Komínová dvířka

Komínová dvířka jsou nezbytnou součástí komína. Umožňují jeho vyčištění a je nutné udržovat je přístupná a dokonale těsná. Čas od času vyžadují výměnu. Není to nijak složité.

Komínová dvířka se nejčastěji vyrábějí z pozinkovaného ocelového plechu, ale mohou být i z nerezu, případně lakovaného plechu nebo v povrchové úpravě imitující dřevo nebo jiné dekory. Tradiční klasikou jsou komínová dvířka odlitá z betonu, která mohou zajímavě doplňovat třeba interiér podkroví na chalupě. S nutností montáže komínových dvířek se nejčastěji setkáte v případě stavby či opravy komína nebo tehdy, když chcete stará, poškozená, nětěsnící či esteticky nevyhovující dvířka vyměnit za nová.

Jaká vybrat?

Nejdříve je třeba dvířka vybrat. Rozhodovat se můžete podle vzhledu, ale také podle velikosti, protože je vždy dobré sehnat dvířka stejných rozměrů, jako jsou ta původní, a vyhnout se zbytečnému bourání. Podle materiálů či povrchového dekoru se dvířka vybírají nejen s ohledem na estetické požadavky, ale také například kvůli odolnosti vůči vlhkosti v místech, kde jsou dvířka umístěna. Často se uvádí, že přístup do komína kvůli čištění by neměl být v obytné místnosti, ale například ve sklepě. Ne vždy je to však možné, takže komínová dvířka zvláště ve starších domech, chalupách a chatách doplňují obytné interiéry nebo chodby velmi často.

Na výběr máte kromě jiného také systém zavírání a zamykání. Zvolit můžete osvědčený tradiční čtyřhranný uzávěr, ke kterému však potřebujete klíč. Vzhledem k tomu, že se přístup do komína neotevírá příliš často, může být někdy problém „uhlídat“ klíč a nezaložit ho někam, kde bude k nenalezení. V případě vhodného umístění dvířek (například ve sklepě nebo v dostatečně odlehlém koutě obytné místnosti) je někdy nejjednodušším řešením nechat klíč na čtyřhran prostě zasunutý do zámku dvířek.

Jinou možností je vybrat dvířka s páčkovým uzávěrem, což je dobré a bezpečné řešení zvláště v místech, kam nemá ke komínovým dvířkám přístup nikdo cizí. Pokud jsou však dvířka dlouhodobě vystavena prostředí, v němž korodují, tedy například vlhkému a nevytápěnému sklepu, bývají západky a páčky uzávěrů plechových dvířek jedním z nejvíce ohrožených míst.

Koroze, netěsnost, drolení okolního zdiva či zadehtování ostatně bývají nejčastějšími příčinami zchátrání a opotřebení dvířek a důvodem k jejich výměně. Rez či plísně dvířka často poškodí i kvůli tomu, že se komín neužívá a drží se v něm studený vzduch, který skrze dvířka prostupuje snadněji než přes cihlové zdivo. Vliv na kondici dvířek má i kvalita paliva, případně nevhodný průměr komína vzhledem k používanému typu topidla. I neužívaný komín byste však měli udržovat ve stavu, kdy ho bude možné v případě potřeby obnovit. Tedy včetně funkčních a kvalitně zabudovaných a dobře přiléhajících dvířek.

Jak zabudovat komínová dvířka

Snadné to bývá při stavbě nového komína s použitím některého ze stavebnicových systémů. Dvířka s veškerými instalačními prvky bývají součástí dodávky komínové stavebnice, stejně jako odpovídající kus tvarovky, do které se dvířka zazdí. Používá se na to obvykle doporučená speciální malta, stejná jako směs pro spojování komínových tvárnic. S názorným návodem tedy nemůžete udělat chybu ani v případě, že komín stavíte svépomocí.

Na stavbu komína si samozřejmě můžete najmout odborníky a celá řada firem a řemeslníků nabízí i výměnu komínových dvířek na starých komínech. Často se to dělá při příležitosti vložkování komína, opravy jeho nadstřešní části či vyčištění a revize v souvislosti se změnou typu topidla. V takovém případě si jen vyberete vhodný typ dvířek a zbytek necháte na odbornících.

Nijak složitá však není ani výměna komínových dvířek svépomocí, případně vybourání otvoru a vsazení nových dvířek ve vhodnějším místě. Plechová dvířka obvykle mívají jednoduchý systém upevnění do zdiva pomocí patek či pásků na ocelovém či litinovém nosném rámu nebo se upevňují do komínových tvárnic či nosné desky komínového průduchu pomocí hmoždinek a vrutů.

U klasických cihlových komínů je nutné otvor pro dvířka opatrně vysekat nebo upravit stávající rozměr podle rámu dvířek, který se vsazuje do stěny komína. Do zdiva je třeba také vysekat kapsy na kotvicí pásky přivařené na rámu. Vysekaný otvor se pak navlhčí, natáhne se malta nebo lepidlo zevnitř i zvenčí otvoru a do takto připraveného základu se vtlačí rám dvířek. Pak je třeba zamáznout vysekané kapsy, případné nerovnosti rámu dvířek dorovnat poklepem a počkat na zatvrdnutí malty.

Některé typy dvířek postačí upevnit pouze na vruty, za určitých okolností lze použít i sádru nebo kamnářský tmel. Tím lze utěsnit spáru mezi rámem dvířek a zdivem komína nebo na něj rám dvířek přímo usadit. Utěsnění je dobré udělat pečlivě. Nemělo by sice hrozit pronikání kouře do místnosti, ale netěsnosti v dolní části komína mohou propouštět prach či saze nebo zápach a komín jimi také může nasávat nežádoucí „falešný“ vzduch.

Jiná věc jsou případná druhá komínová dvířka, která se někdy zabudovávají do komína v prostorách půdy kvůli tomu, aby nebylo nutné čistit komín ze střechy od jeho ústí. Taková dvířka by neměla být níže než šest metrů pod ústím komína a zároveň by měla být nejvýše 120 centimetrů nad podlahou půdy. Druhá horní dvířka slouží jako přístup pro čištění a na rozdíl od spodních vybíracích dvířek jsou v cestě horkých spalin, takže musí být dokonale zajištěna a utěsněna. V opačném případě hrozí nebezpečí vzniku požáru v prostoru půdy.

text: Richard Guryča

foto: archiv firem, Shutterstock

Komínová dvířka

Uložit

Komínová dvířka