Izolace provětrávané fasády dřevostavby. Stavte na kamennou vlnu ROCKWOOL

Tepelné ztráty fasádou představují podstatnou část celkových ztrát tepla domu. Správnýma odborným zateplením můžete ušetřit více než 50 % nákladů na vytápění. Pro izolaci provětrávané fasády dřevostavby, nízkoenergetického nebo pasivního domu použijte kamennou vlnu ROCKWOOL. Kamenná vlna zajistí dlouhodobé úspory energií a současně zvýší jeho hodnotu.

Provětrávané zateplovací systémy se dostávají do popředí díky novým materiálům a způsobům kotvení. Navíc mají široké uplatnění z hlediska architektonických požadavků. Provětrávaná fasáda je založena na principu vzduchové mezery mezi tepelnou izolací a vnějším fasádním obkladem. Pro správné fungování systému je nutné, aby vzduch v mezeře proudil.

Desky z kamenné vlny ROCKWOOL jsou vhodným izolačním materiálem pro použití v provětrávaných fasádách s dřevěným roštem. Tepelná izolace je vložená mezi nosnou zateplovací stěnu a nosný rošt. Vnější plášť může být ze dřeva, kovu, betonu, skla, keramického obkladu nebo kamene.

Výběr izolace závisí obecně na konstrukčním řešení systému provětrávané fasády, na tepelných, akustických a protipožárních požadavcích a na způsobu aplikace izolace v konstrukci fasády.

Tip na izolaci pro provětrávanou fasádu dřevostavby

Deska z kamenné vlny ROCKTON je výborným řešením pro zateplení provětrávané stěny dřevostavby nebo pasivního domu a je vhodná do protipožárních konstrukcí. Má skvělé tepelněizolační vlastnosti s deklarovaným součinitelem tepelné vodivosti – lambda 0,035 a rovněž výborné akustické i protipožární vlastnosti. Dostupná je v několika tloušťkách od 40 do 200 mm a dvou šířkách 610 a 625 mm. Využijete ji při izolaci šikmé střechy, příčky a předstěny. Také na zavěšené podhledy, na zateplení nepochozí půdy a jako výplň trámových stropů. Izolace z kamenné vlny je z přírodního materiálu, recyklovatelné a šetrné k životnímu prostředí. Splňují kritéria programu Nová Zelená úsporám.

Komerční prezentace

Izolace provětrávané fasády dřevostavby. Stavte na kamennou vlnu ROCKWOOL