Možnosti zateplení domu

Chalup a starších domů se týká zejména montáž dodatečné tepelné izolace zvenčí na obvodové zdivo. Tato investice stojí v době zdražování energií za úvahu, tepelné ztráty se mohou snížit.

Zateplení domů (včetně novostaveb) se dělá zvenčí, ale není vyloučeno instalovat izolace i zevnitř. Montáž izolačních materiálů na vnější obvodové zdivo je však logičtější, obvykle účinnější, kromě toho získáte úhlednou novou fasádu, což mnoha domům prospěje. Ale pozor, mějte na mysli i to, že neprospěje všem, a navíc může zateplení pořádně „zacvičit“ s mnohaletou rovnováhou vlhkosti a cirkulací vzduchu.

zateplení domu

Ukázka použití terčových hmoždinek (talířových kotev) k upevnění izolantu. Foto: Shutterstock

Zateplovací systémy

Důsledná tepelná izolace většinou začíná nutností zorientovat se v nabídce tzv. zateplovacích systémů. To je souborný název, který zahrnuje izolační materiál (desky z polystyrenu nebo minerální vlny) a příslušenství sestávající z kotev (na upevnění desek), stavebního lepidla, různých opěrných a ukončovacích lišt, tmelů, těsnicích prvků či armovací tkaniny (perlinky). Nabídka systému usnadní nákup v tom, že by měl obsahovat vše vhodné, potřebné a vzájemně kompatibilní, přičemž samotné parametry zateplení, zejména správný izolant a jeho tloušťku, by měl doporučit projektant.

Montáž izolačních panelů není složitá a lze ji s potřebnou průpravou (např. videa výrobců na YouTube) zvládnout i svépomocí, ale zateplení domu příliš tenkou nebo naopak moc silnou vrstvou izolantu může způsobit nemalé a složitě odstranitelné problémy, stejně jako neodborně provedená montáž, například špatný způsob lepení a nedostatečné kotvení izolačních desek. Zadáte-li tedy zateplovací práce odborné firmě, je to lepší řešení než experimentovat kvůli případné úspoře, protože tepelná izolace je dlouhodobou investicí, která by se vám měla začít vyplácet teprve v průběhu let, a stane se to pouze v případě, když je skutečně funkční a účinná.

Postup zateplení

Izolační desky z minerální vlny nebo polystyrenu se upevňují na zdivo pomocí lepicích tmelů a terčových hmoždinek. Podklad je nutné vyrovnat, zbavit nečistot a uvolněné omítky. Důležitý je penetrační nátěr, který zvýší soudržnost. Poté se montují zakládací soklové lišty (vytvoří oporu a rovinu pro izolační desky) a následuje upevnění izolantu. Používá se lepidlo (tmel) doporučené v rámci zvoleného materiálu, stejně jako kotvy. Izolant se upevňuje odspodu nahoru na vazbu (podobně jako cihly).

Kotvy jsou vlastně talířové hmoždinky s trny, které je potřeba montovat v počtu minimálně 4 kusy na 1 m2. Zajistí přitlačení izolace, zamezí nadzvednutí a podfouknutí desek, což má na funkčnost zateplovacího systému zásadní vliv. Na izolační desky se nanáší vrstva tmelu (stěrky, lepidla), do něj se vtiskne perlinka a na ni se opět nanáší vrstva lepidla.

Izolační desky je nutné upevnit talířovými kotvami, stavební lepidlo nestačí

Zateplení dřevostavby

Dřevostavby včetně chat se zateplují vložením tepelné izolace do trámových konstrukcí obvodové stěny, která se poté z obou stran zaklopí, v současné době nejčastěji OSB deskami. Obvodová stěna tedy může sestávat (v pořadí zevnitř ven) z obkladu (sádrokarton, palubky, OSB desky) upevněného na konstrukci, která je vyplněná minerální izolací. Ve skladbě stěn je důležitá difúzně otevřená fólie (parobrzda) pod fasádním obkladem (např. desky, palubky).

Text: Richard Guryča
Foto: Shutterstock

Možnosti zateplení domu