou plovoucí podlahou. Ta vyžaduje pevný a rovný podklad, což může být do jisté míry nevýhoda, stejně jako vyšší náklady oproti obyčejným podlahovým prknům nebo laminátovým deskám.

Existují dvouvrstvé dřevěné desky plovoucích podlah sestávající z nášlapné vrstvy z kvalitního dřeva a spodní tzv. protitahové vrstvy z překližky. Třívrstvé dřevěné podlahy se skládají ze tří vrstev lepených k sobě. Jedná se o horní nášlapnou vrstvu, středovou vrstvu neboli jádro a spodní protitažnou vrstvu. Vrchní vrstvou je obvykle odolný buk, dub, jasan či bambus s tloušťkou 3 až 5 mm, což je tloušťka, která podle výrobců umožňuje tři až čtyři kompletní cykly renovace podlahy přebroušením. Středová vrstva u třívrstvých desek bývá z méně kvalitního dřeva, ale může být rovněž z překližky či z dřevovláknitých desek.

Typy dřevěných podlah

 • Plovoucí
  Vrstvené podlahové desky se volně pokládají na izolační podložku na pevný podklad a poté se spojují do drážek či sponami. Podlahové desky se tedy nelepí, nešroubují ani nepřitloukají, podlaha není s povrchem podkladní vrstvy spojená, ale takzvaně na něm plave.
 • Lepená
  U celoplošného lepení se desky (či parkety) lepí na dokonale vyrovnaný podklad. Lepidlo se nanáší zubovou stěrkou a mělo by mít tzv. dobu otevření (než začne schnout) alespoň 60 minut.
 • Klasika
  U tradičních masivních podlah z palubek či fošen se obvykle upřednostňuje pokládka na dřevěný rošt položený kolmo ke směru prken (nebo jednotlivé trámy). První a poslední řada se šroubuje shora skrze prkno, ostatní pak přes pero.

Dobré rady

 • Pod dřevěnými prkny býval suchý zásyp a ani dnes není nutné betonovat za každou cenu. Využijte moderní podlahové zásypy.
 • Drobnější poškození povrchu podlah lze opravit pomocí tmelu na dřevo a opravných vosků.

Text: Richard Guryča
Foto: Archiv firem

Oprava dřevěné podlahy