Viděli jsme cestou XCI.

Vybrali jsme dvě částečně hrázděné chalupy. První je z okolí Krásné Lípy, druhá z oblasti na rozhraní severočeského a středočeského kraje.

Úhledná kombinace

Je to zvláštní mix, v Lužických horách však ne neobvyklý. V přízemí tady mívají tradiční chalupy roubení, často zpevněné podstávkou. V tomto případě je levá třetina zděná, nebo možná přezděná, takže roubení nepotřebuje další podpěru. Výplně jsou obnoveny a natřeny. V patře je zachováno hrázdění ochráněné v koruně štítu dřevěným krytem. Malá soška madony vypadá na černobílém pozadí pěkně. Vše je opraveno pečlivě, s citem.
Zápraží orientované směrem do zahrady bylo asi časem opatřeno delší stříškou, která je zasunuta pod okap. Novodobý přístavek byl k původní hmotě chalupy, která není příliš veliká, připojen zřejmě později. Jeho střecha má menší sklon než ta nad zápražím a je vysazena výš, protože chalupáři potřebovali víc prostoru. To si však uvědomíte až při bližším pohledu, nejdřív na sebe upozorní námětky na koncích střechy, které umožňují její opravu, aniž by se musely vyměňovat krokve. Hrázdění je zřejmě i pod jednoduchým obkladem štítu. Je škoda, že sklon střechy přístřešku není stejný jako sklon střechy markýzy.
Velmi hezkým detailem je práce s kamenem v zápraží a ploše před ním. Zahrádka citlivě navazuje na okolní přírodu, od cesty a sousedního pozemku je oddělena frontou nižších keřů.

Konstrukce prezentuje kombinaci všech stavebních stylů, ale celek vyhlíží úhledně.

Staré s novým

Dům zřejmě prošel několika renovacemi, ale působí celkově dobře. V první vlně oprav někdy v 60.–70. letech minulého století majitelé zřejmě opatřili střechu novou krytinou, umělým šindelem, a stejným materiálem obložili štít. Možná by vypadalo líp, kdyby bylo hrázdění protaženo až nahoru. Chtělo by to vidět pár domů v okolí, zda je taková úprava v místě obvyklá. Střeše by víc slušely šablony nebo tašky. Není vyloučeno, že štít a střecha jsou ještě před rekonstrukcí.
Okna ve štítě i v patře v dobře zachovaném hrázdění byla zřejmě vyměněna také v době první rekonstrukce. Chybí jim jemnost původní profilace a pečlivější mohl být i výběr povrchové úpravy. Podle oken v přízemí se zdá, že i okna ve štítu čekají na svoji výměnu za kvalitnější. Ze stejné doby jsou jistě i klempířské prvky, pěkný není zejména plech na úzkém podlomení.
Přízemí upravené ve druhé vlně rekonstrukce je na první pohled modernější, současné a dobře udělané. Podezdívka i nároží jsou z pěkného kamene, v omítnuté části jsou tři úzká okna, poněkud utopená v líci. K jejich umístění ve vztahu k líci zdiva by bylo dobré slyšet úvahu majitelů – pakliže je utopení oken míněno jako modernizující novotvar, pak je diskutabilní, ale do jisté míry oprávněné. Jestli bylo úmyslem zachovat historizující vzhled, je to chyba a okna měla být v líci.

Nová podoba přízemí je modernější, přesto s patrem dobře ladí.

Text: Ing. arch. Jan Topinka
Foto: Marie Rubešová

Viděli jsme cestou XCI.