Montáž střešního okna

Na motáž střešních oken si můžete najmout firmu, nebo využít návodů, dodávaných výrobcem či postupovat podle instruktážních videí na internetu. Montáž typů střešních oken se v detailech liší, ale základní postup je shodný.

  1. Okna se do střešní konstrukce montují na latě nebo na krokve. Střešní okno zabudujte nejlépe do výšky 1,85 – 2,20 m od horní hrany okna k hotové podlaze, což pak umožní pohodlné ovládání oken. Pro zajištění dobrého výhledu okna osazujeme spodní hranu přibližně 90 cm vysoko od podlahy. Při nižším sklonu střechy zvolíme výklopně-kyvná střešní okna a spodní hranu osadíme asi 120 cm od podlahy. Pro lepší osvětlení podkroví je vhodné umístit řadu střešních oken do vyšší části.
  2. Na místě, vybraném pro zabudování okna, odstraníte krytinu ve velikosti plochy okna a ještě řadu tašek navíc. Odstraníte rovněž případnou střešní izolaci. Seřízneme také střešní latě, a pokud je potřeba, odstraníme střešní tašky i okolo vzniklého otvoru. Okno montujeme nad celou nezkrácenou řadu tašek.
  3. V ideálním případě zabudujete okno přesně mezi střešní příčníky. Pokud to není možné, použijete vypodložení, nebo pomocný rám ze střešních latí. Pomocný rám a výztuhy se použijí i v případě, kdy je rozměr okna větší než mezera mezi dvěma střešními příčníky.
  4. Okenní rám (s vysazeným křídlem) se montuje na pomocné střešní latě. Schéma montáže a umístění latí se u různých typů oken liší, postupujte tedy podle návodu ke konkrétnímu typu okna. Po nasazení rámu vložíme křídlo okna, zkontrolujeme funkčnost systému otevírání a zavírání a vyrovnáme spáry mezi rámem a křídlem. Pak dokončíme připevňování rámu a montáž příslušenství podle konkrétního typu okna.
  5. Aby okno ve střešním systému fungovalo, musíme k němu napojit všechny vrstvy střešního pláště. Okno je nutné dobře propojit na pojistnou hydroizolační fólii, která je umístěna pod střešní krytinou, případně na parotěsnou fólii. Poté okenní rám izolujeme speciálním těsnicím límcem. K dostání jsou střešní okna s izolačním blokem, který je rovnou připevněn na rám a chrání ho po celém jeho obvodu a šířce. Izoluje se také špaleta, aby nepromrzla. Okenní rámy je možné doteplit speciální zateplovací sadou.
  6. Před finální úpravou krytiny kolem střešního okna se na okno montuje krycí rám. Ten slouží jako přechod mezi střechou a oknem. Odvádí stékající vodu a okenní dřevo chrání před zvětráním. Rámy mohou být součástí střešního okna, nebo se prodávají zvlášť. Existují různé krycí rámy pro střešní okna, které se liší barvou materiálu. Je tedy dobré sladit krycí rám se střešní krytinou.
  7. Po dorovnání a úpravě střešní krytiny kolem okna nasadíme výklopné křídlo a případně nainstalujeme příslušenství včetně rolet.

Montáž střešního okna

Montáž střešního okna