Obvodové zdivo

Obvodové zdivo je zpravidla součástí nosné konstrukce. Jeho nejdůležitější funkcí je tedy zabezpečit stabilitu stavby, ale také schopnost tepelně a zvukově izolovat.

Stavba obvodového zdiva systémem Porotherm CB z broušených cihel pro přesné zdění je rychlá

Obvodové zdivo přenáší zatížení celé konstrukce do základů a přes ně dále až do podkladové vrstvy zeminy, proto je nutné věnovat mu zvýšenou pozornost. Staví se na základových konstrukcích – nejčastěji na deskách. Přenos svislého zatížení zabezpečuje gravitace, přenos vodorovného zatížení je možné zajistit ztužením pomocí betonových věnců nebo rámů. Další možností je spolupůsobení pevně kotvených stropních a stěnových desek. Obvodové zdivo obvykle dělí od základové konstrukce hydroizolace, která brání pronikání vlhkosti do stěn.

Tepelná a zvuková izolace

Obvodové zdivo má nejen tepelně a zvukově izolovat, ale i zabezpečit takový prostup vodních par, aby nedocházelo k nežádoucímu vlivu vlhkosti na povrch stěn. V současnosti existují pálené cihly a zdicí bloky i v provedení se zvýšenými tepelnými či izolačními vlastnostmi (např. Porotherm EKO+, Supertherm STI). Bloky s těmito vlastnostmi se začínají vyrábět i z pórobetonu (Ytong Lambda).

Cihla Porotherm 44 EKO+ Profi (Dryfix) s PUR-pěnou na broušené cihly

Důležité jsou tepelně akumulační vlastnosti obvodových stěn. Akumulace je schopnost materiálu teplo přijímat a při ochlazení vnějšího prostředí ho opět uvolnit. Například obvodová stěna se přes den ohřeje působením slunečního záření a večer a v noci uvolňuje naakumulované teplo do interiéru. Dobré je vzít na vědomí, že tepelně akumulační schopnost závisí na hmotnosti materiálu, a proto se budovy se stěnami z těžkých materiálů schopných akumulovat teplo ochlazují pomaleji, stejně pomalu se však i vytápějí. Dobré akumulační vlastnosti mají například keramické zdicí materiály.

U obvodových stěn nelze podceňovat ani schopnost zvukově izolovat – především, když dům stojí v blízkosti frekventované komunikace. Pokud samotné zdivo nemá dostatečnou schopnost zvukově izolovat, je možné tento problém řešit vrstvenými konstrukcemi se zabudovanou zvukovou izolací, například z minerální vlny.

Zdicí materiál

Při stavbě menších objektů, jako jsou rodinné domy nebo zděné chalupy, patří k nejoblíbenějším zděné obvodové stěny z pálených cihel nebo pórobetonových tvárnic. Zdivo se spojuje pomocí zdicích malt a lepidel. Nově se začaly broušené cihly spojovat zdicí pěnou Dryfix, tím odpadá fyzicky i časově náročná práce s mícháním malty nebo lepidla.

Dalším produktem, z něhož je možné vyzdít obvodové stěny, jsou tvarovky z lisovaného betonu s různými přísadami (například z dřevotřísky a podobně). Vyrábějí se v několika variantách, mohou být nezateplené, nebo je součástí tvarovky tepelná izolace (například polystyren). Takové tvarovky jsou duté s prostorem na betonovou výplň. Bez dodatečného zateplení

S jednosložkovou pěnou Dryfix pro broušené cihly lze velmi jednoduše pracovat dle doporučeného postupu

Z nabídky obvodového zdiva, které splňuje i požadavek zvýšených tepelně izolačních vlastností, můžeme jmenovat například produkty společností Wienerberger, Heluz, Ytong, Qpor nebo Betonové stavby – Group.

Cihla Porotherm 44 EKO+ je určena pro výstavbu nízkoenergetických domů bez nutnosti dalšího zateplení a poskytuje ve srovnání s běžným zdivem až o 40 % vyšší hodnotu tepelného odporu. Vynikajících tepelněizolačních vlastností zdiva bylo dosaženo jak pomocí dokonalé receptury, tak vylepšením tvaru spojení pero + drážka. Jeho součástí je nově i speciální hluboký vroubek, který vytvoří po spojení cihel vzduchovou dutinu, jež dále zvyšuje schopnost zdiva zabraňovat únikům tepla. Porotherm 44 EKO+ byl přijat do databáze výrobků, při jejichž použití mohou lidé žádat o dotaci z programu Zelená úsporám.

Cihelné bloky Heluz Family 50 pro broušené obvodové zdivo splňují podmínky pro nízkoenergetické nebo pasivní domy bez dalšího zateplení. Díky novému tvarovému řešení a optimálnímu vylehčení cihelného střepu vznikla cihla, která má tepelněizolační parametry o přibližně 23 % vyšší, než jsou u výrobkové řady cihel Thermo STI. Pro zdění z broušených cihel je možné zvolit jeden ze dvou druhů speciálních tenkovrstvých malt (lepidel pro tenkou spáru a celoplošnou tenkou spáru). Použití tenkovrstvé malty pro celoplošné spáry je z pohledu únosnosti zdiva nejlepší.

Stěna z bílého pórobetonu Ytong Lambda dokáže bez dodatečného zateplení překročit normované požadavky a doporučení na obvodové stěny budov. Přesné rozměry a lepení na tenkovrstvou maltu zachovávají přesnost výstavby a vysokou produktivitu práce zdicího systému Ytong, což se příznivě odrazí v celkových nákladech každé stavby. Vysoká tepelně izolační schopnost a dostatečná únosnost umožňují snížení tloušťky obvodových stěn na minimum.

Pórobetonové tvárnice Porfix Plus se vyrábějí s perodrážkou a kapsou na uchopení, která je na bočních stranách tvárnice. Jsou vhodné na nosné i výplňové konstrukce. Materiál má velmi dobré tepelně izolační vlastnosti. Použijete-li tvárnici šířky 375 mm, zeď nevyžaduje dodatečnou izolaci.

Obvodové zdivo s izolací

Stěnové dílce Super IZO jsou liaporbetonové sendvičové tvárnice určené pro jednovrstvé obvodové nosné i výplňové zdivo. Základním materiálem pro výrobu dílců je mezerovitý liaporbeton, k němuž se ve vibrolisovacím zařízení přidává vložka z tvrzeného samozhášivého polystyrenu (styroporu). Spojením liaporbetonu s polystyrenovou izolací vznikl sendvičový blok, který je oproti klasickým zdicím materiálům lehčí a výrazně překračuje požadované hodnoty tepelného odporu pro běžnou výstavbu. Zdivo z těchto tvárnic je možné použít pro rodinné domy, vily i bytové domy.

Nanášení malty Heluz SB pomocí válce na vnější nosné zdivo

Stavební systém Velox kombinuje příznivé vlastnosti dřeva a pevnost betonu. Jeho základem jsou přesně vyrobené dřevoštěpkové stěnové (bednicí) desky, ze kterých se na staveništi vztyčí pomocí distančních spon obvodové i vnitřní stěny jako tzv. ztracené bednění, které se vylije betonem. Na venkovní straně se používají dvouvrstvé desky WS EPS, které jsou tvořeny jednoduchou deskou tloušťky 35mm s nalepenou vrstvou bílého nebo šedého pěnového polystyrenu o tloušťce 50 až 200 mm. Tím se dosahuje vysoké tepelné izolace.

Na rozdíl od většiny dřevostaveb neobsahuje systém Velox žádné fólie, u nichž -zejména při dlouhodobém užívání stavby -hrozí ztráta těsnosti, protržení nebo rozlepení spojů a následné zvlhnutí minerální tepelné izolace obvodové stěny.

www.wienerberger.cz, www.heluz.cz, www.tondach.cz, www.velox.cz

TEXT: PETR PETŘÍČEK
FOTO: WIENERBERGER, HELUZ, VELOX

Obvodové zdivo