Naočkujte zdivo chemií

Kapilárním vzlínáním se vlhkost dostává z podzemních částí stavby do nadzemních. Vzlínání vlhkosti zdivem brání za normálních okolností vodorovná izolace. Především u starších domků však často v průběhu desetiletí dosloužila nebo úplně chybí. Pak je potřeba udělat dodatečnou izolaci. Náročné metody podřezání či zarážení plechů však nejde udělat vždy. V těchto případech může být naopak snadným a účinným postupem injektáž vlhkého zdiva pomocí silanové emulze. Ta se do zdi vpraví prostřednictvím řady otvorů, z nichž se dále šíří všemi porézními materiály, dokud nevytvoří souvislou vrstvu polymeru, který odolává vodě a brání jejímu pronikání. Někteří odborníci hovoří o membráně, jiní o cloně. Životnost je udávána okolo 40 let.

Začíná se navrtáním otvorů do zdiva v předepsané výšce a velikosti a v rozestupu maximálně 12 centimetrů od sebe

Vlhkost výhodou

Takzvaná krémová injektáž je vlastně vylepšenou verzí tekutých injektáží, které mají některé zásadní nevýhody, třeba jsou limitovány příliš vysokou vlhkostí zdiva. Silanová emulze naopak vlhkost pro své šíření vyžaduje, a tudíž jí nevadí ani extrémně vlhké zdivo. Pokud je zeď příliš suchá (preventivní injektáž u dosluhující izolace), je potřeba ji provlhčit vodou nebo speciálním roztokem (urychlovačem).

______________________________________________________________________

Další články Speciálu Jak zbavit dům vlhkosti:

Co dělat, když je vlhký dům

Čím omítnout vlhké zdivo

Jak zabránit vzlínání vlhkosti do budovy

Dodatečná izolace základů

Změřte a vysoušejte

Proti vlhkosti i plísním

________________________________________________________________________

Koncentrovaný roztok krémovité konzistence se rozptyluje ve zdivu právě díky molekulám vody. Nejde tedy o pouhé prosakování, kterému vlhkost brání, ale o vytváření chemické vazby se stávající vlhkostí. To je oproti tekuté injektáži velká výhoda. Další pak představuje aplikace, kdy není třeba injektáž provádět tlakově, ale stačí krém aplikovat třeba i běžnou vytlačovací pistolí, aniž by z otvorů vytékal.

U cihlového zdiva se doporučuje vrtat otvory a aplikovat emulzi do spár

Postup injektáže

Můžete postupovat třemi způsoby – využijete kompletního servisu nějaké firmy, zhotovíte si část práce sami a zbytek necháte na specialistovi nebo si vše uděláte svépomocí. Mnozí výrobci silanových emulzí poskytují dokonalý informační servis s cílem dosažení perfektních výsledků i absolutními laiky.

Způsob provedení se odvíjí od toho, zda je stavba podsklepená, či nikoli. Pokud není, je nutné přípravek aplikovat nad úrovní podlahy, jinak by mohlo vzniknout přemostění a zemní vlhkost by do zdí pronikala podlahou. Vrty provádíme buď zevnitř, nebo zvenku v předepsané výšce nad podlahou (100–150 mm dle výrobce).

Pokud jsou otvory provrtané skrze zeď, je nutné je na jednou konci uzavřít speciálními zátkami

Pokud je stavba podsklepená, je možné injektáž dělat nad úrovní venkovního terénu bez ohledu na to, v jaké výšce se nachází podlaha. V takovém případě se vrty provádějí zvenku, takže zcela odpadá nepříjemné znečištění interiéru.

Ze zdiva se odstraní degradovaná omítka. Pokud je pevná a na stěně drží, je pouze vlhká, ale bez solných výkvětů, není nutné ji odstraňovat. V předepsané vzdálenosti od podlahy či země se udělá řada vrtů o příslušném průměru (12 nebo 14 mm dle výrobce). Vzdálenost mezi vrty nesmí být větší než 120 mm.

U cihlového zdiva se doporučuje otvory zhotovit ve spáře. Vrtá se tady vodorovně, ve výjimečných případech šikmo se sklonem maximálně 15°. Délka otvorů musí být o 40 mm kratší, než je tloušťka zdi (pokud zůstanou omítky, pak včetně nich). Otvory lze u nerovnoměrných zdí udělat skrz. To ulehčuje další operaci, a sice vyčištění otvoru stlačeným vzduchem. Před aplikací krému se ale průběžné otvory musejí na jednom konci ucpat zátkami.

Pokud nevrtáte skrz celou zeď, je nutné dodržet při vrtání předepsanou hloubku otvorů

Důležité je čistit

Pro čištění je lepší vyfoukávání než vysávání. Nejde ani tak o jemné částice, kterými by krém pronikl, ale spíš o větší kousky, které by bránily zasunutí aplikační trubičky. Po vyčištění otvorů přichází na řadu aplikace emulze. Ta má vyplnit celý objem otvoru od konce až k ústí.

U některých produktů doporučují výrobci vrtání šikmých otvorů

Někteří výrobci umožňují také aplikaci v opačném směru, tedy od ústí otvoru bez dlouhé aplikační trubičky, ale jen u tenčích stěn anebo jako druhou fázi plnění popsaného v předchozím odstavci. Po vyplnění se otvory zacpou polystyrenovými zátkami nebo rychle tuhnoucí maltou na bázi cementu, nikoli sádrou.


Kolik emulze potřebujete

Potřebné množství emulze udává každý výrobce, např. společnost Sika při průměru otvoru 12 mm uvádí vzorec: 1,6 × hloubka vrtu [m] × délka stěny [m]. Výsledkem je potřebný počet balení o objemu 600 ml. Při hloubce otvorů 0,29 m a délce zdi 6 m vychází číslo 2,78. To je 1 668 ml, potřebujete tedy tři balení po 600 ml.

 

Naočkujte zdivo chemií