Jak zacházet s řetězovou pilou

Pomůže s údržbou zahrady, přípravou dřeva na topení, ale i tesařskými pracemi. Aby byla práce efektivní, je potřeba vědět, jak s ní zacházet.

Na počátku je výběr pily s ohledem na činnosti, k nimž ji budete využívat. Pro běžné řezání palivového dřeva, prořez stromů či občasnou tesařinu vystačíte s univerzálním typem, u nějž je potřeba ještě zohlednit délku lišty a zdroj energie. Pokud ale budete například pravidelně kácet stromy, měli byste se již poohlédnout po profesionální variantě s výkonným motorem. Při výběru vezměte v úvahu hmotnost řetězové pily a uvědomte si, že každou minutou práce v rukách „těžkne“ a únava se promítne jak do pevnosti úchopu, tak do soustředění na práci. Volbou pily to samozřejmě nekončí. Během celé doby, kdy vám bude sloužit, potřebuje údržbu a také se s ní musíte naučit správně manipulovat, jinak si můžete ublížit nebo pilu poškodit.

řetězová pila

Pila v dobrém stavu, ochranný oděv a obuv jsou základem kvalitní a bezpečné práce (Foto: STIHL)

Na plné obrátky

Pohon řetězové pily zajišťuje spalovací nebo elektrický motor. Spalovací motor je nutné nechat čas od času odborně seřídit, neboť je při řezání třeba, aby jel vždy na plné otáčky. Pozornost je nutné věnovat rovněž pohonné směsi. Při delším skladování totiž stárne a mění vlastnosti, což může způsobit poškození motoru. Výkon ovlivňuje i vzduchový filtr, je proto žádoucí kontrolovat, zda není zanesený. Molitanový lze po přeprání použít znovu, polyetylenový se musí vyměnit za nový.

příslušenství k řetězové pile

K průběžnému ostření řetězu slouží speciální pilníky. Pro případ přetržení se vyplatí mít v zásobě náhradní řetěz (Foto: Husqvarna)

Elektrický motor nevyžaduje téměř žádnou údržbu, bezuhlíkový typ navíc garantuje dlouhou životnost.

Ostrý a napnutý

Čistota nástrojů je pro kvalitu práce potřebná vždy, nejinak je tomu u řetězových pil. Lištu je nutné udržovat čistou a jednou za čas je třeba odstranit otřepy vznikající pohybem řetězu na hranách vodicí drážky. Hladký pohyb závisí na dobře promazaném ložisku na konci lišty. K mazání řetězu používejte pouze speciální bio olej, který je šetrný k životnímu prostředí. Stav oleje v nádržce v průběhu práce kontrolujte a případně ho doplňte. Pozornost vyžaduje také řetězové kolo, které zajišťuje pohon řetězu. Jakmile dojde opotřebením ke změně tvaru jeho zubů, je čas jej vyměnit.

řetězová pila

Optimálně napnutý řetěz je podstatný pro výkon pily i její životnost (Foto: Husqvarna)

řetězová pila

Riziko zpětného vrhu hrozí v případě, že špice lišty narazí při odvětvování na spodní větev či jinou překážku (Foto: Hornbach)

Pro výkon i životnost pily je důležitý optimálně napnutý řetěz. Příliš napnutý omezuje výkon pily, opotřebovává lištu i pohonné ozubené kolo, postupně se vytahuje do délky, což nakonec znemožní jeho správné napnutí. Málo napnutý řetěz vypadává z drážky a může ohrozit obsluhu pily.

Pro dobré řezné vlastnosti a využití plného výkonu pily musí být řetěz rovněž ostrý, se správnou výškou omezovacích zubů. Nejjistější cestou je svěřit broušení odborníkům, případně si opatřit k tomu určenou brusku. K ostření řetězu během práce se používají speciální kruhové pilníky s daným průměrem a s dodávaným přípravkem pro usnadnění udržení úhlu. Omezovací zuby se ostří plochým pilníkem.

řezání řetězovou pilou

Při řezání nedržte pilu nikdy výše, než jsou vaše ramena (Foto: STIHL)

Bezpečnost nade vše

Řetězová pila může být v neodborných rukách velmi nebezpečná, ale i profesionál by neměl zapomínat na to, že pilou způsobená zranění bývají těžká. Při neopatrném zacházení nebo nedostatečné údržbě je může přivodit obsluhující buď sobě, nebo v blízkosti se vyskytujícím osobám a zvířatům, anebo může způsobit škodu na majetku.

Pily jsou povinně vybaveny několika bezpečnostními prvky. Jedná se o zachycovač řetězu, jehož úkolem je zadržet roztržený či spadlý řetěz, aby neohrozil obsluhu a nepoškodil hnací kolo anebo celou pilu. Velmi důležitá je brzda. Ta při sepnutí páky zastaví okamžitě pohyb řetězu.

Bezpečnostní prvky pily nezapomeňte pravidelně kontrolovat a vždy se ujistěte, že máte ostrý a správně nabroušený řetěz. Zjistíte-li závadu, obraťte se na nejbližšího prodejce či opravnu řetězových pil.

Při práci používejte oděv a obuv odolné proti prořezu, ochranné brýle nebo štít, při kácení dřevin helmu. Pro ochranu sluchu při práci s pilou se spalovacím motorem se vybavte ještě sluchátky.

Riziko zpětného vrhu

Pro obsluhu pily představuje největší nebezpečí její tzv. zpětný vrh, k němuž může dojít při řezání horní hranou či špicí lišty, kdy se řetěz zachytí ve dřevu nebo narazí při odvětvování na spodní větve nebo na pařezy ukryté pod poraženým stromem apod. Pila je působením síly rotujícího řetězu odmrštěna dozadu a nahoru směrem k obsluze. Důležité je z tohoto důvodu osvojit si správnou techniku řezání, což v základu znamená, že se zpracovávaný materiál opírá o zuby na spodní části lišty. Při kácení a příčném řezání se sice používá technika zápichu do kmene, riziku zpětného vrhu se však lze jednoduše vyhnout tím, že nikdy neumístíte špičku vodicí lišty přímo na dřevo, ale řez začnete spodní stranou lišty.
Z bezpečnostních důvodů se rovněž nedoporučuje používat ke kácení stromů elektrické pily s přívodním kabelem. Ten může být zásadní překážkou, pokud byste potřebovali uskočit před padajícím stromem.

řezání řetězovou pilou

Stabilní koza na dřevo přispívá k bezpečnému řezání (Foto: Mountfield)

Šestero práce s řetězovou pilou

  1.  Při práci s řetězovou pilou udržujte vzdálenost 5 metrů od ostatních osob. Při kácení stromů je nutná větší bezpečná vzdálenost.
  2. Palce a prsty musí být pevně sevřeny kolem rukojetí, palec jedné ruky je nutné držet pod přední rukojetí, aby se snížila síla případného zpětného vrhu.
  3. Pro lepší rovnováhu držte pilu blízko těla, bude vám připadat i lehčí. Nikdy ji ale nedržte v pozici, kdy je výš než ramena.
  4. Udržujte stabilní postoj s rozkročenýma nohama. Chcete-li dosáhnout co nejlepší rovnováhy, položte levou nohu mírně před pravou. Leváci obráceně.
  5. Nepracujte s ohnutou páteří, ale při řezání v nízkých polohách pokrčte kolena.
  6. Pokud se přemisťujete na jiné místo, nesmí se řetěz pohybovat. Aktivujte proto brzdu řetězu nebo vypněte motor. Při přesunu na delší vzdálenost nebo při přepravě vždy nasaďte na vodicí lištu kryt.
řezání řetězovou pilou

Důležitá je i stabilita, pracujte rozkročeni s levou nohou předsunutou před pravou, leváci opačně (Foto: Mountfield)

Ve dvou se to lépe táhne

  • Ve dvou nebo více lidech si můžete navzájem pomoci v neočekávaných situacích.
  • Vyjedete-li na chatu či chalupu sami, budete kácet v lese anebo na vzdáleném pozemku, domluvte se s rodinou nebo přáteli na pravidelné kontrole, kdy se jim budete v průběhu práce mobilem hlásit každých 30 minut.

Text: Zuzana Ottová
Foto: se svoelním firem STIHL, Husqvarna, Mountfield, Hornbach, Filedmann, MALL

Jak zacházet s řetězovou pilou